Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Hakoustic yn dychwelyd gyda Mo Pleasure wrth y llyw Hakoustic returns with Mo Pleasure at the helm     

Hakoustic yn dychwelyd gyda Mo Pleasure wrth y llyw
Hakoustic returns with Mo Pleasure at the helm
Yn dilyn llwyddiant ysbubol y tri pherfformiad ‘Hakoustic’ cyntaf, mae'n bleser mawr gan y cwmni adloniant lleol HAKA gyflwyno noson arall o gerddoriaeth fyw o'r safon uchaf, y tro hwn yn Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 8fed Tachwedd.

Cyflwynir a chyfarwyddir y noson gan Mo Pleasure, sy'n llythrennol yn un o aml-offerynwyr gorau'r byd a adnabyddir gorau efallai am fod yn aelod ac yn gyfarwyddwr cerddorol un o'r bandiau mwyaf llwyddiannus erioed, Earth Wind & Fire.

Mae Mo wedi bod ar reng flaen cerddoriaeth boblogaidd Americanaidd ers tri degawd ac mae ei CV yn darllen fel ‘Who’s Who?’ o gerddoriaeth boblogaidd. Dechreuodd ar ei yrfa broffesiynol yn chwarae gyda Ray Charles cyn symud ymlaen i weithio efo enwau adnabyddus megis George Duke, Christina Aguilera, Chaka Khan, Mary J Blige, Natalie Cole a Roberta Flack i enwi ond ychydig. Ef hefyd oedd chwaraewr allweddfwrdd olaf Michael Jackson ac ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr Cerddorol i'r Bette Midler eiconig.

Bydd Hakoustic 4 hefyd yn nodweddu'r gantores Kedma, un o gyd-sefydlwyr HAKA, a fagwyd yn Aberystwyth ac sydd bellach yn gweithio yn Llundain. Mae Kedma, sydd ar hyn o bryd ar fin cwblhau ei E.P. wreiddiol gyntaf, wedi gweithio eisoes gyda rhai o enwau blaenllaw'r diwydiant yn cynnwys
Ariana Grande, Jermaine Jackson, Bebe Rexha, Alfie Boe, Michael Ball, Ant & Dec a Gareth Malone ymysg eraill. Mae Kedma yn fwyaf adnabyddus yn ôl pob tebyg am ei pherfformiad o ‘Somebody To Love’ gan Queen ar y rhaglen Pitch Battle ar BBC 1 pryd y safodd y beirniaid ar eu traed - a Gareth Malone ar dop ei ddesg!

Bydd y noson hefyd yn nodweddu perfformiadau gan lu o dalentau lleol yn cynnwys Gwi Jones, Hollow Log, George Nash, Bois y Fro, Harriet Taylor, Mared Emyr a Chôr Ger y Lli. Bydd yr holl gerddorion gwych hyn ym cydweithio gyda Mo i helpu cynhyrchu noson unigryw ac arbennig iawn o gerddoriaeth fyw o'r safon uchaf.

Mae'r tocynnau ar gyfer Hakoustic 4 ar gael 'nawr o swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk a thrwy'r wefan www.aberystwythartscentre.co.uk.


Following the success of the first three ‘Hakoustic’ performances, local events company HAKA Entertainment are delighted to present another intimate night of top quality live music, this time in Aberystwyth Arts Centre’s Theatre y Werin, on November 8th.

The evening will be presented and directed by Mo Pleasure, literally one of the greatest multi-instrumentalists in the world and perhaps best known for being a member and musical director of one of the most successful bands of all time, Earth Wind & Fire.

Mo has been at the forefront of American popular music for the last three decades and his CV reads like a ‘Who’s Who?’ of popular music. He began his professional career playing with Ray Charles before moving on to work with the likes of George Duke, Christina Aguilera, Chaka Khan, Mary J Blige, Natalie Cole, Roberta Flack to name but a few. He was also Michael Jackson's last ever keyboard player and he is currently Musical Director for the iconic Bette Midler.

Hakoustic 4 will also see HAKA co-founder and London-based vocalist Kedma return to her hometown of Aberystwyth. Kedma, who is currently putting the finishing touches to her debut original E.P, has already worked with some of the biggest names in the industry including Ariana Grande, Jermaine Jackson, Bebe Rexha, Alfie Boe, Michael Ball, Ant & Dec and Gareth Malone to name a few. Kedma is probably best known for her performance of Queen’s ‘Somebody To Love’ on BBC 1's Pitch Battle which had the judges out of their seats - and Gareth Malone standing on his desk!

The evening will also feature performances by a whole host of local acts including Gwi Jones, Hollow Log, George Nash, Bois y Fro, Harriet Taylor, Mared Emyr and Côr Ger y Lli. All these excellent musicians will be collaborating with Mo to help produce a unique and very special night of quality live music.

Tickets for Hakoustic 4 are available now from the Aberystwyth Arts Centre box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk and www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Markering Dpt.Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Monday, November 4, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk