Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

LLEU LLAW GYFFES Theatr Bara Caws Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre TACHWEDD 12 NOVEMBER     

LLEU LLAW GYFFES
Theatr Bara Caws
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
TACHWEDD 12 NOVEMBER Bydd Cwmni Theatr Bara Caws yn cyflwyno cynhyrchiad arbennig iawn yn Aberystwyth ar 12fed Tachwedd. Bydd Lleu Llaw Gyffes, gan y llenor unigryw Aled Jones Williams, yn teithio i ganolfannau perfformio drwy Gymru gyfan dros y gaeaf.

Ysbrydolwyd y ddrama gan awydd Aled i archwilio ein mythau ni fel cenedl: Y Mabinogi. Beth sydd yn digwydd pan fo myth yn torri lawr a chwalu? A ddaw myth newydd i gymryd ei lle? Oes rhywbeth ynddynt o hyd sy’n werthfawr ac all gyfoethogi ein bywydau? Dyma ddrama ddifyr, ddeifiol a chignoeth am golli ffydd ac am bosibilrwydd y tynerwch dynol all oroesi.

Betsan Llwyd sy’n cyfarwyddo ac mae’r cast i gyd yn wynebau cyfarwydd ym myd y theatr a’r cyfryngau: CARWYN JONES (35 Awr, Gair o Gariad); SION PRITCHARD (Craith/Hidden, Hollti); DYFAN ROBERTS (Un Nos Ola Leuad, Y Tad).

Mae tocynnau ar gael nawr o’r swyddfa docynnau ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk neu www.aberystwythartscentre.co.uk.


Bara Caws theatre company will present their special new production in Aberystwyth on November 12th. Lleu Llaw Gyffes, by the unique writer Aled Jones Williams, will travel to performance spaces all across Wales during the winter.

The play is inspired by Aled's desire to explore our national myths: The Mabinogi. What happens when myth breaks down and is destroyed? Will a new myth emerge to take its place? Is there something in them that's still valuable that can enrich our lives? This is an entertaining, moving and gripping drama about the loss of faith and the everlasting tenderness of mankind.

Betsan Llwyd directs and the cast is made up of familiar faces from the theatr and media: CARWYN JONES (35 Awr, Gair o Gariad); SION PRITCHARD (Craith/Hidden, Hollti); DYFAN ROBERTS (Un Nos Ola Leuad, Y Tad).

Tickets are available now from the box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, November 06, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk