Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

The Riverfront - NewportBallet CymruRomeo and Juliet     

The Riverfront - NewportBallet CymruRomeo and Juliet Romeo a Juliet
By William Shakespeare

Best Large Scale Dance Production, Wales Theatre Awards 2014

From forth the fatal loins of these two foes
A pair of star-crossed lovers take their life

Critics’ Circle Award winning company, Ballet Cymru, present an extraordinary adaptation of Shakespeare’s masterpiece “Romeo and Juliet”.

Intense fighting, passionate duets and universal themes echo through dramatic and lyrical choreography. Exquisite costumes and extraordinary video projections create a world of danger and excitement where two young lovers are caught in an age old feud.

“Romeo a Juliet” is a dynamic and unique collaboration between 3 of Wales’ outstanding arts organisations, Ballet Cymru, Coreo Cymru (Creative Producer for Dance in Wales www.coreocymru.com) and The Riverfront in Newport (www.newportlive.co.uk/riverfront)

"Romeo a Juliet" features costumes by Georg Meyer-Wiel (www.meyerwiel.com) who studied at The Royal College of Art and has created costumes for some of the world’s leading companies, including Rambert Dance Company and Australian Dance Theatre.


About Ballet Cymru
Ballet Cymru are a young, vital group of dancers who are pushing back the barriers of classical ballet. Using powerful and timeless stories the company challenges its dancers to interpret some of the finest characters in literature.
Ballet Cymru is a chamber ballet for Wales, committed to inclusion and innovation in dance and classical ballet, and to the highest standard of collaboration with dancers, choreographers, designers, composers and musicians.
“Engaging, imaginative ballet adaptations.”
The Stage

Join us on our adventure!
www.welshballet.co.uk

Romeo a Juliet
gan William Shakespeare

Y Cynhyrchiad Dawns Gorau ar Raddfa Fawr, Gwobrau Theatr Cymru 2014

From forth the fatal loins of these two foes
A pair of star-crossed lovers take their life

Cwmni buddugol Gwobr Cylch y Beirniaid, Ballet Cymru, yn cyflwyno addasiad eithriadol o gampwaith Shakespeare, Romeo and Juliet.

Mae ymladd dwys, deuawdau angerddol a themâu cyffredinol yn atseinio trwy goreograffi dramatig a thelynegol. Mae'r gwisgoedd cywrain a'r tafluniadau fideo eithriadol yn creu byd o berygl a chyffro, lle caiff dau gariad ifanc eu dal mewn hen elyniaeth.

Mae Romeo and Juliet yn gydweithrediad dynamig ac unigryw rhwng tri o sefydliadau celfyddydau amlwg Cymru, Ballet Cymru, Coreo Cymru (Cynhyrchydd Creadigol ar gyfer Dawns yng Nghymru www.coreocymru.com) a Theatr Glan-yr-afon yng Nghasnewydd (www.newportlive.co.uk/riverfront)

Mae Romeo a Juliet yn cynnwys gwisgoedd gan Georg Meyer-Wiel (www.meyerwiel.com) a astudiodd yn y Coleg Celf Brenhinol, ac sydd wedi creu gwisgoedd ar gyfer rhai o gwmnïau blaenllaw'r byd, gan gynnwys Rambert Dance Company ac Australian Dance Theatre.


Gwybodaeth am Ballet Cymru
Mae Ballet Cymru yn grŵp ifanc, bywiol o ddawnswyr sy'n gwthio rhwystrau bale clasurol yn eu hôl. Trwy ddefnyddio storïau pwerus a bythol, mae'r cwmni'n herio ei ddawnswyr i ddehongli rhai o'r cymeriadau gorau mewn llenyddiaeth.
Ballet siambr ar gyfer Cymru yw Ballet Cymru, sydd wedi ymrwymo i gynhwysiant ac arloesedd mewn dawns a bale clasurol, a hynny i'r safon uchaf o gydweithio â dawnswyr, coreograffwyr, dylunwyr, cyfansoddwyr a cherddorion.
“Addasiadau bale atyniadol a dychmygus.”
The Stage

Ymunwch â ni ar ein hantur!
www.welshballet.co.uk


Ballet Cymru  
web site
: welshballet.co.uk/
Patricia Vallis
e-mail: development@BalletCymru.onmicrosoft.com
Friday, May 24, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk