Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Digrifwr arobryn ar daith o gwmpas y du gyda sioe newydd Award-winning comedian takes new show on UK tour     

Digrifwr arobryn ar daith o gwmpas y du gyda sioe newydd
Award-winning comedian takes new show on UK tour ROB BRYDON: SONGS AND STORIES 2020

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MAWRTH 8 MARCH, 2020
Bydd y digrifwr arobryn Rob Brydon a'i fand wyth-darn yn mynd ar daith y flwyddyn nesaf gyda sioe newydd sbon, Rob Brydon - Songs & Stories. Dyma'r tro cyntaf i Brydon greu sioe sy'n cynnwys caneuon a cherddoriaeth yn ogystal â'i ffraethineb a chomedi glodfawr arferol.

Mae'r tocynnau ar gyfer y daith ar werth heddiw, Dydd Mercher 23 Hydref; gweler www.robbrydon.live

Mae'r daith newydd helaeth hon yn dechrau ym mis Chwefror 2020 a bydd y sioe yn ymweld â 30 o ganolfannau ledled y wlad gyda'r perfformiad cyntaf yn Colchester ar 26 Chwefror 2020 ac yn symud ymlaen i Bexhill-on-Sea, Palas Alexandra yn Llundain, High Wycombe, Weymouth, Abertawe, Aberystwyth, Folkestone, Salisbury, Stevenage, Guildford, Warrington, Hull, Huddersfield, Aylesbury, Woking, Watford, Cheltenham, St Albans, Worthing, Buxton, Rhyl, Inverness, Perth, gan ddod i ben yn Aberdeen ar 30 Ebrill.

Gyda chaneuon yn amrywio o Sondheim i Rodgers a Hammerstein, o Paul Simon i Tom Waits a llawer mwy yn ogystal, gall cynulleidfaoedd ddisgwyl rhadlonrwydd a hiwmor arferol Rob yn ogystal â rhai o'i stoc enwog o leisiau.

Mae Rob yn ymwybodol y bydd rhai bobl yn cael eu synnu gan yr hyn y gellir ei ystyried fel newid cyfeiriad yn y sioe "Caneuon a Straeon". Dywed am ei sioe newydd: "Bydd rhai pobl yn cael eu synnu. Mae 'na gymaint o gyfryngau amrywiol y dyddiau hyn efallai bydd rhai bobl ond fy 'nabod o Gavin and Stacey neu Would I Lie To You? Mae'r bobl hynny yn dweud wrthyf , 'Doeddwn i ddim yn gwybod eich bod yn canu', ac eto 'rwyf wedi canu'n rheolaidd. Gobeithiaf y bydd y sioe hon yn syrpreis dymunol i gynulleidfaoedd."

Cyn i'r sioe ddechrau ar ei thaith yn y Gwanwyn, perfformir Rob Brydon - Songs & Stories ym mis Rhagfyr 2019 gyda'r pianydd a'r cyfarwyddwr cerddorol Paul Herbert yn awyrgylch agos-atoch y Crazy Coqs yn Llundain (2-4 & 7 Rhagfyr am 7pm a 5 & 6 Rhagfyr am 9.15pm).

Dechreuodd gyrfa amrywiol Rob Brydon gyda'r sioeau comedi ar y teledu Marion and Geoff a Human Remains yn 2000; enillodd Wobrau Comedi Prydeinig am y ddwy. Ers hynny mae ei gredydau comedi wedi cynnwys A Small Summer Party, The Keith Barret Show, Directors Commentary, Supernova, Cruise Of The Gods, Black Books, I’m Alan Partridge, Little Britain, Live At The Apollo, Rob Brydon’s Annually Retentive, QI, The Big Fat Quiz Of The Year, Have I Got News For You, Gavin and Stacey, Rob Brydon’s Identity Crisis, Would I Lie To You? a The Trip gyda Steve Coogan.

Mae ef hefyd wedi ymddangos yn y dramâu Oliver Twist, Heroes and Villains: Napoleon, The Way We Live Now, Murder In Mind, Kenneth Tynan: In Praise of Hardcore, Marple a'r ffilmiau 24 Hour Party People, MirrorMask, A Cock and Bull Story a Swimming with Men.

Yn 2009 ochr yn ochr â Ruth Jones, Robin Gibb a Syr Tom Jones, cyrhaeddodd Rob dop y siartiau yn y DU gyda'r record Islands in The Stream, er budd Comic Relief. Hefyd ymgymerodd â thaith 87 dyddiad o gwmpas y DU gyda'i sioe stand-yp, Rob Brydon yn Fyw a gynhwysodd rediad o dair wythnos yn y West End yn Llundain. Ar hyn o bryd mae ef ar daith sydd wedi gwerthu allan gyda Lee Mack a David Mitchell.


Award winning comedian Rob Brydon and his eight-piece band will take to the road next year with a brand new show, Rob Brydon - Songs and Stories. This is the first time that Brydon has created a show that includes songs and music as well as his acclaimed wit and comedy.

Tickets across the tour are on general sale from today, Wednesday 23 October; please see www.robbrydon.live

This extensive new tour begins in February 2020 and will travel to almost 30 venues across the country beginning in Colchester on 26 February 2020 and going on to Bexhill-on-Sea, the Alexandra Palace in London, High Wycombe, Weymouth, Swansea, Aberystwyth, Folkestone, Salisbury, Stevenage, Guildford, Warrington, Hull, Huddersfield, Aylesbury, Woking, Watford, Cheltenham, St Albans, Worthing, Buxton, Rhyl, Inverness, Perth, and finishing in Aberdeen on 30 April.

With songs from Sondheim to Rodgers and Hammerstein, from Paul Simon to Tom Waits and almost everything in between, audiences can expect Rob’s usual warmth and humour as well as some of his famed gallery of voices.

Rob is aware that some people might be taken aback by what they might perceive as a change of tack with "Songs & Stories". He said of his new show: "It will take some people by surprise. There are so many media outlets nowadays that some people might only know me from Gavin and Stacey or Would I Lie To You?. Those people often say to me, 'I didn't know you could sing', and yet I have sung a lot. I hope this show is a very pleasant surprise for audiences."

Before the show begins its Spring tour, Rob Brydon - Songs & Stories will be performed in December 2019 with pianist and musical director Paul Herbert in the intimate surroundings of Crazy Coqs in London (2-4 & 7 December at 7pm and 5 & 6 December at 9.15pm).

Rob Brydon’s varied career began with the TV comedy shows Marion and Geoff and Human Remains in 2000, for which he won British Comedy Awards. Since then his comedy credits have included A Small Summer Party, The Keith Barret Show, Directors Commentary, Supernova, Cruise Of The Gods, Black Books, I’m Alan Partridge, Little Britain, Live At The Apollo, Rob Brydon’s Annually Retentive, QI, The Big Fat Quiz Of The Year, Have I Got News For You, Gavin and Stacey, Rob Brydon’s Identity Crisis, Would I Lie To You and The Trip with Steve Coogan.

He has also appeared in the dramas Oliver Twist, Heroes and Villains: Napoleon, The Way We Live Now, Murder In Mind, Kenneth Tynan: In Praise of Hardcore, Marple and the films 24 Hour Party People, MirrorMask, A Cock and Bull Story and the film Swimming with Men.

In 2009 alongside Ruth Jones, Robin Gibb and Sir Tom Jones, Rob reached number one in the UK charts with the single Islands in The Stream, in aid of Comic Relief. He also embarked on an 87 date tour of the UK with his stand up show, Rob Brydon Live which included a three week run in London’s West End. He is currently on a sold-out tour with Lee Mack and David Mitchell.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE95jlprLlAhVUfMAKHfLKDQUQFjABegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, October 23, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk