Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Gorffennaf/Awst - July/August 2019 Amgueddfa Cymru - National Museum Wales     

Gorffennaf/Awst 
- July/August 2019
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales Newyddion am Sain Ffagan

Y mis hwn, cafodd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Sain Ffagan ei gyhoeddi fel Amgueddfa'r Flwyddyn y Gronfa Gelf. Dewiswyd yr enillydd o bum Amgueddfa ar y rhestr fer: HMS Caroline (Belfast), Nottingham Contemporary, Amgueddfa Pitt Rivers (Rhydychen), Sain Ffagan Amgueddfa Werin (Caerdydd) a V&A Dundee.

Ac o'r wythnos hon ymlaen (24 Gorffennaf), mae Sain Ffagan yn apelio am bleidleisiau ar ôl cyrraedd rownd derfynol Pen-blwydd Gwobrau’r Loteri Genedlaethol yn 25 oed. Mae’r Loteri yn chwilio am hoff brosiectau’r Deyrnas Unedig a ariennir ganddynt.

Dyma'r unig brosiect sy'n cynrychioli Cymru yn y categori prosiect treftadaeth gorau ar ôl curo cystadleuaeth gref o fwy na 700 o sefydliadau i gyrraedd y cam pleidleisio cyhoeddus.
I bleidleisio dros Sain Ffagan ewch i lotterygoodcauses.org.uk/awards neu defnyddiwch yr hashnod #NLAStFagans ar Twitter. Gallwch hefyd ddilyn yr ymgyrch ar Twitter: hashtag #NLAwards. Bydd y pleidleisio'n para o 9am ymlaen 24 Gorffennaf tan hanner nos ar 21 Awst.


St Fagans in the News

St Fagans National Museum of History was this month announced as Art Fund Museum of the Year, finishing ahead of four other shortlisted museums: HMS Caroline (Belfast), Nottingham Contemporary, Pitt Rivers Museum (Oxford), and V&A Dundee.


Now St Fagans is appealing for your votes after reaching the finals of the 25th Birthday National Lottery Awards - the search for the UK’s favourite ever National Lottery-funded projects.

It is the only project representing Wales in the Best Heritage Project category after beating off stiff competition from more than 700 organisations to reach the public voting stage.

To vote for St Fagans go to lotterygoodcauses.org.uk/awards OR use the hashtag #NLAStFagans on twitter. You can also follow the campaign on Twitter: hashtag #NLAwards. Voting runs from 9am on 24 July until midnight on 21 August.
gueddfa Cymru Gorffennaf/Awst | National Museum Wales July/August
Amgueddfa Cymru Gorffennaf/Awst | National Museum  
web site
: https://museum.wales/stfagans/
newsletter@museumwales.ac.uk
e-mail: newsletter@museumwales.ac.uk
Friday, July 26, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk