Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Gareth Bonello, Georgia Ruth & Toby Hay Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MEHEFIN 8 JUNE     

Gareth Bonello, Georgia Ruth & Toby Hay
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MEHEFIN 8 JUNE Mae tri o gerddorion cyfoes gorau Cymru yn dod â'u gwaith cerddorol newydd ar y cyd i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth am y tro cyntaf. Yn tynnu ar ddeunydd gwreiddiol a thraddodiadol, bydd y triawd yn perfformio darnau newydd sy'n ystyried y cysylltiad etheraidd rhwng y dirwedd a thrigolion Cymru. Gallwch ddisgwyl noson o ddarnau sydd wedi eu crefftio'n gywrain ac sy'n cymylu'r ffiniau rhwng y Gymru gyfoes a phleserau arallfydol Annwn.


Cerddores o Aberystwyth yw Georgia Ruth. Enillodd ei halbwm cyntaf Week of Pines y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yn 2013 ac fe'i enwebwyd ar gyfer dwy Wobr Werin BBC Radio 2. Rhyddhaodd ei hail albwm, Fossil Scale yn 2016. 'Roedd y sain ar yr albwm yn gwbl wreiddiol ac fe ganmolwyd y gwaith gan yr Independent am ei ‘gyfoeth o fanylder sonig'. Yn delynores ac yn bianyddes dalentog, 'roedd Georgia yn gantores wâdd ar albwm Futurology y Manic Street Preachers ac mae wedi teithio'n eang yn yr India fel rhan o'r grŵp Cymreig/ Ghazal Indiaidd Ghazalaw.


Mae Toby Hay yn gitarydd a chyfansoddwr o Raeadr Gwy. Yn cael ei ysbrydoli gan hanes, pobl a thirwedd, mae Toby yn ysgrifennu darnau offerynnol atgofus prydferth i'r gitâr sy'n cludo'r gwrandawr yn ddiymdrech i fynyddoedd ac afonydd ei famwlad. Cafodd Toby ei enwebu ddwywaith ar gyfer y Wobr Gerddoriaeth Gymreig, ac mae wedi twrio'n eang o gwmpas y DU ac Iwerddon dros yr ychydig o flynyddoedd diwethaf gan ennill enw da fel perfformiwr byw cyfareddol.


Cyfansoddwr o Gaerdydd yw Gareth Bonello sy'n perfformio o dan yr enw llwyfan The Gentle Good. Enillodd ei albwm Ruins/Adfeilion y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yn 2017 ac enillodd y wobr am Albwm Gorau yn yr Iaith Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2014 ar gyfer Y Bardd Anfarwol. Mae Gareth yn ysgrifennu yn y Gymraeg a Saesneg ac mae'n cael ei ddenu at gerddoroldeb cynhenid y ddwy iaith. Yn berfformiwr byw dawnus, mae Gareth wedi swyno cynulleidfaoedd ledled y byd ac mae wedi gweithio'n eang gydag artistiaid yn Tseina a Gogledd-ddwyrain India.

Three of Wales’ finest contemporary musicians bring their new musical collaboration to Aberystwyth Arts Centre for the first time. Drawing on both original and traditional material, the trio will be performing new pieces that explore the ethereal bond between the landscape and people of Wales. Expect an evening of carefully crafted pieces that blur the boundaries between contemporary Wales and the otherworldly delights of Annwn.


Georgia Ruth is a musician from Aberystwyth in West Wales. Her debut album Week of Pines won the Welsh Music Prize in 2013 and was nominated for two BBC Radio 2 Folk Awards. She released her second album; Fossil Scale in 2016. Demonstrating a departure in sound, it was praised by The Independent for its ‘wealth of sonic detail’. A skilful harpist and pianist, Georgia was a guest vocalist on the Manic Street Preacher’s Futurology album and has toured India extensively as part of the Welsh/Ghazal Indian group Ghazalaw.Toby Hay is a guitarist and composer from near Rhayader in mid Wales. Inspired by history, people and landscape, Toby writes beautifully evocative guitar instrumentals that effortlessly transport the listener to the mountains and rivers of his homeland. Twice nominated for the Welsh Music Prize, Toby has toured the UK and Ireland extensively over the last few years and has built a reputation as a captivating live performer.Gareth Bonello is a Cardiff based songwriter performing under the stage name The Gentle Good. His album Ruins/Adfeilion won the Welsh Music Prize in 2017 and he was awarded the Welsh Language Album of the Year at the National Eisteddfod in 2014 for Y Bardd Anfarwol. Gareth writes in both Welsh and English and is drawn to the innate musicality of both tongues. An accomplished live performer, Gareth has enchanted audiences all over world and has worked extensively with artists in China and Northeast India.

Gareth Bonello, Georgia Ruth & Toby Hay
Mehefin 8 June, 7:30pm
£12 (£10)
https://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy/music/gareth-bonello-georgia-ruth-toby-hay
01970 623232
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, May 21, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk