Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

NOSON O FLASU JIN | GIN TASTING NIGHT Gyda The Dyfi Distillery | With The Dyfi Distillery Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MEDI 12 SEPTEMBER     

NOSON O FLASU JIN | GIN TASTING NIGHT
Gyda The Dyfi Distillery | With The Dyfi Distillery

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MEDI 12 SEPTEMBER Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a The Dyfi Distillery yn eich gwahodd chi i fwynhau noson o flasu jin, hanes, botaneg ac unrhyw beth arall sy’n codi wrth sgwrsio.

The Dyfi Distillery yw’r unig distyllfa i ennill tlws Best British Gin dwywaith (2017 a 2018), ac mae wedi’i leoli ym mhentref Corris yng ngogledd Gwarchodfa Biosffer UNESCO Dyfi. Mae’n cynrychioli penllanw profiad eang y brodyr Pete a Danny Cameron o chwilota am fwyd, gwyddoniaeth gymhwysol a blasu proffesiynol.

Mwynhewch G&T wrth gyrraedd ac yno cewch flasu detholiad o jin arobryn Dyfi, dan arweiniant Danny Cameron, gyda’r cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau am gelfyddyd creu a blasu jin!

Mae tocynnau ar gael o swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 01970 623232 neu ar-lein yn www.aberystwythartscentre.co.uk. Dewch i ddysgu mwy am y ddiod annwyl gan gwmni lleol arobryn a gwybodus!


GWOBRAU | AWARDS

Dyfi Original Gin / Best British Gin, Great British Food Awards 2018
Pollination Gin / Best British Gin, Great British Food Awards 2017
Hibernation Gin / Best Wild Gin & Best Of The Best 10 Gins, inews 2018


Aberystwyth Arts Centre and The Dyfi Distillery invite you to enjoy a fascinating evening of gin tasting, history, botany and anything else that crops up in conversation.

The Dyfi Distillery is the only distillery to have won the Best British Gin trophy twice (2017 and 2018) and is based in the old slate-mining village of Corris at the northern end of the Dyfi UNESCO Biosphere Reserve. It represents the culmination of brothers Pete and Danny Cameron’s diverse experiences of foraging, applied science and professional tasting.

Enjoy a G&T on arrival, and then join Danny Cameron for a tutored tasting of Dyfi’s award-winning gin selection, with opportunity to ask as many questions as you like about the art of gin making and tasting!

Tickets are available from the Aberystwyth Arts Centre box office on 01970 623232 or online at www.aberystwythartscentre.co.uk. Come find out more about the beloved drink from a knowledgeable and award-winning local company!
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, September 04, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk