Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

SIR RANULPH FIENNES Living Dangerously Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre TACHWEDD 28 NOVEMBER     


SIR RANULPH FIENNES
Living Dangerously
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
TACHWEDD 28 NOVEMBER
Bydd cyfle i glywed straen anhygoel yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn fuan, wrth i'r fforiwr enwog Syr Ranulph Fiennes ymweld ag Aberystwyth fel rhan o'i daith Prydeinig.

Yn cael ei enwi yn y Guinness Book of Records fel ‘fforiwr byw enwoca'r byd’, mae Syr Ranulph Fiennes wedi treulio'i fywyd yn ymgymryd ag anturiaethau eithafol, yn risgio'i fywyd yn ystod rhai o'r ymgyrchoedd preifat mwyaf uchelgeisiol a gyflawnwyd erioed.

Ymysg ei gyflawniadau eithriadol niferus sydd wedi torri pob record, ef oedd y cyntaf i gyrraedd y ddau Begwn, y cyntaf i groesi'r Antarctig a Chefnfor yr Arctig, a'r cyntaf i fordwyo'r byd ar hyd ei echel begynol.

Yn Living Dangerously, mae Syr Ranulph yn cynnig taith bersonol trwy ei fywyd, o'i flynyddoedd cynnar hyd at y dydd presennol. Yn ysgafn-galon ac yn hynod deimladwy mae'r sioe yn pontio'i blentyndod a'i gam-ymddygiadau ysgol, ei fywyd yn y fyddin a'i ymgyrchoedd cynnar, trwy'r Ymgyrch Traws-ddaear hyd at ei Sialens Fawr gyfredol - sef i fod y person cyntaf yn y byd i groesi'r meysydd iâ i begynau'r de a'r gogledd ac i ddringo'r mynydd uchaf ar bob un o'r saith cyfandir.

Mae anturiaethau niferus Syr Ranulph Fiennes wedi gwthio'i lefelau gwytnwch i'r eithaf oll, gan ysbrydoli cenedlaethau ac yn sicrhau ei le fel arloeswr y byd fforio sydd â stori unigryw i'w hadrodd.

Mae tocynnau ar gael o swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk neu www.aberystwythartscentre.co.uk.


There'll be a chance to hear some incredible stories at Aberystwyth Arts Centre soon, as the famous explorer Sir Ranulph Fiennes visits Aberystwyth as part of his UK tour.

Named by the Guinness Book of Records as ‘the world’s greatest living explorer’, Sir Ranulph Fiennes has spent his life in pursuit of extreme adventure, risking life and limb in some of the most ambitious private expeditions ever undertaken.

Amongst his many record-breaking achievements, he was the first to reach both Poles, the first to cross the Antarctic and Arctic Ocean, and the first to circumnavigate the world along its polar axis.

In Living Dangerously, Sir Ranulph offers a personal journey through his life, from his early years to the present day. Both light-hearted and strikingly poignant, Living Dangerously spans Sir Ranulph’s childhood and school misdemeanours, his army life and early expeditions, right through the Transglobe Expedition to his current Global Reach Challenge - his goal to become the first person in the world to cross both polar ice caps and climb the highest mountain on each of the seven continents.

Sir Ranulph Fiennes’ many endeavours have pushed his endurance levels to the very limits, inspiring generations and making him a pioneer of exploration with an unparalleled story to tell.

Tickets are available from the Aberystwyth Arts Centre box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk.


Living Dangerously
An Evening with Sir Ranulph Fiennes
28 Tachwedd | November
8pm, £32.50 (£27.50)
https://www.aberystwythartscentre.co.uk/talks-spoken-word/sir-ranulph-fiennes-living-dangerously
01970 623232
artstaff@aber.ac.uk
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, November 14, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk