Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Theatr Iolo & The Riverfront Present Transporter     

Theatr Iolo & The Riverfront Present Transporter Theatr Iolo & The Riverfront Present Transporter
Written and performed by Catherine Dyson
Directed by Andy Smith
Sound Design by Lewis Gibson
When was the last time you were transported?

Together we will go on a journey across continents and years, down city streets, through deserts, over oceans, asking questions that echo through history.

Transporter is a bold, spellbinding show, born out of a belief in the power of words to transport. Just one performer in an empty space, and an audience.

An act of shared imagination. A kind of magic that happens...when you simply listen to a story.

This is the story of a girl called Maya. A girl who is always thirteen. A girl who is always on the move. A never-ending search for the last safe place on Earth.

A solo performance which is ideal for families with children aged 10 and above. At 55 minutes long this entrancing storytelling show will be a lovely way to spend an evening together.

BOOK NOW
TICKET PRICES
Standard ticket: £9
Schools: £7
SHOW TIMES
Thursday 20th June 10:00am Q&A
Thursday 20th June 1:00pm Q&A

Friday 21st June 10:00am Q&A
Friday 21st June 1:00pm Q&A

Saturday 22nd June 1:00pm
Saturday 22nd June 7:00pm
MORE INFORMATION

Written and performed by Catherine Dyson
Directed by Andy Smith and Catherine Dyson
Studio
Age 10+
Running Time: 55m (no interval)
Q&A following each performance (Except Saturday)
Please note: There is one instance of strong language in this performance. If you require any further information about this please contact the Box Office 029 2064 6900 or box.office@shermantheatre.co.uk
17-23 Mehefin 2019
Wythnos y Ffoaduriaid
Theatr Iolo a Glan yr Afon yn
Cyflwyno Transporter
Sgrifennwyd a pherfformir gan Catherine Dyson
Cyfarwyddwyd gan Andy Smith
Y Cynllun Sain gan Lewis Gibson
Pryd oedd y tro diwethaf i chi gael eich cipio i rywle?

Gyda’n gilydd awn ar daith ar draws cyfandiroedd a blynyddoedd, i lawr strydoedd dinasoedd, drwy anialdiroedd, dros gefnforoedd, yn gofyn cwestiynau sy’n atseinio drwy hanes.

 Sioe ryfygus, gyfareddol yw Transporter, a aned o gred yng ngrym geiriau - eu grym cipio ymhell.

Dim ond un perfformiwr mewn gwagle, a chynulleidfa. Gweithred rhannu’r dychymyg. Rhyw fath o hud sy’n digwydd...dim ond o wrando ar stori.

Dyma stori merch o’r enw Maya. Merch sy’n deirblwydd ar ddeg o hyd. Merch sydd ar fynd o hyd. Yn ddiddiwedd ar drywydd y man diogel olaf ar y Ddaear.

Perfformiad unigol sy'n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd gyda phlant 10 oed a hŷn. Am 55 munud o hyd bydd y sioe adrodd straeon syfrdanol hon yn ffordd hyfryd o dreulio noson gyda'i gilydd.

ARCHEBWCH NAWR
PRISIAU
Tocynau Safonol: £9 Ysgolion: £7
AMSERAU
Dydd Iau 20 Mehefin 10:00yb Cwestiwn ac Ateb
Dydd Iau 20 Mehefin 1:00yp Cwestiwn ac Ateb

Dydd Gwener 21 Mehefin 10:00yb Cwestiwn ac Ateb
Dydd Gwener 21 Mehefin 1:00yp Cwestiwn ac Ateb

Dydd Sadwrn 22 Mehefin 1:00yp
Dydd Sadwrn 22 Mehefin 7:00yp
GWYBODAETH YCHWANEGOL

Ysgrifennwyd a pherfformiwyd gan Catherine Dyson
Cyfarwyddwyr - Andy Smith a Catherine Dyson
Stiwdio
Oed 10+
Hyd y perfformiad: 55m (dim egwyl)
Cwestiwn ac Ateb yn dilyn pob perfformiad (ac eithrio dydd Sadwrn)
Nodwch: Mae un enghraifft o iaith gref yn y perfformiad hwn. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900 neu box.office@shermantheatre.co.ukTheatre Iolo  
web site
: https://www.theatriolo.com/
Theatre Iolo
e-mail: aled@theatriolo.com
Wednesday, May 29, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk