Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

GŴYL SERAMEG RYNGWLADOL 2019 INTERNATIONAL CERAMICS FESTIVAL 2019 Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre 5-7 GORFFENNAF | JULY     

GŴYL SERAMEG RYNGWLADOL 2019
INTERNATIONAL CERAMICS FESTIVAL 2019
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
5-7 GORFFENNAF | JULY Ers ei sefydlu ym 1987, mae'r Ŵyl Serameg Ryngwladol (ICF) wedi datblygu'n ddigwyddiad serameg blaenllaw'r DU, yn dathlu serameg gyfoes o bedwar ban y byd. Dros benwythnos yr Ŵyl bydd seramegyddion o Dsieina, Ffrainc, yr Eidal, Siapan, Latfia ac UDA yn arddangos eu technegau, yn rhoi anerchiadau ac yn dangos eu gwaith ochr yn ochr â gwneuthurwyr adnabyddus o'r DU. Am y tro cyntaf eleni, bydd yr Ŵyl yn croesawu crochenwyr o Uzbekistan yn rhoi cipolwg unigryw ar eu treftadaeth serameg gyfoethog. Bydd amrediad o daniadau cerfluniedig graddfa fawr yn cael eu cyflwyno dros y penwythnos gan gynnwys perfformiad Punk Raku ar Nos Sadwrn.


Since it began in 1987, The International Ceramics Festival (ICF) has grown to become the UK’s leading ceramics event, celebrating contemporary ceramics from around the world. Over three days ceramicists from China, France, Italy, Japan, Latvia and the USA will demonstrate their techniques, give talks and exhibit their work alongside renowned makers from the UK. For the first time, the Festival will host potters from Uzbekistan giving a unique insight into their rich ceramic heritage. A range of large scale sculptural firings will be built and fired over the weekend including a Punk Raku performance on Saturday night
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, May 28, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk