Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

DIM C'WILYDD Stifyn Parri Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre RHAGFYR 13 DECEMBER     

DIM C'WILYDD
Stifyn Parri

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
RHAGFYR 13 DECEMBER Mae Stifyn Parri, un o gegau mwya’r wlad sydd wedi gweithio hefo rhai o sêr mwya’r byd, yn dod â'i sioe un-dyn onest, ddrygionus ac unigryw i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 13eg Rhagfyr.

Mae entrepreneur a’r diddanwr wedi serennu yn y West End ac wedi gweithio hefo rhai o enwau mwya’r diwydiant, yn sêr Hollywood, y teulu breinhinol a fo oedd yn gyfrifol am y gusan hoyw gynta ar deledu a ymddangosodd ar y newyddion cenedlaethol!

Ar ôl llwyddiant ysgubol ei sioe ‘CAU DY GEG!’ mae o’n ôl hefo casgliad newydd sbon o gyfrinache cefn llwyfan a hanesion helariws o gywilyddus ei fywyd hyd yn hyn. Di-lol, di-flewyn ar dafod a dig’wilydd!

Dychmygwch stand-up, hunangofiant a chylchrawn clecs yn gymysg oll i gyd! Mae tocynnau ar gael nawr o swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 01970 623232, arstaff@aber.ac.uk neu www.aberystwythartscentre.co.uk.


Stifyn Parri, the larger than life TV and Showbiz personality who has worked with some of the biggest names in the industry, brings his honest, unscripted and outrageous one-man show to Aberystwyth Arts Centre on 13th December.

Entrepreneur an entertainer Stifyn Parri has starred on TV and in West End shows, worked with Hollywood stars and royalty, and was responsible for the first gay kiss on British television that hit the 9 o’clock news.

Now, following the success of his One Man Show ‘SHUT YOUR MOUTH!’ he’s back with a brand-new collection of behind the scenes theatrical gossip and divulges some of his most embarrassing moments in his bonkers life so far. Unbelievably true, outrageously honest and ridiculously funny.

Image a stand-up, an autobiography and a gossip magazine all rolled into one! Tickets are available now from the Aberystwyth Arts Centre box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, November 28, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk