Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

NOEL JAMES Testun, Testun Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre TACHWEDD 14 NOVEMBER     

NOEL JAMES
Testun, Testun
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
TACHWEDD 14 NOVEMBER Mae'r comedïwr Noel James yn dod â'i sioe stand-yp Cymraeg 'Testun, Testun' i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 14eg Tachwedd.

R’ôl troedio’r byrddau stand-up yn Lloegr yn y 90au dychwelodd Noel i Gymru. Dechreuodd sgrifennu deunydd trwy gyfrwng ei famiaith. Dyma’r canlyniad! Sioe ffraeth, ddeinamig a gwreiddiol yw hon sy’n cynnwys jôcs, miwsig, a sylwadaeth anochel ar gyflwr presennol Gwalia.

Yn sgil ‘Brallanfa’ mae tirwedd gymdeithasol ein gwlad yn troi yn abswrd, ac felly yn ysbrydoli’n berffaith comedi swreal Noel. Bydd rhywbeth at ddant bawb yma, ac mae ‘na groeso i’r teulu cyfan, hen ac ifanc. Eirwyn Pontshan yr unfed ganrif ar hugain.

Mae tocynnau ar gael nawr o'r swyddfa docynnau ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk neu www.aberystwythartscentre.co.uk.


Comedian Noel James brings his Welsh language stand-up show 'Testun, Testun' to Aberystwyth Arts Centre on November 14th.

After having trod the boards of stand-up in England in the 90s Noel returns to Wales. He began writing material in his mother tongue. This is the result! A witty, dynamic and original show with jokes, music and inevitable observation on the current state of Gwalia.

Post-Brexit the social landscape of our country is becoming absurd, and therefore the perfect inspiration for Noel’s surreal comedy. There is something to suit every taste here, and a warm welcome for the entire family, young and old. An Eirwyn Pontshan for the twenty-first century.

Tickets are available now from the box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, November 06, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk