Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

STEWART FRANCIS Into the Punset Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre RHAGFYR 5 DECEMBER     

STEWART FRANCIS
Into the Punset
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
RHAGFYR 5 DECEMBER Mae seren Mock the Week, Live at the Apollo a Crackerjack, Stewart Francis, yn mynd ar daith newydd sbon, ei daith olaf un!!! Gwelwch ef yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth (Rhag 5ed) cyn iddo fynd...INTO THE PUNSET.

Gydag hyd yn oed mwy o ddyddiadau wedi'u hychwanegu eleni, mae hyn yn fwystfil o daith ffarwel. Ennillydd Joc Doniolaf y Fringe gan Dave, mae dewin yr one-liner llwyddiannus hwn yn enw gyfarwydd ar draws y DU ac Iwerddon dros y degawd diwethaf, diolch i'w jôcs crefftus ac amseru perffaith. Nawr mae'n amser i eistedd yn ôl a mwynhau ei jôcs am y tro olaf, ar gymal olaf ei daith ffarwel.

Mae Stewart wedi derbyn clod rhyngwladol yn yr UDA ac yn ei Ganada gartrefol, yn ogystal ag yma yn y DU ac Iwerddon. Ymysg rhai o'r sioeau eraill mae Stewart wedi ymddangos ynddynt yw Mock The week, Live At The Apollo, Celebrity Mastermind and Not Going Out ar y BBC, One Night Stand ar Dave, a 8 Out Of Ten Cats ar C4.

Mae tocynnau ar gael nawr o swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 01970 623232, arstaff@aber.ac.uk neu www.aberystwythartscentre.co.uk.


Star of Mock the Week, Live at the Apollo and Crackerjack, Stewart Francis embarks on a brand-new show, in this, his last tour EVER!!! See him at Aberystwyth Arts Centre (Dec 5th) before he heads off... INTO THE PUNSET.

With even more dates added for this year, this is turning into a beast of a goodbye tour. Winner of Dave’s Funniest Joke Of The Fringe, this hugely successful one liner wizard has become a household name in the UK and Ireland over the last decade, thanks to his ‘perfectly crafted gags’ and expert timing. Now it’s time to sit back and enjoy his excellent jokes for the last time, on the last leg of his farewell tour.

Stewart has received international acclaim in the US and his native Canada, as well as here in the UK and Ireland. Amongst other shows he has appeared on are BBC’s Mock The week, Live At The Apollo, Celebrity Mastermind and Not Going Out, Dave’s One Night Stand, and C4’s 8 Out Of Ten Cats.

Tickets are available now from the Aberystwyth Arts Centre box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, November 27, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk