Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

CWMWL TYSTION | WITNESS Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MEHEFIN 12 JUNE     

CWMWL TYSTION | WITNESS
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MEHEFIN 12 JUNE Mae'r trwmpedwr Tomos Williams wedi dod â chriw o gerddorion arbennig o Gymru at ei gilydd i berfformio cyfansoddiad newydd sydd yn ymdrin â'r oes sydd ohoni.

Bydd y band yn perfformio 'Suite Cwmwl Tystion' am y tro gyntaf yn Neuadd Fawr Canolfan y Celfyddydau Aberytstwyth ar nos Fercher, 12fed Mehefin. Mae’r suite yn cynnwys elfennau o jazz, yr avant-garde, byrfyfyrio a cherddoriaeth werin Cymru.

Daw'r enw 'Cwmwl Tystion' o waith un o feirdd pennaf Cymru, Waldo Williams (1904-1971), a bydd y gerddoriaeth yn 'tystio' i'r oes sydd ohoni.

Dewiswyd aelodau'r band yn gwbl fwriadol, a phob aelod yn cynnig agwedd a phersonoliaeth arbennig i'r gerddoriaeth.

Mae'r telynor Rhodri Davies yn gerddor unigryw yng Nghymru ac yn ffigwr allweddol ym myd cerddoriaeth avant-garde a cerddoriaeth glasurol gyfoes. Mae creadigrwydd avant-garde Rhodri yn hollol greiddiol i ‘Cwmwl Tystion’.

Bu Huw Warren ar flaen y gad ym myd jazz Cymru ac Ewrop ers degawdau bellach. Mae Huw yn gerddor heb ei ail, ac mae ei allu i chware yn felodig ond i fynd hefyd y tu hwnt i ffiniau cyffredinol cerddoriaeth yn hollbwysig i'r band.

Hwn fydd y tro cyntaf i Rhodri a Huw rannu llwyfan.

Mae Huw V Williams (bas), Francesca Simmons (feiloin a llif), a Mark O'Connor (drymiau) i gyd yn cerddorion creadigol Cymreig ar flaen eu meysydd.

Bydd Simon Proffitt hefyd yn ymuno â’r cerddorion ar y daith i greu delweddau gweledol byw wrth i'r cerddorion berfformio.
Trumpeter Tomos Williams has assembled a cast of brilliant Welsh musicians, with strong connections to Aberystwyth to perform a new Suite of music which reflects on the extraordinary times that we live in.

The band will debut the newly composed 'Witness Suite' at the Great Hall, Aberystwyth on Wednesday 12th June. The Suite incorporates elements of jazz, the avant-garde, improvisation and Welsh folk music.

The name 'Cwmwl Tystion/Witness' is derived from a poem by the great Welsh poet, nationalist and pacifist Waldo Williams (1904-1971) – and the music 'bares witness' to these complex and difficult times.

The band has been hand-picked and all musicians bring something unique to the project.

Renowned harpist Rhodri Davies is one of the leading figures of free improvisation and contemporary composition. The avant-garde and improvisatory element that Rhodri contributes sets the music apart and is a central voice throughout the entire Suite.

Pianist Huw Warren has been a central figure on the Welsh and British jazz scene for decades, performing internationally and his ability to play both on the 'inside' and 'outside' is crucial to this project and the over-all band sound.

This tour will be the first time Rhodri and Huw share the stage.

Huw V Williams (bass) Francesca Simmons (violin and saw) and Mark O'Connor (drums) are all creative, Welsh musicians at the top of their game.

Simon Proffitt, a visual artist and designer will also be accompanying the performances with live visuals.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, May 28, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk