Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Lionel Bart's OLIVER! CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH YN CYHOEDDI SIOE HAF 2019 OLIVER! ABERYSTWYTH ARTS CENTRE ANNOUNCES 2019 SUMMER SEASON PRODUCTION OLIVER! Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre Awst 9 - 31 August     

Lionel Bart's
OLIVER!

CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH YN CYHOEDDI SIOE HAF 2019 
OLIVER!
ABERYSTWYTH ARTS CENTRE ANNOUNCES 2019 SUMMER SEASON PRODUCTION OLIVER!
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
Awst 9 - 31 August Ym mis Awst eleni mae'r cyfarwyddwr Richard Cheshire yn dychwelyd i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth i gyfarwyddo sioe gerdd boblogaidd Lionel Bart, Oliver!, gyda chast sylweddol yn cynnwys perfformwyr theatr gerddorol proffesiynol a phlant a phobl ifanc leol.

Mae'r addasiad cerddorol arobryn o nofel glasurol Dickens yn dod yn fyw, yn nodweddu rhai o'r cymeriadau a chaneuon mwyaf cofiadwy i daro'r llwyfan erioed. Sioe haf olaf Richard Cheshire yn y Ganolfan oedd Oliver! yn 2005, cynhyrchiad a lansiodd nifer o arwyr lleol ac enwau sydd bellach yn adnabyddus i bawb - yn cynnwys Sam Ebenezer, Gwyneth Keyworth a'r seren Hollywood o Aberystwyth, Taron Egerton.

14 blynedd yn ddiweddarach, 'rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu Richard yn ôl i'r sioe haf ac at ddarganfod llwyth newydd o dalent theatr wych gyda chlyweliadau agored ar gyfer plant a phobl ifanc leol i chwarae rolau allweddol Oliver, yr Artful Dodger a rhagor. Bydd Oliver y cynhyrchiad gwreiddiol, Sam Ebenezer, yn dychwelyd i'r sioe, tra bod wynebau lleol eraill yn yr ensemble yn cynnwys Bethan Pearce, Jordan Jones a Maeve Courtier-Lilley.

This August director Richard Cheshire returns to Aberystwyth Arts Centre to direct Lionel Bart’s popular musical Oliver!, with a large cast comprising of professional musical theatre performers and local children and young people.


The award-winning musical adaptation of the classic Dickens' novel springs to life with some of the most memorable characters and songs ever to hit the stage. Richard Cheshire’s last summer show was Oliver! in 2005, a production that launched a number of now household names and local heroes – including Sam Ebenezer, Gwyneth Keyworth and Aberystwyth’s very own Hollywood star, Taron Egerton.


14 years later, we’re excited to welcome Richard back to the summer season and to discover a fresh batch of great theatre talent with open auditions for local children and young people for the key roles of Oliver, Artful Dodger and more. Returning to the show is former Oliver Sam Ebenezer, while other local faces in the ensemble include Bethan Pearce, Jordan Jones and Maeve Courtier-Lilley.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, June 4, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk