Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

BJÍRN AGAINCanolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts CentreRHAGFYR 3 DECEMBER     

BJÍRN AGAINCanolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts CentreRHAGFYR 3 DECEMBER Dechreuwch cyfnod yr ŵyl gyda BJÖRN AGAIN, yn dathlu pob dim ABBA yng Nghanolfan y Celfyddydau ar Ragfyr 3ydd!

Crewyd a sefydlwyd y sioe BJÖRN AGAIN, sydd ag enw da yn rhyngwladol, ym 1988 ym Melbourne, gan y Cyfarwyddwr a Cherddor Awstralaidd ROD STEPHEN. Gyda’r bwriad yn wreiddiol o greu parodi dychanol ysgafngalon yn seiliedig ar gerddoriaeth ABBA, enillodd y sioe yn fuan iawn statws Cwlt byd-eang ac fe’i cydnabyddir fel y prif reswm dros yr adfywiad mewn cerddoriaethABBA a arweiniodd at ABBA Gold, Muriel’s Wedding a MAMMA MIA! Adlewyrchir apêl barhaol ABBA yn llwyddiant ysgubol y sioe Björn Again sydd wedi cyflwyno 5,000 o berfformiadau mewn 72 o wledydd dros 31 o flynyddoedd.

Ar ôl cael ei gydnabod yn ddiweddar gan gantores benfelen ABBA Agnetha Fältskog, mae Rod yn bwriadu cadw ei gynhyrchiad Awstralaidd poblogaidd ar y brig tra bod cynulleidfaoedd yn awyddus i glywed caneuon poblogaidd ABBA yn cael eu perfformio yn null unigryw’r sioe Björn Again.

Mae tocynnau ar werth ac ar gael o swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk neu www.aberystwythartscentre.co.uk.


Kick off the festive season with BJÖRN AGAIN, celebrating all things ABBA at Aberystwyth Arts Centre this December 3rd!

The Internationally acclaimed BJÖRN AGAIN show was created and founded in 1988 in Melbourne, by Australian Director and Musician ROD STEPHEN. Designed as a rocked-up light-hearted satirical ABBA spoof, the show rapidly achieved world-wide Cult status and acknowledged for singlehandedly initiating the ABBA revival which brought about ABBA Gold, Muriel’s Wedding and MAMMA MIA! The enduring appeal of ABBA is reflected in the ongoing success of the Björn Again show having amassed over 5,000 performances in 72 countries in 31 years.

Recently acknowledged by ABBA’s blonde vocalist Agnetha Fältskog, Rod aims to keep his typically Australian production at the top and continue for as long as people want to hear the much-loved ABBA repertoire performed the way only the Björn Again show does.

Tickets are on sale and available from Aberystwyth Arts Centre box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, November 26, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk