Theatre in Wales

Theatre, dance and performance venues and performace spaces

 

Theatr Gwynedd

  Ffordd Deiniol
Bangor
Gwynedd
LL57 2TL
phone 01248 351707
fax 01248 351915
e-mail theatr@theatrgwynedd.co.uk
web site www.theatrgwynedd.co.uk
administrator Dafydd Thomas
venue policy Prif nod Theatr Gwynedd yw darparu gwasanaeth theatr cyflawn ar gyfer y dalgylch lleol (sy'n cynnwys ardaloedd Cynghorau Gwynedd, Ynys Mon a Chonwy). Oherwydd ei safle yng nghanol yr ardal fwyaf poblog o'r dalgylch, gall y Theatr a'i staff ymdrin yn effeithiol gyda:
(a) Y cynyrchiadau a gaiff eu prynu i mewn, yn ddramau Cymraeg a Saesneg, ynghyd a chyflwyniadau dawns, opera, cyngherddau a ffilmiau
(b) Digwyddiadau llwyfan o bob math sy'n tarddu neu'n rhan o'r gymuned leol.
seating capacity 348
technical details STAGE :
OPEN END WITH PROS. With Apron; Pros width 12.80m max; 9.60m Normal;
Pros. height 5.70m max; 5.20m normal;
Stage width 16.10m max (wall to wall);
Stage depth 10.30m max to back wall; 9.25m normal (with Cyc);
Apron depth 2.75m;
Stage to fly floor 6.30m (clearance);
Stage to grid (flying) 13.90m;
Orchestra pit for approx. 35 players;
Depth of pit 2.44m;
disabled resources rampiau yn rhoi mynediad i'r swyddfa docynnau, bar a'r awditoriwm. Toiledau ar gyfer yr anabl yn y bar.Lwp hyrwyddo clyw-ar gyfer ffilmiau yn unig ar hyn o bryd.Rhaglen y Theatr ar gael ar dap neu mewn print bras.Parcio ar gyfer pobl anabl, rhaid arc
back to the list of venues in wales
   

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web deisgns / keith@artx.co.uk