Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

    

THE CHICAGO BLUES BROTHER
Christmas Party

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
RHAGFYR 18 DECEMBER
Mae’r clodwiw Chicago Blues Brothers yn cynnal parti Nadolig ENFAWR eleni…ac mae gyda chi wahoddiad i ymuno â nhw yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar Ragfyr 18fed!

Gallwch chi ddathlu’r Nadolig gyda’r sioe-parti disglair hwn, sy’n cynnwys gwledd o glasuron Nadoligaidd, Blues, Soul a Motown i gyd wedi’u perfformio yn yr arddull syfrdanol a nodweddol The Chicago Blues Brothers.

Yn dod yn syth o’r West End a pherfformiadau ar draws y byd mae The Chicago Blues Brothers yn gorffen 2019 gyda ffrwydrad. Yn anorchfygol, yn ddisglair, yn llawn hwyl, yn afieithus ac yn ysblennydd, mae etifeddiaeth Jake ac Elwood wedi cael ei gychwyn ar gyfer cenhedlaeth newydd gydag egni sy'n amhosibl ei wrthsefyll.

Yn well byth, gallwch wir wneud noson ohoni yng Nghanolfan y Celfyddydau gyda bwydlen ar thema’r sioe yn y caffi (rhaid archebu o flaen llaw) a pharti ar ôl y sioe tan oriau man y bore – rydym yn annog gwisg ffansi, heb os!

Mae The Chicago Blues Brothers yn benderfynol o roi i chi sioe Nadolig bythgofiadwy a fydd yn eich cael yn clapio nes bod eich dwylo’n brifo, yn canu nes bod eich llais yn gryg ac yn dawnsio nes bod eich traed wedi blino mewn parti ar-lwyfan na fedrwch fforddio ei methu!

Mae tocynnau ar gael nawr o swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk a www.aberystwythartscentre.co.uk.The Award Winning Chicago Blues Brothers are having a HUGE Christmas party this year.... and you’re invited to join them at Aberystwyth Arts Centre on December 18th!

You can celebrate Christmas with this tinsel-tastic party show, featuring a festive feast of Christmas, Blues, Soul and Motown Classics performed in the show stopping style that only the Chicago Blues Brothers can deliver.

Direct from debuting in the West End and performances all over the world the Chicago Blues Brothers are finishing 2019 with a BANG. Infectious, dazzling, riotous, exuberant and spirited, the legacy of Jake and Elwood has been jump-started for a new generation with an energy that’s impossible to resist.

Better yet, you can really make a night of it at the Arts Centre with a pre-show themed menu from the café (booking essential) and an after-party into the early hours – fancy dress is very much encouraged!

The Chicago Blues Brothers are on a mission to make your Christmas start on a festive roller-coaster that will have you clapping until your hands hurt, singing until your voice is hoarse and dancing until your feet ache with an on-stage party you can’t afford to miss.

Tickets are available now from the Aberystwyth Arts Centre box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk and www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Saturday, December 7, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk