Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

MUSICFEST 2019Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts CentreGorffennaf | July 27 - 3 Awst | August     

MUSICFEST 2019Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts CentreGorffennaf | July 27 - 3 Awst | August MusicFest yw'r ŵyl flynyddol o gyngherddau a hwyl; un o'r gwyliau mwyaf cyfeillgar gydag awyrgylch gwych a chyfraniad bywiog gan y tiwtoriaid, y myfyrwyr a'r gynulleidfa, gyda llawer yn dychwelyd blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae hi'n ŵyl sy'n cefnogi rhagoriaeth mewn hyfforddi a pherfformiad fel ei gilydd ac mae'n cynnig cyfle unigryw i weithio ar ddarnau newydd a'r repertoire sefydledig.

Mae arfordir ysblennydd Bae Ceredigion yng Ngorllewin Cymru yn gefndir hyfryd ar gyfer yr wythnos ysbrydoledig hon. Mae gŵyl MusicFest Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn gyfuniad deniadol o Ŵyl Gerddoriaeth ac Ysgol Haf; o brofiad a dysgu; o berfformiad a gwerthfawrogiad.

Agorir yr ŵyl gyda Chyngerdd Gala o dan arweiniad y Dr David Russell Hulme a’r Sinfonia Cambrensis gyda Tom Mathias (feiolin) mewn rhaglen ddyfeisgar a phrydferth. Ymysg yr uchafbwyntiau niferus yw concerto piano Schumann gyda Tom Poster fel yr unawdydd; ar Nos Fercher bydd Cerddorfa Orion yn chwarae Symffoni Rhif 6 Beethoven; bydd Pedwarawd Solem yn perfformio Cyflwyniad ac Alegro Ravel ynghyd ag Ellie Turner (telyn), Lisa Nelsen (ffliwt) a David Campbell (clarinet). Mae Pedwarawd Sacconi yn dychwelyd gyda pherfformiad o Bedwarawd Llinynnol op.131 Beethoven a berfformir o’r cof yn y tywyllwch.

Mae’r cyngherddau amser cinio a min nos bob dydd, ynghyd â pherfformiadau gan y myfyrwyr yn y cyntedd a chyngherddau gwefreiddiol gan y myfyrwyr ar ddiwedd yr wythnos, yn ein hatgoffa am effeithiau pŵerus ac adfywiol gwrando ar gerddoriaeth fyw o safon uchel.

MusicFest is the annual festival of concerts and conviviality; one of the friendliest festivals with a vibrant buzz from the tutors and students and audience with many returning year after year. It is a festival which supports excellence in both teaching and performance and offers a unique opportunity to engage with new works and the established repertoire.

The spectacular coastline of Cardigan Bay in West Wales is a fine backdrop for this inspirational week. Aberystwyth Arts Centre’s MusicFest is an enticing fusion of Music Festival and Summer School; of experience and learning; of performance and appreciation.

The festival will be opened with a Gala Concert conducted by Dr David Russell Hulme and the Sinfonia Cambrensis with Tom Mathias (violin) in an innovative and beautiful programme. Among the many highlights are Schumann’s piano concerto with Tom Poster as the soloist; on Wednesday the Orion Orchestra will be playing Beethoven’s Symphony No.6; the Solem Quartet will perform Ravel’s Introduction and Allegro and David Campbell (clarinet). The Sacconi Quartet return with a performance of Beethoven’s String Quartet op.131 performed in the dark and from memory.

The daily evening and lunchtime festival concerts, together with student foyer performances and impressive student showcase concerts at the end of the week are powerful reminders of the rejuvenating effect of listening to live music of such a high calibre

Image. TOM POSTER
 
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Cntre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, June 25, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk