Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

RHYS MEIRIONTaith Ugeinmlwyddiant yn cyrraedd Aberystwyth | Twentieth Anniversary Tour Reaches AberystwythCanolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts CentreCHWEFROR 8 FEBRUARY     

RHYS MEIRIONTaith Ugeinmlwyddiant yn cyrraedd Aberystwyth | Twentieth Anniversary Tour Reaches AberystwythCanolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts CentreCHWEFROR 8 FEBRUARY Ar ddydd Sadwrn 8fed Chwefror am 7:30pm bydd y tenor byd-enwog Rhys Meirion yn dod â’u daith Ugeinmlwyddiant i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ac mae tocynnau cynnar ar gael nawr, mewn pryd i’r Nadolig!

Bydd y daith, sy’n dathlu ugeinfed flwyddyn Rhys fel canwr proffesiynol, wedi galw yn Llundain, Hwlffordd, y Bala a Rhydaman erbyn iddo gyrraedd Aberystwyth, ond gyda seiniau llais Rhys yn atseinio o gwmpas y Neuadd Fawr wedi’i gyfeilio gan Menna Griffiths ar biano crand Steinway y Ganolfan, bydd y noson yn un arbennig iawn.

Bydd y cyngerdd hefyd yn cynnwys perfformiadau gan ferch Rhys, Elan Meirion, a gan gôr lleol Ger y Lli, Côr Meibion Aberystwyth a Band Pres Penglais. Bydd hefyd perfformiad ychwanegol gan Gôr Ysgol Penglais yn y cyntedd wrth i bobl gyrraedd.

Mae tocynnau cynnar a brynir ar neu cyn 31ain Rhagfyr yn £10 a £5 yn unig i blant – yn y flwyddyn newydd bydd prisiau llawn y tocynnau’n dod i rym (£12.50 oedolion / £7.50 plant), felly dyma’r adeg amser perffaith i archebu, unai i chi’ch hunain neu fel anrheg Nadolig! Mae tocynnau ar gael o swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk neu www.aberystwythartscentre.co.uk.


On Saturday 8th February at 7.30pm world-renowned tenor Rhys Meirion will be bringing his Twentieth Anniversary Tour to Aberystwyth Arts Centre and early-bird tickets are available now, just in time for Christmas!

The tour, which celebrates Rhys' twentieth year as a professional singer, will have already visited London, Haverfordwest, Bala and Ammanford by the time it reaches Aberystwyth, but with the sounds of Rhys' voice echoing around the Great Hall and accompanied by Menna Griffiths on the Arts Centre's Steinway Grand Piano, this promises to be an incredibly special evening.

The concert will also feature Rhys' daughter, soprano Elan Meirion, plus performances from local choir Ger Y Lli, Aberystwyth Male Voice Choir and Penglais Brass Band. There will also be an additional performance by Penglais School Choir in the foyer upon arrival.

Early bird tickets purchased on or before 31st December are £10.00 and only £5 for children - in the new year the full ticket prices will come into effect (£12.50 adult / £7.50 children), so now is the perfect time to book, for yourself or as the perfect Christmas gift! Tickets are available from the Aberystwyth Arts Centre box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing dept Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Friday, December 06, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk