Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

THE INVISIBLE WOMAN Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre HYDREF 30 OCTOBER     

THE INVISIBLE WOMAN
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
HYDREF 30 OCTOBER Wedi’i hysbrydoli gan ei synnwyr personol o ddiflannu wedi i’w brwydr â chancr rhoi ddiwedd sydyn i’w gyrfa lwyddiannus yn y cyfrangau, teimlodd Ailsa Jenkins, cynhyrchydd teledu a chyfarwyddwraig o Abertawe, yn benderfynol i adrodd hanes sy’n gyfarwydd iawn i bell ormod o fenywod yn The Invisible Woman.

Comedi tywyll un-fenyw am heneiddio’n warthus a chwilio am arwyddocâd, mae’r ddrama wych, ddoniol ac ingol hon yn gwahodd cynulleidfaoedd i ddilyn Mari (Nicola Reynolds; Ideal, Human Traffic) ar ei thaith i gywiro anghywirdebau’i chymuned. Heb ei rheoli gan fraster cefn ei menopos, mae hi’n mynd at ar ymgyrch o ‘cyfiawnder anweladwy’, yn benderfynol i wneud ei hun yn weledol i’r rheini sy’n bwysicaf

Gan roi sbotolau ar gymdeithas a’r diswyddiad disylw menywod wrth iddynt hwy gyrraedd canol oed gan y cyfryngau, mae’r monolog doniol yma’n rhoi llais pwysig i’r norm cyfarwydd. Gan gyfeirio at bynciau o deulu, iechyd meddwl a diet, mae The Invisible Woman yn dathlu grymuso menywod ac yn herio cynulleidfaoedd i ailfeddwl am eu potensial eu hunain.

Mae'r sioe'n dod i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar Hydref 30, ac mae tocynnau ar gael nawr.


Inspired by her own sense of disappearance after a battle with cancer abruptly ended her successful media career, Swansea born TV producer and director Ailsa Jenkins felt determined to tell a story that all too many women will relate to in The Invisible Woman.

A one-woman dark comedy about ageing ungracefully and searching for significance, this brilliantly funny and poignant new play invites audiences to follow Mari (Nicola Reynolds; Ideal, Human Traffic) on her hilarious crusade to right the wrongs of her community. Undeterred by menopausal back fat, she sets out on a campaign of ‘invisible justice’; determined to make herself seen by those who matter most.

By shining a spotlight on society and the media’s often unspoken dismissal of women as they reach middle age, this humorous monologue gives an important voice to this all too familiar norm. Addressing relatable topics from family, mental health and dieting, The Invisible Woman celebrates female empowerment and challenges audiences to rethink their own potential.

The show comes to Aberystwyth Arts Centre on 30 October and tickets are available now.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, October 24, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk