Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

MARTIN CARTHY Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MEHEFIN 28 JUNE     


MARTIN CARTHY
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MEHEFIN 28 JUNE Am fwy na 50 mlynedd mae Martin Carthy wedi bod yn un o arloeswyr mwyaf cerddoriaeth gwerin, un o’i ffigyrau mwyaf poblogaidd, brwdfrydig ac ar adegau’n ddistaw dadleuol. Mae ei sgil, ei bresenoldeb llwyfan a’i swyn naturiol wedi’i ennill nifer o edmygwyr, nid yn unig o’r sin gwerin, ond ym mhell du hwnt.

Mae partneriaethau cerddorol arloesol gyda, ymysg eraill, Steeleye Span, Dave Swarbrick, ei wraig wobrwyiedig Norma Waterson, a’i ferch Eliza Carthy, wedi creu dros 40 o albymau, ond mae Martin wedi recordio 10 albwm unigol yn unig, gyda’r hir-ddisgwyliedid Waiting of Angels y mwyaf diweddar. Unai mewn clybiau gwerin, ar lwyfan cyngerdd neu’n ymddangos ar deledu, does ddim llawer o rolau nad yw Martin Carthy wedi’u chwarae.

Mae o’n ganwr baled, yn gitarydd acwstig a thrydanol arloesol ac yn ddehonglwr awdurdodol o ddeunydd newydd. Mae gwastad gwell gan o ddilyn chwilfrydedd cerddorol anniwall na elwa’n ariannol o’i safle dihafal. Efallai, yn fwy arwyddocaol na dim arall, yw eu dehongliadau o ganeuon traddodiadol gyda gitâr sydd wedi dylanwadu cenhedlaeth o artistiaid, gan gynnwys Bob Dylan a Paul Simon, ar naill ochr yr Iwerydd.
For more than 50 years Martin Carthy has been one of folk music's greatest innovators, one of its best loved, most enthusiastic and, at times, most quietly controversial of figures. His skill, stage presence and natural charm have won him many admirers, not only from within the folk scene, but also far beyond it.

Trailblazing musical partnerships with, amongst others, Steeleye Span, Dave Swarbrick and his award-winning wife (Norma Waterson) and daughter Eliza Carthy have resulted in more than 40 albums, but Martin has only recorded 10 solo albums, of which the much anticipated Waiting for Angels was the latest. Whether in the folk clubs, on the concert stage or making TV appearances - there are few roles that Martin Carthy hasn't played.

He's a ballad singer, a ground-breaking acoustic and electric-guitarist and an authoritative interpreter of newly composed material. He always prefers to follow an insatiable musical curiosity rather than cash in on his unrivalled position. Perhaps, most significant of all, are his settings of traditional songs with guitar, which have influenced a generation of artists, including Bob Dylan and Paul Simon, on both sides of the Atlantic.
"Arguably the greatest English folk song performer, writer, collector and editor of them all." Q Magazine

"Carthy is a master of the ballad of substance, songs that tell stories, whether they are traditional, his own or from contemporary writers." The Telegraph

Lifetime Achievement Award – BBC Radio 2 Folk Awards 2014

Martin Carthy
Mehefin 28 June, 7:30pm
£15 (£12)
https://www.aberystwythartscentre.co.uk/music/martin-carthy
01970 623232
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, May 29, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk