Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

AKA TRIO Cynhyrchiad Theatr Mwldan | A Theatr Mwldan Production Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre TACHWEDD 27 NOVEMBER     

AKA TRIO
Cynhyrchiad Theatr Mwldan | A Theatr Mwldan Production

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
TACHWEDD 27 NOVEMBER Mae AKA Trio yn uwchgyfarfod cerddoriaeth byd rhwng tri phencampwr byd enwog: Antonio Forcione (Yr Eidal), Seckou Keita (Senegal) and Adriano Adewale (Brasil) ac mae'n nhw dod i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar Dachwedd 27ain.

Gan ddod o dri chyfandir gwahanol – Ewrop, Affrica a De America – magwyd Antonio, Seckou a Adriano mewn tair tirwedd wahanol, yn siarad tair iaith wahanol, a’u ffurfiwyd nhw gan dri diwylliant a thraddodiad cerddorol gwahanol. Cyfunodd y gwahaniaethau hyn i gyd yn AKA Trio, a ryddhaodd ei albwm gyntaf, 'Joy', ym mis Mai 2019.

Mae Antonio Forcione, y gitarydd-cyfansoddwr o’r Eidal, wedi bod yn teithio’r byd am dros ddau ddegawd, gan ryddhau ugain albwm a chydweithio gyda nifer o artistiaid o bwys ar hyd y ffordd, gan gynnwys enwogion megis Charlie Haden, Trilok Gurtu, Angelique Kidjo a’r Bulgarian Voices, ymhlith nifer mwy.

Seckou Keita o Senegal yw un o’r chwaraewyr kora gorau’r byd, yn gysylltiedig â nifer o brosiectau rhyngwladol, gan gynnwys ei deuawd arloesol gyda’r delynores Gymreig Catrin Finch, Africa Express gyda The Orchestra of Syrian Musicians, a’i brosiect Transparent Water gyda’r pianydd o Giwba, Omar Sosa.

Mae Adriano Adewale, yr offerynnwr taro a’r cyfansoddwr o Frasil, wedi cydweithio â Bobby McFerrin, Joanna McGregor a Benjamin Taubkin ac mae wedi cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer cerddorfeydd a theatrau dawns.

Gyda’i gilydd maen nhw’n cydweithredu ac yn cyfuno i greu uniad rhyngwladol sy’n hyfryd o wreiddiol. Peidiwch â cholli'ch cyfle i weld y cerddorion gwych yma - mae tocynnau ar gael o swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk neu www.aberystwythartscentre.co.uk.


The AKA TRIO is an international musical summit meeting of three world-renowned virtuosos: Antonio Forcione (Italy), Seckou Keita (Senegal) and Adriano Adewale (Brazil).

Coming from three different continents - Europe, Africa and South America - Antonio, Seckou and Adriano grew up in three different landscapes, speaking three different languages, and were formed by three different cultures and musical traditions. All these differences have converged in AKA Trio, and released their debut album, 'Joy' in May 2019.

Italian guitarist-composer Antonio Forcione has been travelling the world for over two decades, releasing twenty albums and collaborating with many major artists along the way, including such names as Charlie Haden, Trilok Gurtu, Angelique Kidjo and the Bulgarian Voices, amongst many others.

Seckou Keita from Senegal is one of the world’s foremost kora players, involved in many international projects including his ground-breaking duo with Welsh harpist Catrin Finch and his Transparent Water project with Cuban pianist Omar Sosa.

Brazilian percussionist and composer Adriano Adewale has collaborated with Bobby McFerrin, Joanna McGregor and Benjamin Taubkin and has composed music for orchestras and dance theatre.

Together they create a joyful, uplifting and life-affirming musical collaboration. Don't miss your chance to see these brilliant musicians - tickets are available from the Aberystwyth Arts Centre box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Maketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, November 13, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk