Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

MULAN JR. Wedi'i gyflwyno gan Ysgol Lwyfan Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Presented by Aberystwyth Arts Centre Stage School Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MEHEFIN 14 & 15 JUNE     

MULAN JR.
Wedi'i gyflwyno gan Ysgol Lwyfan Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Presented by Aberystwyth Arts Centre Stage School
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MEHEFIN 14 & 15 JUNE Yn seiliedig ar y ffilm Disney cafodd ei nomineiddio am Oscar, mae Mulan Jr. gan Disney yn ddathliad calonnog o ddiwylliant, anrhydedd ac ysbryd dyfalbarhad.

Gyda chaneuon poblogaidd a stori llawn ddigwyddiad, hiwmor a chalon, mae Mulan Jr. gan Disney yn dod â Tsiena hynafol i fywyd yn fodern. Mae'r Huns wedi goresgyn ac mae'n gyfrifoldeb i'r anghydffurfiol Mulan (Alaw Beechey) a'i draig anwes ddireidus, Mushu (Sam Rolt), i achub yr ymerawdwr (Matilda Crompton!

Wedi'i gyfarwyddo gan Catherine 'Rae' Cashman gyda'r cyfarwyddwr cerddorol Rachel Blair a choreograffydd Charlotte Davis. Perfformiwyd gan fyfyrwyr Act Tri, Pedwar a Phump yr Ysgol Lwyfan ar ddydd Gwener 14eg a dydd Sadwrn 15fed Mehefin, 7:30pm. Mae tocynnau'n £11 (£8) ac ar gael o'r Swyddfa Docynnau.
Based on Disney’s Oscar-nominated film, Disney’s Mulan JR. is a heart-warming celebration of culture, honour and the fighting spirit.

With hit songs and a story packed with action, humour and heart, Disney’s Mulan JR. brings ancient China to life with a modern sensibility. The Huns have invaded, and it is up to the misfit Mulan (Alaw Beechey) and her mischievous dragon sidekick, Mushu (Sam Rolt), to save the Emperor (Matilda Crompton)!

Directed by Catherine ‘Rae’ Cashman with musical director Rachel Blair and choreographer Charlotte Davies. Performed by the pupils of Act Three, Four and Five of the Stage School on Friday 14th and Saturday 15th June 7:30pm. Tickets are £11 (£8) and are available from the Box Office.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Friday, May 3, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk