Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

LLYGODEN YR EIRA Theatr Genedlaethol Cymru + Theatr Iolo Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre RHAGFYR 8 DECEMBER     

LLYGODEN YR EIRA
Theatr Genedlaethol Cymru + Theatr Iolo
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
RHAGFYR 8 DECEMBER
Mae Theatr Genedlaethol Cymru â’i chyd-gynhyrchwyr Theatr Iolo yn falch iawn o deithio’r sioe Llygoden yr Eira y Nadolig hwn, gan alw yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar yr 8fed o Ragfyr. Addasiad Cymraeg newydd yw hwn o Snow Mouse, sioe hynod boblogaidd i blant a grëwyd yn wreiddiol gan theatr the egg a Travelling Light.

Mae Llygoden yr Eira yn stori llawn hud a lledrith tymor y gaeaf, ar gyfer plant ifanc iawn. Yn gyforiog o chwarae, pypedau a cherddoriaeth, mae’r sioe yn dilyn hanes plentyn sy’n dod o hyd i lygoden fach yn cysgu’n sownd dan bentwr o eira mewn coedwig. Gan lithro, baglu a chwerthin, mae’r ddau ffrind bach newydd yn cael hwyl a sbri wrth archwilio’r tirlun gaeafol gyda’i gilydd. Gyda chymeriadau bach annwyl, a stori sy’n cael ei hadrodd mewn modd gweledol, mae’r sioe hon yn cynnig profiad amheuthun i deuluoedd, boed yn Gymry Cymraeg neu’n dysgu’r iaith.

Dywedodd Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru: “Mae’n bleser cael gweithio gyda Theatr Iolo ar y sioe hyfryd hon ar gyfer plant bach a’u teuluoedd. Mae’r sioe – sydd wedi’i gosod mewn gwlad llawn hud a rhyfeddod tymor y gaeaf – yn cynnig profiad theatrig unigryw. Mae’n gyfle i fwynhau iaith a chwarae mewn awyrgylch hygyrch, a chynigir perfformiadau ymlaciol ym mhob lleoliad.”

Yn dilyn ymlaen o’i lwyddiannau diweddar gyda Christmas Carol yn yr Old Vic, Bryste, a’r Unicorn Production mewn cydweithrediad â’r Polar Bears, The Polar Bears, Go Go Go, bydd Lee Lyford, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Iolo, yn cyfarwyddo Llygoden yr Eira. “Mae’n wych cael cyfle i gydweithio gyda Theatr Genedlaethol Cymru am y tro cyntaf. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at rannu’r stori hyfryd hon, sydd wedi’i hailddychmygu yn yr iaith Gymraeg, gyda chymunedau a chanolfannau ym mhob cwr o Gymru.”

Mae tocynnau ar gael nawr o swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk neu www.aberystwythartscentre.co.uk.


Theatr Genedlaethol Cymru andTheatr Iolo are delighted to be touring Llygoden yr Eira this Christmas, including a stop at Aberystwyth Arts Centre on December 8th. This is a new Welsh-language adaptation of the sell-out children’s show, Snow Mouse, originally created by the egg and Travelling Light.

Llygoden yr Eira is an enchanting winter’s tale for the very young. Filled with play, puppetry and music, the show follows a child as he finds a little mouse fast asleep under the snow in a magical forest. Sliding, tumbling and laughing, the two new friends explore the winter wonderland together. Featuring delightful characters and visual storytelling, this Welsh-language show is a festive family treat for both Welsh speakers and learners alike.

Arwel Gruffydd, Artistic Director of Theatr Genedlaethol Cymru, said: “We’re pleased to be working with Theatr Iolo on this delightful show for very young children and their families. The show – which is set in a magical winter wonderland – is a unique and engaging theatre experience. It provides an opportunity for language and play in an accessible atmosphere, and relaxed performances will be offered at every venue.”

Following on from his recent successes of Christmas Carol at the Bristol Old Vic and the Unicorn Production in association with the Polar Bears, The Polar Bears, Go Go Go, Lee Lyford, Artistic Director of Theatr Iolo, will be directing Llygoden yr Eira. “It’s great to be collaborating with the inspiring Theatr Genedlaethol Cymru for the first time. We can’t wait to share this gorgeous tale reimagined in the Welsh language with communities and venues across Wales.”

Tickets are available now from the Aberystwyth Arts Centre box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing dept Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, November 27, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk