Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

NATIONAL THEATRE WALES A ROYAL COURT THEATRE ON BEAR RIDGE     

NATIONAL THEATRE WALES A ROYAL COURT THEATRE
ON BEAR RIDGE CYHOEDDWYD Y CAST AR GYFER CYNHYRCHIAD NATIONAL THEATRE WALES A ROYAL COURT THEATRE O ON BEAR RIDGE GAN ED THOMAS

Y CAST FYDD RAKIE AYOLA, JASON HUGHES, RHYS IFANS A SION DANIEL YOUNG

CAIFF ON BEAR RIDGE EI GYD-GYFARWYDDO GAN VICKY FEATHERSTONE AC ED THOMAS

BYDD Y DDRAMA I'W GWELD YN THEATR Y SHERMAN, CAERDYDD RHWNG 20 MEDI - 5 HYDREF 2019. AC YNA YN Y ROYAL COURT THEATRE, LLUNDAIN RHWNG 24 HYDREF - 23 TACHWEDD 2019

Cyhoeddwyd y cast heddiw ar gyfer cyd-gynhyrchiad National Theatre Wales a'r Royal Court Theatre o On Bear Ridge gan yr awdur arobryn Ed Thomas (House of America a Gas Station Angel, Royal Court; Hinterland/Y Gwyll BBC/S4C/Netflix). Bydd Cyfarwyddwr Artistig y Royal Court Theatre Vicky Featherstone (The Cane a Cyprus Avenue, Royal Court) ac Ed Thomas yn cyd-gyfarwyddo'r stori lled-hunangofiannol hon am y lleoedd yr ydym yn eu gadael ar ôl, y marciau annileadwy y maent yn eu gwneud arnom ni, a'r atgofion annibynadwy yr ydym yn dal ein gafael ynddynt.

Bydd y cast yn cynnwys Rakie Ayola fel Noni. Ar hyn o bryd mae’n perfformio Strange Fruit yn y Bush Theatre. Mae ei chredydau llwyfan blaenorol yn cynnwys Hermione Granger yn Harry Potter and the Cursed Child (West End), The Half God of Rainfall (Kiln Theatre), a Leave to Remain (Lyric Hammersmith). Ar y teledu mae hi'n fwyaf adnabyddus am ei rôl hirdymor fel Kyla Tyson yn Holby City (BBC).

Jason Hughes fydd yn chwarae The Captain. Mae'n dychwelyd i'r Royal Court lle mae ei waith wedi cynnwys Violence and Son, 4:48 Psychosis a A Real Classy Affair. Mae ei rolau llwyfan diweddar eraill yn cynnwys The Goat, or Who Is Sylvia (West End) a Our Country’s Good (National Theatre). Ar y teledu bu'n chwarae Warren yn This Life (BBC) a'r Ditectif Sarsiant Ben Jones yn Midsomer Murders (ITV). Mae ei gredydau teledu diweddar eraill yn cynnwys Marcella (ITV), Death in Paradise a Three Girls (BBC).

Bydd Rhys Ifans yn chwarae John Daniel. Ar y llwyfan yn ddiweddar bu'n chwarae'r brif ran yn Exit the King, The Fool yn King Lear a denodd sylw mawr yn y sioe un dyn Protest Song (oll ar gyfer National Theatre). Chwaraeodd hefyd rôl eiconig Scrooge yn A Christmas Carol (Old Vic). Mae gwaith ffilm helaeth Rhys yn cynnwys Elizabeth (cyf. Shekhar Kapur), Greenberg (cyf. Noah Baumbach), Nanny McPhee, Harry Potter, Mr Nice, Anonymous, The Amazing Spider-Man, Enduring Love ac wrth gwrs ffilm Richard Curtis, Notting Hill. Enillodd BAFTA am ei berfformiad fel Peter Cook yn Not Only But Always a bydd yn ymddangos nesaf yn y ffilm ddrama gomedi newydd Misbehaviour wedi'i chyfarwyddo gan Philippa Lowethorpe a ffilm diweddaraf Matthew Vaughn Kingsman: The Great Game.

Cwblheir y cast gan Sion Daniel Young fel Ifan William. Mae Sion yn dychwelyd i Theatr y Sherman a'r Royal Court yn dilyn Killology. Mae ei gredydau ar gyfer National Theatre Wales yn cynnwys The Radicalisation of Bradley Manning, Mametz a The Village Social. Chwaraeodd brif rolau yn War Horse a The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (y ddau yn y West End) a'r llynedd perfformiodd yn Nightfall (Bridge Theatre). Bydd yn ymddangos nesaf yn Jellyfish (National Theatre). Mae ei rolau teledu yn cynnwys Hinterland/ Y Gwyll BBC/S4C/Netflix a ysgrifennwyd hefyd gan Ed Thomas.

"Un funud roedd gennym gwsmeriaid, y funud nesaf doedd neb yma."

Mewn pentref coll, lle aneglur ers ail-lunio'r ffiniau, yn cuddio o dan briwsionyn ar y map, mae Bear Ridge Stores yn dal i sefyll.

Ar ôl can mlynedd, mae'r cigydd a'r siop groser deuluol - lle ar gyfer manion bywyd, nwyddau gwaharddedig, a'r pwmp petrol olaf am 30 milltir - yn awr yn ddistaw.

Ond nid yw'r perchnogion John Daniel a Noni yn mynd i unman. Maent yn yfed yr hyn sydd ar ôl o'r whisgi yn herfeiddiol ac yn cofio dyddiau da, pan oedd pawb ar yr un ochr a'r hen iaith yn disgleirio.

Y tu allan yn y tywyllwch, mae ffigur yn symud tuag atynt.

Bydd y ddrama i'w gweld yn Theatr y Sherman yng Nghaerdydd (20 Medi - 5 Hydref 2019) ac yna'r Royal Court yn Llundain (24 Hydref – 23 Tachwedd 2019).


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Nia Jones, Rheolwr y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus ar gyfer NTW niajones@national.theatrewales.org / 07540686 725.

PERFFORMIADAU

National Theatre Wales a The Royal Court
ON BEAR RIDGE
gan Ed Thomas
Cyfarwyddwyr Vicky Featherstone ac Ed Thomas
Dylunydd Cai Dyfan
Cyfansoddwr John Hardy
Dylunydd Sain Mike Beer

Hyd y sioe: I'w gadarnhau
Oed 14+

Theatr Sherman, Ffordd Senghennydd, Caerdydd, CF24 4YE
Perfformiad Cyntaf: 20 Medi 2019.
Perfformiad Olaf: 5 Hydref 2019
Noson Agoriadol: 24 Medi am 7pm.

Dydd Llun – Sadwrn 7.30pm, matinees dydd Iau 3 Hydref a dydd Sadwrn 5 Hydref am 2pm
https://www.shermantheatre.co.uk/performance/theatre/on-bear-ridge/
029 2064 6900
Tocynnau Safonol £20
Rhagddangosiadau: £15 ar 20, 21 a 23 Medi
Gostyngiadau: £18
Dan 25 oed hanner pris

Sain ddisgrifiad, taith gyffwrdd a BSL: Dydd Gwener 4 Hydref 7.30pm a dydd Sadwrn 5 Hydref 2pm
Dydd Llun 30 Medi – dydd Sadwrn 5 Hydref – darperir capsiynau ar gyfer pob perfformiad ar iPads a ddarperir gan National Theatre Wales
Sgyrsiau yn dilyn y sioe ddydd Iau 26 Medi, a matinee dydd Iau 3 Hydref

Jerwood Theatre Downstairs, Royal Court Theatre, Sloane Square, SW1W 8AS
Perfformiad Cyntaf: 24 Hydref
Perfformiad Olaf: 23 Tachwedd
Noson Agoriadol: 28 Hydref am 7pm
Dydd Llun – dydd Sadwrn 7.30pm, matinees dydd Iau a dydd Sadwrn 2.30pm
https://royalcourttheatre.com/whats-on/onbearridge/
020 7565 5000

Perfformiadau â Chapsiynau: Dydd Mercher 6, 13 ac 20 Tachwedd, dydd Gwener 22 Tachwedd 2019
Matinee â Sain ddisgrifiad: Dydd Sadwrn 23 Tachwedd 2019, 2.30pm. Taith gyffwrdd am 1pm
Perfformiad amgylchedd hamddenol: Dydd Sadwrn 16 Tachwedd 2019, 2:30pm
The Big Idea: Yn sgwrsio gydag Ed Thomas a Vicky Featherstone dydd Mawrth 5 Tachwedd ar ôl y sioe

Tocynnau Safonol £12-£49 (dydd Llun pob sedd yn £12 ar gael o 9am ar-lein ar ddiwrnod y perfformiad)
Gostyngiadau* £5 oddi ar seddi band A-C ar gyfer rhagddangosiadau a matinees
Dan 26 oed
Mynediad £15 (ynghyd â chydymaith ar yr un gyfradd)
*Angen ID. Pob gostyngiad yn amodol ar argaeledd.

Tocynnau Young Court Friends Mae Young Court Friends yn gynllun aelodaeth am ddim i'r rhai dan 26. Rydym yn cynnig nifer cyfyngedig o docynnau am £15 ar gyfer yr holl berfformiadau i Young Court Friends, yn ogystal â mynediad ymlaen llaw i ddydd Llun £12 yn Jerwood Theatre Downstairs.

NODIADAU I OLYGYDDION

BYWGRAFFIADAU

RAKIE AYOLA
Ar gyfer y Royal Court: Breath, Boom, Ashes and Sand.
Mae ei gwaith theatr arall yn cynnwys: Strange Fruit, The Rest of Your Life (Bush); The Half God of Rainfall, King Hedley II (Kiln); Leave to Remain (Lyric, Hammersmith); Harry Potter & the Cursed Child, The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (West End); King Lear (Royal Exchange, Manceinion); 4.48 Psychosis, Crave (Crucible, Sheffield); The Winter's Tale (RSC/taith DU); In The Next Room (Theatre Royal, Caerfaddon); Welcome to Thebes (National); Twelfth Night (Bristol Old Vic); Dido Queen Of Carthage (Globe); Hamlet, Twelfth Night (Birmingham Rep/taith DU); Up ‘N Under, The Merchant of Venice (Sherman).
Mae ei gwaith teledu yn cynnwys: Noughts & Crosses, Shetland, No Offence, Vera, Midsomer Murders, Under Milk Wood, Stella, Silent Witness, My Almost Famous Family, Doctor Who: Midnight, Holby City, Sea Of Souls, Canterbury Tales, Being April.
Mae ei gwaith ffilm yn cynnwys: Been So Long, King Lear, Dredd, Now is Good, Sahara, The I Inside, The Secret Laughter of Women, Great Moments in Aviation aka Shades of Fear.
Fel Cynhyrchydd Gweithredol, mae ei gwaith ffilm yn cynnwys: Twelfth Night [Shanty Productions].
Mae ei gwaith radio yn cynnwys: Dr Who: Time War II, Reading from Happiness, Foursome, Three Strong Women, Death & the King’s Horseman, The Devil's Music, The Erl King, The Bloody Chamber, Torchwood.
Mae Rakie yn un o noddwyr Childhood Tumour Trust ac Eclipse Theatre ac yn ymddiriedolwr Actor’s Children Trust.

JASON HUGHES
Ar gyfer y Royal Court: Violence & Son, 4:48 Psychosis, A Real Classy Affair.
Mae ei waith theatr arall yn cynnwys: The Goat, or Who is Sylvia?, In Flame (West End); Our Country’s Good, Look Back in Anger (National); Way Upstream (Chichester Festival); In the Next Room/The Vibrator Play (St James); Design for Living, The Fight for Barbara (Theatre Royal, Caerfaddon); Caligula, Badfinger (Donmar); Kiss Me Like You Mean It (Soho); The Herbal Bed (RSC/Taith); Snake in the Grass (Old Vic); The Illusion (Royal Exchange, Manceinion); Nothing to Pay (Thin Language); Macbeth (Theatr Clwyd).
Mae ei waith teledu yn cynnwys: Marcella, Three Girls, Death in Paradise VI, Archer, Midsomer Murders, Pornography, This Life – 10 Years On, Mine All Mine, Waking the Dead, Casualty, Plane Jane, The Harry Enfield Show: Yule Log Chums, The Fint Street Nativity, This Life, King Girl, Strangers in the Night.
Mae ei waith ffilm yn cynnwys: Crow, For N(o)ne, Dead Long Enough, Dirty Bomb, Phoenix Blue, Killing Me Softly, Shooters, House!, We Are Kings.

RHYS IFANS
Ar gyfer y Royal Court: Thyesters.
Mae ei waith theatr arall yn cynnwys: Exit the King, King Lear, Protest Song, Volpone, Under Milk Wood (National); A Christmas Carol (Old Vic); Don Juan in Soho, Accidental Death of an Anarchist, Badfinger (Donmar); Beautiful Thing (West End); Smoke, Poison Pen (Royal Exchange, Manceinion).
Mae ei waith teledu yn cynnwys: Berlin Station, Not Only But Always, Shakespeare Shorts, Trial & Retribution, The Two Franks, Judas & the Gimp, Night Shift, Spatz, Burning Love, Review, Gifted.
Mae ei waith ffilm yn cynnwys: The Parting Glass, Snowden, Alice Through the Looking Glass, Notting Hill, Dominion, Len & Company, Under Milk Wood, The Five Year Engagement, Serena, Another Me, The Amazing Spiderman, Anonymous, Harry Potter & the Deathly Hallows, Greenberg, The Boat that Rocked, Elizabeth: The Golden Age, Hannibal Rising: Once Upon A Time in the Midlands, Human Nature, Hotel, The Shipping News, The Replacements.
Mae ei wobrau yn cynnwys: BAFTA ar gyfer yr Actor Gorau (Not Only But Always).


SION DANIEL YOUNG
Ar gyfer y Royal Court: Killology.
Mae ei waith theatr yn cynnwys The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, War Horse (& West End), Jellyfish (National); Nightfall (Bridge); Mametz, The Radicalisation of Bradley Manning, (National Theatre Wales); The Welsh Boy (Theatre Royal, Caerfaddon); Llwyth (Sherman).
Mae ei waith teledu yn cynnwys: Doc Martin, The Left Behind, Commoners, Hinterland, Our World War, Casualty, Tissues & Issues, Gwaith Cartref.
Mae ei waith ffilm yn cynnwys: Stump [short], Another Me, Private Peaceful, Daisy Chain.
Mae ei waith radio yn cynnwys Bisgits a Balaclafas, Hoshiko, Inside Information.


VICKY FEATHERSTONE
Ar gyfer y Royal Court: The Cane, Gundog, My Mum’s a Twat, Cyprus Avenue (& Abbey, Dublin/Public, NYC), Bad Roads, Victory Condition, X, How to Hold Your Breath, God Bless the Child, Maidan: Voices from the Uprising, The Mistress Contract, The Ritual Slaughter of Gorge Mastromas; Untitled Matriarch Play, The President Has Come to See You (Open Court Weekly Rep).
Mae ei gwaith theatr arall yn cynnwys: What if Women Ruled the World? (Gŵyl Ryngwladol Manceinion); Our Ladies of Perpetual Succour (& National/West End/taith ryngwladol), Enquirer [cyd-gyfarwyddwr], An Appointment with the Wicker Man, 27, The Wheel, Somersaults, Wall of Death: A Way of Life [cyd-gyfarwyddwr], The Miracle Man, Empty, Long Gone Lonesome (National Theatre of Scotland); Cockroach (National Theatre of Scotland/Traverse); 365 (National Theatre of Scotland/Gŵyl Ryngwladol Caeredin); Mary Stuart (National Theatre of Scotland/Citizens/Royal Lyceum, Caeredin); The Wolves in the Walls [cyd-gyfarwyddwr] (National Theatre of Scotland/Tramway/Lyric, Hammersmith/taith DU/New Victory, NYC); The Small Things, Pyrenees, On Blindness, The Drowned World, Tiny Dynamite, Crazy Gary’s Mobile Disco, Splendour, Riddance, The Cosmonaut’s Last Message to the Woman He Once Loved in the Former Soviet Union, Crave (Paines Plough).
Mae ei gwaith teledu yn cynnwys: Pritilata (o Snatches: Moments from 100 Years of Women’s Lives), Where the Heart Is, Silent Witness.

ED THOMAS
Ar gyfer y Royal Court: Song from a Forgotten City, Gas Station Angel.
Ar gyfer National Theatre Wales: Mother Courage & Her Children.
Mae ei waith theatr arall yn cynnwys: House of America, Flowers of the Dead Red Sea, East from the Gantry (Tramway Glasgow / taith ryngwladol); Stone City Blue (Theatr Clwyd).
Mae ei waith teledu yn cynnwys: Satellite City, A Mind To Kill, Caerdydd, Pen Talar, Cwmgiedd/Colombia, China, Hinterland/Y Gwyll.
Mae ei waith ffilm yn cynnwys: House of America, Silent Village, Dal Yma:Nawr.
Ed yw Cyfarwyddwr Creadigol a Sylfaenydd y cwmni teledu a ffilm annibynnol Fiction Factory.

NATIONAL THEATRE WALES
Mae National Theatre Wales wedi bod yn gwneud cynyrchiadau Saesneg mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers mis Mawrth 2010. Mae’n gweithredu o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond mae’n gweithio ar draws y wlad a thu hwnt, gan ddefnyddio tirlun cyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi, ei dinasoedd a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i thalent gyfoethog yn ysbrydoliaeth. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi National Theatre Wales.

ROYAL COURT THEATRE
Y Royal Court Theatre yw theatr yr awduron. Mae'n rym blaenllaw mewn theatr y byd ar gyfer meithrin awduron yn weithredol - rhai anhysbys, rhai sy'n dod i'r amlwg a rhai sefydledig.
Trwy'r awduron, mae'r Royal Court ar flaen y gad o ran creu theatr aflonydd, effro, pryfoclyd ynglŷn â nawr. Rydym yn agor ein drysau i'r lleisiau nas clywyd a'r meddylwyr rhydd sydd, drwy eu hysgrifennu, yn newid ein ffordd o weld.

Mae dros 120,000 o bobl yn ymweld â'r Royal Court yn Sloane Square, Llundain, bob blwyddyn ac mae miloedd yn rhagor yn gweld ein gwaith mewn mannau eraill drwy berfformiadau yn y West End ac Efrog Newydd, teithiau yn y DU ac yn rhyngwladol, llwyfannau digidol, ein cyfnodau preswyl ar draws Llundain, a'n gwaith safle-benodol. Drwy ein holl waith rydym yn ymdrechu i ysbrydoli cynulleidfaoedd a dylanwadu ar awduron y dyfodol gyda syniadau radical a thrafodaeth herfeiddiol.

Mae gweithgarwch datblygu helaeth y Royal Court yn cwmpasu amrywiaeth eang o awduron ac artistiaid ac yn cynnwys rhaglen barhaus o ymlyniadau awduron, darlleniadau, gweithdai a grwpiau ysgrifennu dramâu. Mae ugain mlynedd o waith arloesol yr Adran Ryngwladol ledled y byd yn golygu bod gan y Royal Court berthynas gydag awduron ar bob cyfandir.

Yn ystod y trigain mlynedd diwethaf, dechreuodd John Osborne, Samuel Beckett, Arnold Wesker, Ann Jellicoe, Howard Brenton, David Hare a llawer rhagor eu gyrfaoedd yn y Court.

Mae llawer o bobl eraill, yn cynnwys Caryl Churchill, Athol Fugard, Mark Ravenhill, Simon Stephens, debbie tucker green, Sarah Kane – ac, yn fwy diweddar, Lucy Kirkwood, Nick Payne, Penelope Skinner ac Alistair McDowall – wedi dilyn.

Mae'r Royal Court wedi cynhyrchu llawer o ddramâu eiconig o The Children gan Lucy Kirkwood i waith Jez Butterworth, Jerusalem a Hangmen gan Martin McDonagh.

Mae dramâu'r Royal Court o bob degawd bellach yn cael eu perfformio ar lwyfannau a'u haddysgu mewn dosbarthiadau a phrifysgolion ledled y byd.

Oherwydd yr ymrwymiad hwn i'r awdur, credwn nad oes unrhyw theatr yn y byd yn fwy pwysig na'r Royal Court.NATIONAL THEATRE WALES AND ROYAL COURT THEATRE


ON BEAR RIDGE

CASTING IS ANNOUNCED FOR NATIONAL THEATRE WALES AND ROYAL COURT THEATRE PRODUCTION OF ON BEAR RIDGE BY ED THOMAS

· THE CAST WILL BE RAKIE AYOLA, JASON HUGHES, RHYS IFANS AND SION DANIEL YOUNG

· ON BEAR RIDGE WILL BE CO-DIRECTED BY VICKY FEATHERSTONE AND ED THOMAS

· THE PLAY RUNS AT THE SHERMAN THEATRE, CARDIFF FROM 2o SEPTEMBER – 5 OCTOBER 2019. FOLLOWED BY THE ROYAL COURT THEATRE, LONDON FROM 24 OCTOBER - 23 NOVEMBER 2019

Casting is today announced for the National Theatre Wales and Royal Court Theatre co-production of On Bear Ridge by award-winning writer Ed Thomas (House of America and Gas Station Angel, Royal Court; Hinterland/Y Gwyll BBC/S4C/Netflix). Royal Court Artistic Director Vicky Featherstone (The Cane and Cyprus Avenue, Royal Court) and Ed Thomas will co-direct this semi-autobiographical story about the places we leave behind, the indelible marks they make on us, and the unreliable memories we hold onto.

The cast will include Rakie Ayola as Noni. She is currently performing Strange Fruit at the Bush Theatre. Previous stage credits include Hermione Granger in Harry Potter and the Cursed Child (West End), The Half God of Rainfall (Kiln Theatre) and Leave to Remain (Lyric Hammersmith). On television she is best known for her long running role as Kyla Tyson in Holby City (BBC).

Jason Hughes will play The Captain. He returns to the Royal Court where his work has included Violence and Son, 4:48 Psychosis and A Real Classy Affair. Other recent stage roles include The Goat, or Who Is Sylvia (West End) and Our Country’s Good (National Theatre). On television he played Warren in This Life (BBC) and Detective Sergeant Ben Jones in Midsomer Murders (ITV). Other recent TV credits include Marcella (ITV), Death in Paradise and Three Girls (both BBC).

Rhys Ifans will play John Daniel. On stage he recently played the title role in Exit the King and caused a sensation in the one-man show of Protest Song (National Theatre). He also played the iconic role of Scrooge in A Christmas Carol and also The Fool in King Lear (Old Vic). Rhys’s extensive film work includes Elizabeth (dir. Shekhar Kapur), Greenberg (dir. Noah Baumbach), Nanny McPhee, Harry Potter, Mr Nice, Anonymous, The Amazing Spider-Man, Enduring Love and of course Richard Curtis' Notting Hill. He won a BAFTA for his performance as Peter Cook in Not Only But Always and will next appear in the new comedy drama film Misbehaviour directed by Philippa Lowethorpe and Matthew Vaughn’s latest film Kingsman: The Great Game.

The cast is completed by Sion Daniel Young as Ifan William. Sion returns to the Sherman Theatre and Royal Court following Killology. His credits for National Theatre Wales include The Radicalisation of Bradley Manning, Mametz and The Village Social. He played leading roles in War Horse and The Curious Incident of the Dog in the Night (both West End) and last year performed in Nightfall (Bridge Theatre). He will next appear in Jellyfish (National Theatre). His TV roles include Hinterland/Y Gwyll BBC/S4C/Netflix also written by Ed Thomas

“One minute we had customers, the next minute there was no-one.”

In a lost village, blurred by redrawn borders, hidden under a crumb on the map, Bear Ridge Stores still stands.

After a hundred years, the family butchers and grocers – a place for odds and ends, contraband goods, and the last petrol pump for 30 miles – is now silent.

But owners John Daniel and Noni are not leaving.

They are defiantly drinking the remaining whiskey and remembering good times, when everyone was on the same side and the old language shone.

Outside in the dark, a figure is making their way towards them.

The play will run at the Sherman Theatre in Cardiff (20 September – 5 October 2019) followed by the Royal Court in London (24 October – 23 November 2019).

-ENDS-

For further information, or to request an image or interview, please contact Nia Jones, Press & PR Manager (interim) for National Theatre Wales on 07540 686 725 / niajones@nationaltheatrewales.org

LISTINGS

National Theatre Wales and Royal Court Theatre
ON BEAR RIDGE
by Ed Thomas
Directors Vicky Featherstone and Ed Thomas
Designer Cai Dyfan
Composer John Hardy
Sound Designer Mike Beer

Running time: TBC
Ages 14+

Sherman Theatre, Senghennydd Road, Cathays, Cardiff, CF24 4YE
First Performance: 20 September 2019
Final Performance: 5 October 2019
Opening Night: 24 September at 7pm
Monday – Saturday 7.30pm, matinees on Thursday 3 October and Saturday 5 October at 2pm
https://www.shermantheatre.co.uk/performance/theatre/on-bear-ridge/

029 2064 6900
Standard Tickets £20
Previews: £15 on 20, 21 and 23 September
Concessions: £18
Under 25s Half Price
Audio Described, Touch Tour and BSL: Friday 4 October 7.30pm and Saturday 5 October 2pm
Monday 30 September - Saturday 5 October – All performances Captioned on iPads provided by National Theatre Wales.
Post show talks Thursday 26th September, and matinee of Thursday 3rd October.

Jerwood Theatre Downstairs, Royal Court Theatre, Sloane Square, SW1W 8AS
First Performance: 24 October
Final Performance: 23 November
Opening Night: 28 October at 7pm

Monday – Saturday 7.30pm, Thursday & Saturday matinees 2.30pm
https://royalcourttheatre.com/whats-on/onbearridge/
020 7565 5000

Captioned Performances: Wednesday 6, 13 & 20 November, Friday 22 November 2019
Audio Described Matinee: Saturday 23 November 2019, 2.30pm. Touch tour at 1pm
Relaxed Environment Performance: Saturday 16 November 2019, 2:30pm
The Big Idea: In Conversation with Ed Thomas and Vicky Featherstone Tuesday 5 November post-show

Standard Tickets £12-£49 (Mondays all seats £12 available from 9am online on the day of performance)
Concessions* £5 off Band A - C seats for previews and matinees
Under 26s
Access £15 (plus a companion at the same rate)
*ID required. All discounts subject to availability.

Young Court Friends Tickets Young Court Friends is a free membership scheme for Under 26s. We offer a limited number of £15 tickets for all performances to Young Court Friends, as well as advance access to £12 Mondays in the Jerwood Theatre Downstairs.


