Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

RANSACK DANCE MURMUR Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre HYDREF 2 OCTOBER     

RANSACK DANCE
MURMUR

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
HYDREF 2 OCTOBER
Mae Ransack Dance yn dod â Murmur, ei gynhyrchiad bil dwbl presennol, sy’n cynnwys y gweithiau 'Momenta' a 'Broken Arrows', i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar Hydref 2il, fel rhan o daith ar draws Gymru.

Thema Murmur yw 'dilysrwydd'...ydyn ni byth yn canfod hyn yn ein bywyd fel oedolion? Mae Ransack Dance yn adrodd straeon mewn hyrddiau o ddawns gyfoes, cerddoriaeth fyw aruthrol, a delweddau ffilm syfrdanol, gyda gigiau byw, mobiau fflach a ffaniau enfawr ar hyd y ffordd!

Mae 'Momenta' yn cymryd ysbrydoliaeth gan gyfweliad teledu gyda Marlon Brando, ac mae’n archwilio’r mecanweithiau a ddefnyddiwn a’r gwahanol rolau a chwaraewn wrth actio’n ffordd trwy fywyd, yr harddwch yn yr adegau unigryw a phrin pan ddatgelwn freguster wrth inni ddangos ein gwirioneddau, a sut y gall hyn ein grymuso.

Mae 'Broken Arrows' yn archwilio’r defnydd o stori a cherddoriaeth fyw i gyfuno dawns gyfoes athletaidd gydag ysgafnder emosiynol a barddonol i greu gwaith sy’n sensitif a phersonol, gan wneud i chi feddwl a theimlo. Mewn byd aml-gyfryngol ble mae pawb yn chwilio am rywbeth, mae’r chwe pherfformiwr hyn yn teithio drwy gyfres o sefyllfaoedd gan rannu cyfarfodydd mynwesol, dawnsio drwy rêf, arwain partïon chwilio a gwthio yn erbyn stormydd, yn y frwydr i ddarganfod llonyddwch cariad yng nghanol anhrefn bywyd.

Mae tocynnau ar werth nawr o swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk a www.aberystwythartscentre.co.uk/.


Ransack Dance brings their current double-bill production, Murmur, which includes the works 'Momenta' and 'Broken Arrows', to Aberystwyth Arts Centre this October 2nd, as part of their autumn tour across Wales.

The theme of Murmur is authenticity. Do we ever find this in our adult lives? Ransack Dance tells stories in a surge of athletic contemporary dance, crashing live music, and breath taking film images, with live gigs, flash mobs and giant fans along the way!

‘Momenta’ is inspired by a television interview with actor Marlon Brando, and explores the survival mechanisms we use and the different roles we play as we act our way through life, the beauty in the unique and rare moments we reveal fragility as we show our truths, and how this can empower us.

‘Broken Arrows’ explores the use of story, live music and film to merge athletic contemporary dance with emotional and poetic subtlety creating a work that is sensitive and personal, making you think and feel. In a multimedia world where everybody is searching for something, these six performers travel through a series of scenarios, sharing intimate meetings, dancing through raves, leading search parties and pushing against storms, in the struggle to find the calmness of love amidst the chaos of life.

Tickets are on sale now from the Aberystwyth Arts Centre box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk and www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, September 25, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk