Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

As part of Fair Saturday 2019 we're running free play sessions | Fel rhan o Fair Saturday 2019 rydym yn cynnal sesiynau chwarae am ddim     

As part of Fair Saturday 2019 we're running free play sessions | Fel rhan o Fair Saturday 2019 rydym yn cynnal sesiynau chwarae am ddim
As part of Fair Saturday 2019 we're running free play sessions | Fel rhan o Fair Saturday 2019 rydym yn cynnal sesiynau chwarae am ddim

View this email in your browser (https://mailchi.mp/7b8c7129ffae/platfform-new-writing-platfform-sgrifennu-newydd-3164617?e=56869a2839)
https://theatriolo.us2.list-manage.com/track/click?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=d792ae5ab5&e=56869a2839
Theatr Iolo

Free Play Sessions
Fair Saturday Cardiff 2019

Saturday 30 November 2019

We're offering free play sessions this weekend as part of Cardiff’s first Fair Saturday to celebrate our new Welsh language family show, Chwarae (https://theatriolo.us2.list-manage.com/track/click?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=d069df9144&e=56869a2839) .

Taking place on 30 November, Fair Saturday is a global movement celebrating the power of arts and culture. We're getting involved in the worldwide event by teaming up with Chapter to run free play sessions for children aged 3 to 7 and their grown-ups. The sessions will be run by artist and performer Elgan Rhys and will give families the chance to spend time together and let their imaginations run wild as they explore the magical world of play.

The play sessions will take inspiration from Theatr Iolo and Pontio’s Welsh language family show, Chwarae (https://theatriolo.us2.list-manage.com/track/click?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=4522513afb&e=56869a2839) . A joyful exploration of the wonder of playing, this magical show for children aged 4+ will feature live music and stunning moves. Chwarae (https://theatriolo.us2.list-manage.com/track/click?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=7e0cc7dcc4&e=56869a2839) will be performed at Chapter in March 2020 as part of a Wales wide tour.
The free play sessions will take place at in the Common Room at Chapter on Saturday 30 November. The sessions are 45 minutes long and will take place between 1pm and 1.45pm and 2pm and 2.45pm. Places are bookable in advance, although there will be a small number of places only available on the day. The play sessions will be run in Welsh language but will also be suitable for Welsh learners.

To book please call the Chapter Box Office on
02920 304400
or visit chapter.org (https://theatriolo.us2.list-manage.com/track/click?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=9a5de3084a&e=56869a2839)

All tickets are free, although we will be asking for donations
to Noah's Ark Children’s Hospital for Wales on the day.
BOOK NOW (https://theatriolo.us2.list-manage.com/track/click?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=71bd5aaf58&e=56869a2839)
https://theatriolo.us2.list-manage.com/track/click?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=6b1fed3755&e=56869a2839
Theatr Iolo

Sesiyniau Chwarae Am Ddim
Fair Saturday Caerdydd 2019

Sadwrn 30 Tachwedd 2019

Rydym yn cynnig sesiynau chwarae’n rhad ac am ddim penwythnos yma fel rhan o ‘Fair Saturday’ cyntaf Caerdydd – a hynny i ddathlu Chwarae (https://theatriolo.us2.list-manage.com/track/click?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=98ac5f482c&e=56869a2839) , ei sioe Gymraeg newydd i’r teulu.

Mudiad byd-eang yw Fair Saturday sy’n trefnu digwyddiadau ar 30 Tachwedd i ddathlu grym y celfyddydau a diwylliant. Rydym ran o’r achlysur byd-eang hwn ac yn gweithio gyda Chapter i gynnal sesiynau chwarae’n rhad ac am ddim i blant rhwng 3 a 7 oed a’r oedolion sy’n gofalu amdanynt. Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal gan yr artist a’r perfformiwr Elgan Rhys, gan roi cyfle i deuluoedd dreulio amser gyda’i gilydd a gadael i’w dychymyg garlamu yng nghanol byd hudolus chwarae.

Bydd Chwarae (https://theatriolo.us2.list-manage.com/track/click?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=e51255fb9e&e=56869a2839) , sioe Gymraeg Theatr Iolo a Pontio i’r teulu, yn ysbrydoli’r sesiynau hyn. Sioe hudolus yw hon i blant 4 oed a hŷn, ac ynddi gerddoriaeth fyw a symudiadau syfrdanol, a’r cyfan yn ddathliad o ryfeddod chwarae. Bydd Chwarae (https://theatriolo.us2.list-manage.com/track/click?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=b88e8f1cae&e=56869a2839) ’n cael ei pherfformio yn Chapter ym mis Mawrth 2020 fel rhan o daith drwy Gymru gyfan.
Bydd y sesiynau chwarae rhad-ac-am-ddim yn cael eu cynnal yn yr Ystafell Gyffredin yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Chapter ddydd Sadwrn 30 Tachwedd. Sesiynau 45 munud fydd y rhain, i’w cynnal rhwng 1pm a 1.45pm a rhwng 2pm a 2.45pm. Mae modd cadw llefydd ymlaen llaw, er y bydd nifer bychan o lefydd ar gael ar y diwrnod yn unig. Yn Gymraeg y bydd y sesiynau’n cael eu cynnal, ond byddant hefyd yn addas i ddysgwyr.

I gadw lle, ffoniwch Swyddfa Docynnau’r Chapter ar
02920 304
400 neu ewch i chapter.org (https://theatriolo.us2.list-manage.com/track/click?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=b3c619d020&e=56869a2839)

Mae’r holl docynnau’n rhad ac am ddim, ond byddwn yn gofyn am roddion i Ysbyty Plant Noah's Ark Cymru ar y diwrnod.
ARCHEBWCH NAWR (https://theatriolo.us2.list-manage.com/track/click?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=b3578a839f&e=56869a2839)

============================================================
** Theatr Iolo Twitter (https://theatriolo.us2.list-manage.com/track/click?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=49903a3079&e=56869a2839)
** Theatr Iolo Facebook (https://theatriolo.us2.list-manage.com/track/click?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=be70dd6462&e=56869a2839)
** Theatr Iolo Instagram (https://theatriolo.us2.list-manage.com/track/click?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=dd698c9bd0&e=56869a2839)
** Theatr Iolo Website (https://theatriolo.us2.list-manage.com/track/click?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=70e32f84c3&e=56869a2839)
Copyright © 2019 Theatr Iolo, All rights reserved.
You are on this mailing list because you have previously elected to receive email updates from us. If you would like to unsubscribe, please click the unsubscribe link at the bottom of this email. Rydych chi ar y rhestr hwn oherwydd yr ydych wedi dewis yn flaenorol i dderbyn diweddariadau e-bost gennym. Os hoffech i ddad-danysgrifio, cliciwch ar y ddolen dad-danysgrifio ar waelod e-bost hwn.

Our mailing address is:
Theatr Iolo
Chapter Arts Centre
Market Road
Cardiff / Caerdydd, CF5 1QE
United Kingdom
Want to change how you receive these emails?
You can ** update your preferences (https://theatriolo.us2.list-manage.com/profile?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=6000c6b952&e=56869a2839)
or ** unsubscribe from this list (https://theatriolo.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=9da7037c384e41a06a38ddb16&id=6000c6b952&e=56869a2839&c=e29247ccda)
.
Email Marketing Powered by Mailchimp
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=9da7037c384e41a06a38ddb16&afl=1
Theatre Iolo  
web site
: https://www.theatriolo.com
Theatr Iolo
e-mail: hello@theatriolo.com
Wednesday, November 27, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk