Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

NIMBLE BISCUITS AND OTHER OFFERINGS Perfformiad bale yr Ysgol Ddawns | The Dance School's ballet performance Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre GORFFENNAF 19-20 JULY     

NIMBLE BISCUITS AND OTHER OFFERINGS
Perfformiad bale yr Ysgol Ddawns | The Dance School's ballet performance
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
GORFFENNAF 19-20 JULY Ar 19eg a 20fed Gorffennaf bydd myfyrwyr clasurol, Gradd 3 ac uwch, ein hysgol dawns yn cyflwyno’u perfformiad haf, Nimble Biscuits and Other Offerings.

Mae’r myfyrwyr wedi bod yn gweithio’n galed iawn gyda brwdfrydedd mawr i gyflwyno perfformiad rhaglen gymysg, gan ganolbwyntio ar gryfderau unigol eu hathrawon, Miss Hannah Goodchild a Miss Philippa M Gilbert.

Fel athrawon bale clasurol ar gyfer y sioe mae Miss Goodchild a Miss Gilbert wedi tynnu ar gyfoeth o brofiad ac egni i greu’r perfformiadau. Mae Miss Goodchild wedi parhau i ddatblygu ei harddull unigryw wrth i Miss Gilbert dynnu ar 26 mlynedd o brofiad bale i greu un ei hun.

Mae dosbarthiadau bale'r Ysgol Ddawns wedi bod yn brysur dros ben eleni, gan gynnal 3 sesiwn arholiad RAD o oed 5 ac yn hŷn, gyda thua 350 o fyfyrwyr yn cymryd rhan. Mae’r flwyddyn yn sicr o orffen ar ei gorau gyda Nimble Biscuits and Other Offerings, sioe bale bydd yn gweld rhai o’r myfyrwyr hŷn yn chwifio hwyl fawr i’r Ysgol Ddawns cyn symud ymlaen a’u hyfforddiant yn y celfyddydau.

Mae tocynnau ar gyfer Nimble Biscuits and Other Offerings (£11/£8) ar gael o Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk neu www.aberystwythartscentre.co.uk. Ymunwch â ni am ddathliad hafaidd o ddawns glasurol a thalent leol!


On 19th and 20th July Aberystwyth Arts Centre’s Dance School classical students, Grade 3 and above, will present their summer performance, Nimble Biscuits and Other Offerings.

The students have been working diligently and with great enthusiasm to present a Mixed Bill performance, focusing on the individual strengths of their instructors, Miss Hannah Goodchild and Miss Philippa M Gilbert.

As classical ballet teachers for this show both Miss Goodchild and Miss Gilbert have been able to draw on a wealth of experience and energy to put together the performances. Miss Goodchild has continued to develop her own unique style whilst Miss Gilbert has drawn from 26 years of experience in ballet to create one herself.

The Dance School ballet classes have been very busy indeed this year, hosting 3 RAD exam sessions from age 5 upwards, with around 350 students taking part. The year is sure to finish on a high with Nimble Biscuits and Other Offerings, a Ballet show which will see some Senior students give their farewell performance before furthering their training in the Arts.

Tickets for Nimble Biscuits and Other Offerings (£11/£8) are available from the Aberystwyth Arts Centre box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk. Join us for a summery celebration of classical dance and local talent!
Aberyswyrh Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, June 04, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk