Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Congratulations St Fagans!     

Congratulations St Fagans!
Haf - Summer 2019
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

Llongyfarchiadau Sain Ffagan!
Rydyn ni'n falch iawn bod Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru wedi cyrraedd rhestr fer gwobr Amgueddfa'r Flwyddyn 2019 y Gronfa Gelf. Cefnogwch drwy rannu'ch straeon chi am Sain Ffagan gan ddefnyddio #fysainffagan #museumoftheyear. Cofiwch am ein cyfrif Instagram newydd ni hefyd @museumwales.

Congratulations St Fagans!
We’re delighted that St Fagans National Museum of History has been shortlisted for the Art Fund Museum of the Year Award 2019. Help us celebrate by sharing your own St Fagans stories using
#mystfagans #museumoftheyear. And don't forget about our new Instagram account @museumwales.

David Nash: Cerfluniau'r Tymhorau
David Nash: Cerfluniau’r Tymhorau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yw'r arddangosfa fwyaf, a mwyaf uchelgeisiol o waith yr artist i'w llwyfannu yng Nghymru. Mae coed a natur yn greiddiol i gerfluniau Nash.

David Nash: Sculpture through the Seasons
David Nash: Sculpture through the Seasons is the largest and most ambitious exhibition of David Nash's work ever presented in Wales. Trees and the natural environment are central to Nash's sculptures.

Arddangosfeydd a digwyddiadau

Penwythnos Crefftau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 a 16 Mehefin 2019

Gwledd Sul y Tadau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
16 Mehefin 2019

Mor-Ladron: Mwy na Chwedlau
Amgueddfa Wlan Cymru
15 Gorffennaf - 8 Medi 2019

Haf o Lechen
Amgueddfa Lechi Cymru
22 Gorffennaf - 1 Medi 2019

Coedlan yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Tan 3 Tachwedd 2019
Exhibitions
and events

St Fagans Craft Weekend
St Fagans National Museum of History
15 and 16 June 2019

Father' Day Feastival
Big Pit National Coal Museum
16 June 2019

Pirates: The Truth Behind the Tales
National Wool Museum
15 July - 8 September 2019

Summer of Slate
National Slate Museum
22 July - 1 September 2019

High Ropes at St Fagans
St Fagans National Museum of History
Until 3 November 2019
Ysbrydoli gwirfoddolwyr
Mae dros 1,000 o bobl wedi gwirfoddoli i Amgueddfa Cymru dros y 12 mis diwethaf. Mae gwirfoddolwyr yn ein helpu ni mewn gwahanol ffyrdd, o arddio, glanhau gwrthrychau, digideiddio archifau, gwneud baneri, arddangos crefft, cysylltu ag ymwelwyr a helpu gyda gwaith archeolegol. Os oes amser rhydd gennych chi gwirfoddolwch yn un o'n saith Amgueddfa.

Inspiring volunteers
More than 1,000 people have volunteered for Amgueddfa Cymru over the last 12 months. Volunteers help us is various ways from gardening, cleaning objects, digitising archives, making bunting, showcasing craft, engaging with visitors and helping out at archaeological digs. If you have time on your hands come and volunteer at one of our seven museums,
Chwarae plant
Mae'r gornel newydd i blant yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ar agor! Mae'r lle'n cynnwys ' mur o ryfeddod ' pren pwrpasol sy'n cynnwys rhai sbesimenau o hanes naturiol llawn hwyl, ynghyd ag enghreifftiau o animeiddio Cymreig. Mae hyn oll yn guddiedig y tu ôl i gaeadau lliwgar i blant eu darganfod. Mae'r gornel hefyd yn cynnwys theatr bypedau llong môr-ladron, gorsaf Lego a thrac trên.

It's child's play
The new kids’ corner at the National Waterfront Museum in Swansea is open! The space includes a bespoke wooden ‘wall of wonder’ that contains some fun natural history specimens, along with examples of Welsh animation, all hidden behind sleek colourful shutters for children to discover. The corner also contains a pirate ship puppet theatre, a Lego station and a train track.

Cymuned Port Talbot
Roedd Canolfan Ddysgu Weston yn Sain Ffagan yn orlawn yn ddiweddar wrth i’r Amgueddfa dderbyn copi o Just ah likkle piece of Jamaica inna Port Talbot ar gyfer y casgliad. Ffilm yw hon sy’n seiliedig ar gyfweliadau hanes llafar gyda rhai o drigolion Port Talbot a symudodd i’r dref o Jamaica yn y 1950au-60au. Dyma gofnod pwysig o gyfraniad y gymuned hon, a chenhedlaeth o ymfudwyr o’r Caribi, i hanes Cymru yn y cyfnod wedi’r Ail Ryfel Byd.

Port Talbot Community
A special community event was held at St Fagans recently to celebrate the depositing of Just ah likkle piece of Jamaica inna Port Talbot in the Museum’s collection. This film is based on oral history interviews conducted with Jamaican elders from Port Talbot who made the town their home in the 1950s-60s. These previously untold stories highlight the important contribution made by this community, and a generation of Caribbean migrants, to the history of Wales.
National Museum of Wales  
web site
: https://museum.wales/
National Museum of Wales
e-mail: newsletter@museumwales.ac.uk
Thursday, May 30, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk