Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

HOPE & SOCIAL Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre HYDREF 16 OCTOBER     

HOPE & SOCIAL

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
HYDREF 16 OCTOBER
Mae Hope & Social yn fwy na band. Maent yn fand y gall rhywun ymuno ag ef; band sy'n gallu troi ei stiwdio'n fistro ar gyfer 70 o ffans; band sy'n cynnwys pobl yn y gwaith mae nhw'n gwneud - os yn dysgu offerynnau pres yn eu prosiect 'Streetband Named Desire' neu'n cydweithio gydag artistiaid eraill ar gyfer eu Halbwm 'Crypt Covers'.

Mae 10 mlynedd wedi gweld - yn ogystal â'r prosiectau niferus - cyfoeth o gerddoriaeth recordiedig sef 5 albwm stiwdio, 2 EP, albwm acwstig, ‘Crypt Covers’, a chân Nadolig, cerddoriaeth ar gyfer darn theatr, a gwaith ar y cyd gyda Band Pres Efrog Newydd. Dewch i weld y Bois mewn Glas yn ystod yr hydref wrth iddynt ddathlu 10 Mlynedd gyda thaith ôl-syllol, gan ail-ymweld â nifer o ganeuon o'u catalog ôl sylweddol.

Mae Hope & Social yn enwog am wneud bob gig yn ddigwyddiad arbennig; band sy’n taflu eu hunain yn llawn i bob berfformiad ac yn pontio’n berffaith y bwlch rhwng y llwyfan a’r gynulleidfa. Caneuon anthemig, melodïau bachog a phrofiad byw gwych. 'Rydym wedi bod yn “Fand y Gall Rhywun Ymuno ag ef” mewn dros 20 o drefi, dinasoedd, pentrefi a gwyliau ledled y DU, yn dysgu dros 2000 o bobl sut i chwarae ein caneuon ac ymuno â ni ar y llwyfan i chwarae sioe yn eu tref, ar gyfer eu ffrindiau a'u teuluoedd.

I grynhoi, yn ogystal â'r pethau arferol y mae bandiau yn eu gwneud, mae H&S yn hoffi cynnwys pobl mewn bron popeth y maent yn gwneud. Maent yn hoffi cael lot o hwyl, a chreu celf, felly byddwch yn siwr i ymuno â nhw wrth iddynt ddod â'r hwyl i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar Hydref 16! Mae tocynnau ar gael o'r swyddfa docynnau ar 01970 623232 a artstaff@aber.ac.uk, neu arlein ar www.aberystwythartscentre.co.uk.


“a big sound from this impressive outfit…inspired, anthemic, great” ~ Q

Hope & Social are more than a band. They are a band anyone can join; a band who can turn their studio into a bistro for 70 fans; a band who involve people in what they do-from teaching brass instruments in their 'Streetband Named Desire' project to collaborating with other artists in their 'Crypt Covers' Album.

10 years has seen- in addition to the many projects - a wealth of recorded music: 5 studio albums, 2 EPs, an acoustic album, ‘Crypt Covers’, a Christmas song, music a for a theatre piece, and a collaboration with New York Brass Band. Come and see the Boys in Blue this autumn when they celebrate a 10 Year retrospective tour, revisiting a number of songs from their extensive 'back catalogue'

Hope & Social are renowned for making every gig an event; a band who throw themselves wholeheartedly into every performance and perfectly bridges the gap between the stage and the audience with anthemic songs, infectious melodies and a formidable live experience. They've been “A Band Anyone Can Join” in over 20 towns, cities, villages and festivals across the UK, teaching over 2000 people how to play our songs and join us onstage to play a show to their town, for their friends and family.

In short, as well as the usual things bands do, Hope & Social like to involve people in most everything they do. Hope and Social like to have a lot of fun, and make art, so do join them when they bring the fun to Aberystwyth Arts Centre on October 16th! Tickets are available from the box office on 01970 623232 and artstaff@aber.ac.uk, or online at www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, October 10, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk