Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

RUSSELL KANE Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre TACHWEDD 16 NOVEMBER     

RUSSELL KANE

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
TACHWEDD 16 NOVEMBER Yn dilyn galw cyhoeddus eithriadol, mae Russell Kane wedi ychwanegu rhagor o ddyddiadau at ei daith newydd sbon The Fast And The Curious, gan ei hymestyn i'r hydref 2019. Mae Russell yn barod ac yn llawn brwdfrydedd ar gyfer ei daith, yn teithio o gwmpas y DU o fis Chwefror tan mis Rhagfyr, gan gynnwys un noson yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth 16eg Tachwedd 2019.

Paratowch eich hun wrth i Russell rasio'n ôl i'r llwyfan comedi fyw gyda'i datih newydd sbon hir-ddisgwyliedig The Fast And The Curious. Gan gynnwys mwy o egni na ffatri Duracell, bydd injan chwerthin tyrbo Russell yn moduro trwy gariad, teulu a bywyd - yn profi unwaith eto bod y cyflym a'r chwilfrydig yn ein mysg yn gweld mwy ac yn cyflawni mwy.

Mae'r tocynau ar gyfer yr holl ddyddiadau ar werth 'nawr www.russellkane.co.uk.

Fel digrifwr sydd wedi ennill sawl wobr, cyflwynydd, actor, seren y cyfryngau cymdeithasol, awdur a sgriptiwr, mae ymddangosiadau diweddaraf Russell yn cynnwys ei sioe deledu boblogaidd Stupid Man ar BBC3, Smart Phone, Evil Genius (Podcast y BBC sy'n dychwelyd ar gyfer cyfres arall yn hwyrach eleni), Boys Don’t Cry (podcast JOE), Live At The Apollo ar BBC 2 a Michael McIntyre’s Big Show ar BBC 1.

Mae ymddangosiadau nodedig eraill ar y teledu yn cynnwys; Live At The Electric (BBC3), Comic Relief/Sport Relief (BBC1), Children In Need (BBC1), Rage Room (All4), Unzipped (BBC3), Celebrity Juice (ITV2), ac I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here! Now! (ITV2).

Cymerodd Russell ran yn ddiweddar yn Celebrity Apprentice ar gyfer Comic Relief a ddarlledwyd ar BBC 1 ym mis Mawrth, yn ystod y cyfnod yn arwain i fyny at Red Nose Day 2019.

Mae Russell yn adnabyddus am ei fideos Kaneing feirol ar Facebook. Dros y 18 mis diwethaf mae fidoes feirol wythnosol Russell wedi mynd o nerth i nerth gan ddenu cannoedd o filoedd o gipiau a sylw cyson yn y cyfryngau. Ymhob episod mae Russell yn codi amrediad helaeth o bynciau ac yn mynd i'r afael â thestunau siarad yr wythnos. Bu llwyddiant y rhain yn arwain at ddarllediad arbennig mewn tair rhan o Kaneing Live a gyflwynwyd ar Facebook yn Fyw yn 2017.

Mae stand-yp bywiog unigryw Russell wedi ennill iddo lawer o wobrau a chymeradwyaeth gan gynnwys enillydd Gwobrau Comedi Caeredin ar gyfer y Sioe Orau yn 2010. Y flwyddyn honno aeth Russell ymlaen i greu hanes fel y digrifwr cyntaf i ennill Gwobr Caeredin a Gwobr Barry Gŵyl Gomedi Melbourne yn yr un flwyddyn.

Cafodd taith flaenorol Russell, Right Man, Wrong Age, dderbyniad eithriadol o frwd gan gael ei hymestyn tair gwaith rhwng 2016-2017, gyda'r sioe yn cael ei pherfformio o flaen cynulleidfaoedd llawn ledled y wlad ac yn denu clod uchel gan y critigyddion.

Yn hwyrach eleni bydd Russell yn rhyddhau ei lyfr newydd sbon Son Of A Silverback, a gyhoeddir ar 31ain Hydref 2019.


Following extraordinary public demand, Russell Kane has added a further run of dates to his brand new tour The Fast And The Curious, extending it through to autumn 2019. Russell is ready and raring to hit the road next year, travelling the UK from February – December, including one night at Aberystwyth Arts Centre on 16th November 2019.

Strap in as Russell races back to the live comedy stage with his keenly awaited brand new tour The Fast And The Curious. Packing more energy than a Duracell factory, Russell’s RS Turbo laugh engine will motor through love, family and life - once again proving that the fast and the curious amongst us see more stuff and get more done.

Tickets for all dates are on sale now from www.russellkane.co.uk.

As a multi-award winning comedian, presenter, actor, social media star, author and scriptwriter, Russell’s most recent appearances include his hit TV show BBC3’s Stupid Man, Smart Phone, BBC Podcast Evil Genius (which returns for a further series later this year), JOE podcast Boys Don’t Cry, BBC2’s Live At The Apollo and BBC1’s Michael McIntyre’s Big Show.

Other notable television appearances include; Live At The Electric (BBC3), Comic Relief /Sport Relief (BBC1), Children In Need (BBC1), Rage Room (All4), Unzipped (BBC3), Celebrity Juice (ITV2), and I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here! Now! (ITV2).

Russell recently took part in the return of Celebrity Apprentice for Comic Relief which was broadcast on BBC One in March, on the run up to Red Nose Day 2019.

Russell is well known for his viral Facebook Kaneing videos. For the past 18 months Russell's weekly viral videos have grown from strength-to-strength garnering hundreds of thousands of views and constant media attention. In each episode Russell tackles a diverse range of topics and gets to grips with the talking points of the week. The success of these subsequently led to a three part Kaneing Live special broadcast exclusively on Facebook Live in 2017.

Russell's unique high energy stand-up has won him numerous awards and plaudits including winner of the prestigious Edinburgh Comedy Awards for Best Show in 2010. That same year Russell went on to make history as the first comedian to win both the Edinburgh Award and Melbourne Comedy Festival’s Barry Award in the same year.

Russell’s previous tour, the mammoth Right Man, Wrong Age, was met with phenomenal demand causing it to be extended three times between 2016-2017, performing to sold out venues across the country and acquiring much critical acclaim.

Later this year Russell will be releasing his brand new book Son Of A Silverback, which will be published on 31st October 2019.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Friday, September 06, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk