Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

LULU Taith Still on Fire Tour Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre HYDREF 25 OCTOBER     

LULU
Taith Still on Fire Tour
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
HYDREF 25 OCTOBER Mae gan Lulu ddigon i weiddi amdano o hyd wrth iddi gychwyn allan ar daith enfawr arall o'r DU.

Mae sawl label wedi'i gysylltu â Lulu - cantores, cyfansoddwraig, actores, trysor cenedlaethol. Mae hi wedi cadw i fynd yn hynod lwyddiannus tra bod llawer wedi arafu. Paham? Yn syml oherwydd ei thalent fel artist a'i phenderfyniad fel person. Mae ei pherfformiadau pwerus wedi sicrhau iddi lu o ffans ffyddlon sy'n dod allan blwyddyn ar ôl blwyddyn i weld perfformwraig arbennig wrth ei gwaith.

Os nad ydych wedi gweld Lulu yn fyw, peidiwch â methu'r cyfle hwn wrth iddi, 'nawr yn 70 mlwydd oed, edrych yn ôl ar ei bywyd rhyfeddol a gyrfa sydd wedi rhagori ar lawer o'i chyfoedion.

Mae Dal ar Dân yn sioe sy'n llawn caneuon poblogaidd, lle mae Lulu yn mynd â ni ar ei thaith bersonol hi drwy ei cherddoriaeth. Gyda chefnogaeth band 4-darn a sgrîn LED yn nodweddu momentau arwyddocaol yn ei bywyd teuluol a'i gyrfa. Byddwch yn eistedd, yn sefyll, yn dawnsio, yn canu ac yn chwerthin wrth i chwi wrando ar stori anhygoel a ddechreuodd ar 3ydd Tachwedd 1948.

Rhywbeth i weiddi amdano? Mae gan Lulu ddigonedd!
Lulu still has plenty to shout about as she embarks on another mammoth tour of the UK.

A singer, songwriter, actress, national treasure are all labels that have been attributed to Lulu. She has stayed the course, when many have faltered, why, simply because her talent as an artist and her determination as a person. Her powerhouse performances have ensured a loyal following of fans who come out year after year to witness a legend at work.

If you haven’t seen Lulu live, then don’t miss this special opportunity as Lulu recounts her remarkable life now at 70 years old and a career that has outshone many of her contemporaries.

Still on Fire is a show packed full of hits, in which Lulu takes us on her own personal journey through her music. Supported by a 4-piece band, LED screen with carefully selected family and career defining moments. Lulu will have you sitting, standing, dancing, singing, laughing and simply listening to an amazing story that started on 3rd November 1948.

Something to shout about? Lulu has plenty!
Lulu
25 Hydref | October
8pm, £40 (£35)
https://www.aberystwythartscentre.co.uk/music/lulu
01970 623232
artstaff@aber.ac.uk
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts cwntre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, October 17, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk