Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Royal Welsh College of Music and Drama     

Royal Welsh College of Music and  Drama
What's On Autumn 19
mmerse yourself in our autumn season, filled with a host of exceptional music concerts, theatre, dance and family events, created and performed by the College’s talented artists and a host of special guests.

In Autumn 1949 Cardiff College of Music welcomed its first cohort of students to Cardiff Castle. 70 years later we mark the anniversary of the College’s founding with a feast of events – a special Opera Gala performance with WNO Orchestra, music and drama from the era with the Jazz Big Band’s celebration of ‘40’s jazz and a new production of William Inge’s Bus Stop.

If you’re looking for something a little different, our 20/20 Visionaries events reward early bookers with discounted tickets for a rich mix of new performance experiences. Events include Rambert2, London Sinfonietta, Debashish Bhattacharya and Brìghde Chaimbeul. Look out for the logo on selected events and become a 20/20 Visionary!

Families have lots to look forward to with a special season of events for all ages. Join us for Halloween treats in the foyer and a special performance of The Mystery of the Raddlesham Mumps with Murray Lachlan Young; Raymond Briggs’ The Bear and the London Sinfonietta's Family Concert.

This year’s Steinway International Piano Series launches in September with the great Argentinian pianist Ingrid Fliter, famed for her Chopin interpretations, followed in November by Barry Douglas with a programme of Russian masterworks.

If you love spending Friday evenings at our AmserJazzTime, why not try an evening show in the concert hall with some of the great names in jazz? This Autumn we celebrate the 90th anniversary of the legendary Bill Evans with Norma Winstone and Nikki Iles, welcome New Yorker Aaron Parks and experience the stunning new music of Kit Downes.

Other highlights include a mammoth weekend of brass workshops and concerts featuring the great ensemble Superbrass, a collaboration between three stars of world music in the AKA Trio, Fauré’s Requiem performed at St David’s Hall by our Symphony Orchestra & Chorus and a celebration of Clara Schumann’s 200th anniversary with Lucy Parham and Patricia Hodge.

As always, we end the year with a Christmas season of entertainment for all the family which this year includes the animated film adaptation of We’re Going on a Bear Hunt with live orchestra and a dazzling new Christmas on Broadway production.

Come and join in the celebrations!

Rhaglen Hydref 19

Ymgollwch eich hun yn ein tymor hydref, llawn amrywiaeth o gyngherddau cerddorol, theatr, dawns a digwyddiadau i'r teulu, wedi ei greu a'i pherfformio gan artistiaid talentog y Coleg a nifer o artistiaid gwadd arbennig.

Yn nhymor yr Hydref 1949 croesawodd Coleg Cerdd Caerdydd ei garfan gyntaf o fyfyrwyr i Gastell Caerdydd. 70 mlynedd yn ddiweddarach rydym yn nodi sefydlu’r Coleg gyda gwledd o ddigwyddiadau- gan gynnwys perfformiad Gala arbennig gyda Cherddorfa’r WNO, cerddoriaeth a drama o’r cyfnod gyda dathliad jazz y 40au gan y Band Jazz Mawr a chynhyrchiad newydd o Bus Stop William Inge.

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol, mae ein digwyddiadau 20/20 Craff yn gwobrwyo’r rheini sy’n archebu tocynnau’n gynnar ar gyfer cymysgedd o brofiadau perfformiadau newydd. Mae’r digwyddiadau yn cynnwys Rambert2, London Sinfonietta, Debashish Bahattacharya a Brìghde Chaimbeul. Gyda llawer mwy i’w archwilio yn ystod y tymor, chwiliwch am y logo ar ddigwyddiadau dethol a dod yn un o’r 20/20 Craff!

Mae gwledd hefyd i deuluoedd gyda thymor arbennig o ddigwyddiadau ar gyfer pob oed. Ymunwch â ni ar gyfer danteithion Calan Gaeaf yn y cyntedd a pherfformiad arbennig o The Mystery of the Raddlesham Mumps, gyda Murray Lachlan Young; The Bear Raymond Briggs a Cyngerdd i Deuluoedd London Sinfonietta.

Caiff Cyfres Piano Rhyngwladol Steinway ei lansio ym mis Medi gyda’r pianydd gwych o’r Ariannin Ingrid Fliter, sy’n adnabyddus am ei dehongliadau o waith Chopin, ac yna ym mis Tachwedd cyflwynir Barry Douglas gyda rhaglen o gampweithiau Rwsiaidd.

Os ydych chi’n mwynhau treulio nosweithiau Gwener yn ein AmserJazzTime, beth am roi cynnig ar sioe yn y neuadd gyngerdd gyda rhai o fawrion y byd jazz? Bydd yr Hydref hwn byddwn yn dathlu 90 mlynedd ers geni'r pianydd jazz rhyfeddol Bill Evans gyda Norma Winstone a Nikki Iles, byddwn yn croesawu Aaron Parks ac yn profi’r gerddoriaeth newydd drawiadol Kit Downes.

Ymhlith yr uchafbwyntiau eraill mae penwythnos mawr o weithdai a chyngherddau pres yn cynnwys yr ensemble gwych Superbrass, cydweithrediad rhwng tair seren cerddoriaeth byd AKA Trio; Offeren Fauré yn Neuadd Dewi Sant wedi ei berfformio gan ein Cerddorfa Symffoni a dathliad 200 mlynedd Clara Schumann gyda Lucy Parham a Patricia Hodge.

Yn unol â’r arfer, down â’r flwyddyn i’w therfyn gyda thymor Nadolig o adloniant i’r teulu cyfan a fydd eleni’n cynnwys addasiad ffilm animeiddiedig o We’re Going on a Bear Hunt gyda cherddorfa fyw a chynhyrchiad newydd disglair Nadolig ar Broadway.

Dewch i ymuno yn y dathlu!
Royal Welsh College of Music and Drama  
web site
: https://www.rwcmd.ac.uk/
rwcmd@r1.arts-mail.com
e-mail: rwcmd@r1.arts-mail.com
Wednesday, July 31, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk