Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

BARDD Taith Tyfu | Together Tour Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre HYDREF 18 OCTOBER     

BARDD
Taith Tyfu | Together Tour

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
HYDREF 18 OCTOBER Yr artist Gair Llafar gwobrwyedig, Martin Daws (Awdur Ieuenctid Cymru 2013-16) a'r MC, Bitbocsiwr, Lwpiwr Byw arwrol, Mr Phormula (Pencampwr Bitbocsio Cymru ddwywaith) a'r aml-offerynnwr anhygoel Henry Horrell (Gitar/Allweddell/Fiolin) ydi Bardd, ac maen nhw'n dod at ei gilydd i greu ymasiad cerddorol unigryw o guriadau ac odlau dwfn, llawn enaid a synnau gwerin.

Yn adeiladu ar gynnwrf eu sioe gyntaf anhygoel yn Pontio llynedd, ac yn atgyfnerthu'r ganmoliaeth ar ol fflyd o sioeau uchel eu parch yn 'Fringe' Caeredin 2019 ("hurt o dda" criticallyspeaking.co.uk), mae Ymasiad Cerddorol Rhyngwladol Dwyieithog ac Unigryw Bardd yn ennill statws o barch. Ar Hydref 11, bydd albwm cyntaf Bardd, "Tyfu/Together" yn cael ei ryddhau a hefyd bydd lansiad eu taith hydrefol ledled Cymru.

Mae Bardd yn dod a'u sioe byw i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar Hydref 18fed, ac mae tocynnau ar gael nawr o'r Swyddfa Docynnau ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk, neu arlein o www.aberystwythartscentre.co.uk.


Bardd are Award Winning Spoken Word Artist Martin Daws (Young People's Laureate Wales 2013 16), legendary Emcee, Beatbox and Live Looper Mr Phormula (Double Wales Beat box Champion) and outstanding multi-instrumentalist Henry Horrell (Guitars/Keys/Violin) together creating a unique musical fusion of deep, soulful, folk infused beats and rhymes.

Building on the buzz of their sensational debut show at Pontio last year, and carrying the plaudits from an acclaimed run at the Edinburgh Fringe 2019 (“ridiculously good” criticallyspeaking.co.uk) Bardd’s unique dualingual global music fusion is gaining status. October 11th sees the release of Bardd’s debut EP titled “Tyfu/Together” and the launch of their Autumn Tour of Wales.

Bardd bring their live show to Aberystwyth Arts Centre on October 18th, and tickets are on sale now from the Box Office on 01970 623232 or artstaff@aber.ac.uk
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Friday, October 11, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk