Theatre in Wales

Theatre, dance and performance venues and performace spaces

 

Canolfan Addysg Gymunedol, Theatr Felinfach

  Dyffrun Aeron
Felinfach
Ceredigion
SA48 8AF
phone 01570 420697
fax 01570 471030
e-mail swyddfa@theatrfelinfach.demon.co.uk
web site www.theatrfelinfach.demon.co.uk
administrator Melinda Williams
venue policy Creu cyfleoedd addysgol I blant a phobl ifanc yn arbennig, a’r gymund yn gyffredinol, try gyfrwng y celfyddydau perfformiadol a gweledol yn arbennig ynghyd a chyfryngau radio, ffilm a theledu.Gweithredir y polisi hwn ar sail Drws Agored a thrwy gyfrwng y diwylliant cynhenid.
technical contact Dylan Williams (rheolwr llwyfan) | Llyr Wyn Jones (technegydd goleuo)
seating capacity 263
technical details no information available at the moment
disabled resources Mynediad di-rwystr un-lefel ar gyfer defnyddwyr cadeirau olwyn. Eisteddlleoedd neilltuol ar gyfer cadeiriau olwyn yn yr auditorium
back to the list of venues in wales
   

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web deisgns / keith@artx.co.uk