BIOGRAPHIES

RAKIE AYOLA
For the Royal Court: Breath, Boom, Ashes and Sand.
Other theatre includes: Strange Fruit, The Rest of Your Life (Bush); The Half God of Rainfall, King Hedley II (Kiln); Leave to Remain (Lyric, Hammersmith); Harry Potter & the Cursed Child, The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (West End); King Lear (Royal Exchange, Manchester); 4.48 Psychosis, Crave (Crucible, Sheffield); The Winter's Tale (RSC/UK tour); In The Next Room (Theatre Royal, Bath); Welcome to Thebes (National); Twelfth Night (Bristol Old Vic); Dido Queen Of Carthage (Globe); Hamlet, Twelfth Night (Birmingham Rep/UK tour); Up ‘N Under, The Merchant of Venice (Sherman).
Television includes: Noughts & Crosses, Shetland, No Offence, Vera, Midsomer Murders, Under Milk Wood, Stella, Silent Witness, My Almost Famous Family, Doctor Who: Midnight, Holby City, Sea Of Souls, Canterbury Tales, Being April.
Film includes: Been So Long, King Lear, Dredd, Now is Good, Sahara, The I Inside, The Secret Laughter of Women, Great Moments in Aviation aka Shades of Fear.
As Executive Producer, film includes: Twelfth Night [Shanty Productions].
Radio includes: Dr Who: Time War II, Reading from Happiness, Foursome, Three Strong Women, Death & the King’s Horseman, The Devil's Music, The Erl King, The Bloody Chamber, Torchwood.
Rakie is a patron of Childhood Tumour Trust and Eclipse Theatre and is a trustee of Actor’s Children Trust.

JASON HUGHES
For the Royal Court: Violence & Son, 4:48 Psychosis, A Real Classy Affair.
Other theatre includes: The Goat, or Who is Sylvia?, In Flame (West End); Our Country’s Good, Look Back in Anger (National); Way Upstream (Chichester Festival); In the Next Room/The Vibrator Play (St James); Design for Living, The Fight for Barbara (Theatre Royal, Bath); Caligula, Badfinger (Donmar); Kiss Me Like You Mean It (Soho); The Herbal Bed (RSC/Tour); Snake in the Grass (Old Vic); The Illusion (Royal Exchange, Manchester); Nothing to Pay (Thin Language); Macbeth (Theatr Clwyd).
Television includes: Marcella, Three Girls, Death in Paradise VI, Archer, Midsomer Murders, Pornography, This Life – 10 Years On, Mine All Mine, Waking the Dead, Casualty, Plane Jane, The Harry Enfield Show: Yule Log Chums, The Fint Street Nativity, This Life, King Girl, Strangers in the Night.
Film includes: Crow, For N(o)ne, Dead Long Enough, Dirty Bomb, Phoenix Blue, Killing Me Softly, Shooters, House!, We Are Kings.

RHYS IFANS
For the Royal Court: Thyesters.
Other theatre includes: Exit the King, King Lear, Protest Song, Volpone, Under Milk Wood (National); A Christmas Carol (Old Vic); Don Juan in Soho, Accidental Death of an Anarchist, Badfinger (Donmar); Beautiful Thing (West End); Smoke, Poison Pen (Royal Exchange, Manchester).
Television includes: Berlin Station, Not Only But Always, Shakespeare Shorts, Trial & Retribution, The Two Franks, Judas & the Gimp, Night Shift, Spatz, Burning Love, Review, Gifted.
Film includes: The Parting Glass, Snowden, Alice Through the Looking Glass, Notting Hill, Dominion, Len & Company, Under Milk Wood, The Five Year Engagement, Serena, Another Me, The Amazing Spiderman, Anonymous, Harry Potter & the Deathly Hallows, Greenberg, The Boat that Rocked, Elizabeth: The Golden Age, Hannibal Rising: Once Upon A Time in the Midlands, Human Nature, Hotel, The Shipping News, The Replacements.
Awards include: BAFTA for Best Actor (Not Only But Always).


SION DANIEL YOUNG
Sion Daniel Young
For the Royal Court: Killology.
Theatre includes: The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, War Horse (& West End), Jellyfish (National); Nightfall (Bridge); Mametz, The Radicalisation of Bradley Manning, (National Theatre Wales); The Welsh Boy (Theatre Royal, Bath); Llwyth (Sherman).
Television includes: Doc Martin, The Left Behind, Commoners, Hinterland, Our World War, Casualty, Tissues & Issues, Gwaith Cartref.
Film includes: Stump [short], Another Me, Private Peaceful, Daisy Chain.
Radio includes: Bisgits a Balaclafas, Hoshiko, Inside Information.


VICKY FEATHERSTONE
For the Royal Court: The Cane, Gundog, My Mum’s a Twat, Cyprus Avenue (& Abbey, Dublin/Public, NYC), Bad Roads, Victory Condition, X, How to Hold Your Breath, God Bless the Child, Maidan: Voices from the Uprising, The Mistress Contract, The Ritual Slaughter of Gorge Mastromas; Untitled Matriarch Play, The President Has Come to See You (Open Court Weekly Rep).
Other theatre includes: What if Women Ruled the World? (Manchester International Festival); Our Ladies of Perpetual Succour (& National/West End/International tour), Enquirer [co-director], An Appointment with the Wicker Man, 27, The Wheel, Somersaults, Wall of Death: A Way of Life [co-director], The Miracle Man, Empty, Long Gone Lonesome (National Theatre of Scotland); Cockroach (National Theatre of Scotland/Traverse); 365 (National Theatre of Scotland/Edinburgh International Festival); Mary Stuart (National Theatre of Scotland/Citizens/Royal Lyceum, Edinburgh); The Wolves in the Walls [co-director] (National Theatre of Scotland/Tramway/Lyric, Hammersmith/UK tour/New Victory, NYC); The Small Things, Pyrenees, On Blindness, The Drowned World, Tiny Dynamite, Crazy Gary’s Mobile Disco, Splendour, Riddance, The Cosmonaut’s Last Message to the Woman He Once Loved in the Former Soviet Union, Crave (Paines Plough).
Television Includes: Pritilata (from Snatches: Moments from 100 Years of Women’s Lives), Where the Heart Is, Silent Witness.

ED THOMAS
For the Royal Court: Song from a Forgotten City, Gas Station Angel.
For National Theatre Wales: Mother Courage & Her Children.
Other theatre includes: House of America, Flowers of the Dead Red Sea, East from the Gantry (Tramway Glasgow / International tour); Stone City Blue (Theatre Clwyde).
Television includes: Satellite City, A Mind To Kill, Caerdydd, Pen Talar, Cwmgiedd/Colombia, China, Hinterland/Y Gwyll.
Film includes: House of America, Silent Village, Dal Yma:Nawr.
Ed is the Creative Director and Founder of independent television and film company Fiction Factory.

NATIONAL THEATRE WALES
National Theatre Wales has been making English-language productions in locations all over Wales, the UK, internationally and online since March 2010. It operates from a small base in Cardiff’s city centre, but works all over the country and beyond, using Wales’ rich and diverse landscape, its towns, cities and villages, its incredible stories and rich talent as its inspiration. National Theatre Wales is supported by the Welsh Government and the Arts Council of Wales.

ROYAL COURT THEATRE
The Royal Court Theatre is the writers’ theatre. It is a leading force in world theatre for energetically cultivating writers - undiscovered, emerging and established.

Through the writers, the Royal Court is at the forefront of creating restless, alert, provocative theatre about now. We open our doors to the unheard voices and free thinkers that, through their writing, change our way of seeing.

Over 120,000 people visit the Royal Court in Sloane Square, London, each year and many thousands more see our work elsewhere through transfers to the West End and New York, UK and international tours, digital platforms, our residencies across London, and our site-specific work. Through all our work we strive to inspire audiences and influence future writers with radical thinking and provocative discussion.

The Royal Court’s extensive development activity encompasses a diverse range of writers and artists and includes an ongoing programme of writers’ attachments, readings, workshops and playwriting groups. Twenty years of the International Department’s pioneering work around the world means the Royal Court has relationships with writers on every continent.

Within the past sixty years, John Osborne, Samuel Beckett, Arnold Wesker, Ann Jellicoe, Howard Brenton and David Hare have started their careers at the Court.

Many others including Caryl Churchill, Athol Fugard, Mark Ravenhill, Simon Stephens, debbie tucker green, Sarah Kane – and, more recently, Lucy Kirkwood, Nick Payne, Penelope Skinner and Alistair McDowall – have followed.

The Royal Court has produced many iconic plays from Lucy Kirkwood’s The Children to Jez Butterworth’s Jerusalem and Martin McDonagh’s Hangmen.

Royal Court plays from every decade are now performed on stage and taught in classrooms and universities across the globe.

It is because of this commitment to the writer that we believe there is no more important theatre in the world than the Royal Court.--

Nia Jones
Rheolwr y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus Dros Dro
Interim Press & PR Manager
............................................
National Theatre Wales
30 Castle Arcade / Arcêd y Castell
Cardiff / Caerdydd CF10 1BW
.........................................................
+44 (0)29 2035 3070
+44 (0)75 4068 6725
Twitter: @niajon
Box Office / Swyddfa Docynnau: 029 2037 1689
nationaltheatrewales.org

National Theatre Wales  
web site
: https://www.nationaltheatrewales.org
Nia Jones
e-mail: niajones@nationaltheatrewales.org
Thursday, June 20, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk