Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

TYMOR Y GWANWYN/HAF 2005 YN Y NEW THEATRE     

Daw’r sêr yn llu i’r New Theatre yn y flwyddyn newydd, ynghyd â hwyl a sbri i’r teulu oll. Mae’n dramâu cyffrous ni’n cynnwys REBECCA gyda Nigel Havers, THE DRESSER gan Ronald Harwood gyda Nicholas Lyndhurst a Julian Glover, Russ Abbot yn LORD ARTHUR SAVILE’S CRIME, a’r clasur gothig, DRACULA. Mae cwmni Clwyd Theatr Cymru yn dychwelyd gydag un o ddramâu Shakespeare, TROILUS & CRESSIDA, wedi’i chyfarwyddo gan Terry Hands. Mae Patsy Palmer yn ymddangos yn y ddrama gomedi ddoniol STEPPING OUT am fywydau, carwriaethau a throeon trwstan dosbarth dawnsio tap wythnosol. Mae’r gomedi hynod boblogaidd o’r West End, ROUND THE HORNE…REVISITED, sef fersiwn llwyfan o’r sioe radio glasurol o’r 60au hefyd yn ymweld â’r New Theatre am wythnos o hwyl di-ben-draw. Cewch fwynhau adloniant cerddorol o’r radd flaenaf gyda David Essex yn BOOGIE NIGHTS 2 a bydd y cwmni theatr o’r brifddinas, Orbit Theatre, yn cynnig gwledd i’r teulu cyfan dros y Pasg gyda WIZARD OF OZ. Fis Ebrill 2005 bydd ail Wyl Ryngwladol Theatr Gerdd Caerdydd. Mae rhaglen y New Theatre eleni’n cynnwys sioe gerdd fywiog The Who, TOMMY, cystadleuaeth BBC RADIO 2 VOICE OF MUSICAL THEATRE a chwmni dawns DIVERSIONS, sy’n agor yr wyl gyda rhaglen o ddawns amrywiol a chyfareddol. Bydd MAGIC OF THE DANCE yn fwrlwm o ddawnsio tap egnïol ac effeithiau arbennig, a bydd cwmni Northern Ballet Theatre yn dychwelyd gyda dehongliad o LA TRAVIATA. Mae ’na hen ddigon i blesio’r plant hefyd, rhwng chwedl hudolus Roald Dahl, THE WITCHES a’r clasur o stabl Rudyard Kipling, THE JUNGLE BOOK. Gan edrych ymlaen tua’r haf, mae llond gwlad o sioeau gwych ar y gweill gan gynnwys y gomedi ARSENIC AND OLD LACE, noson yng nghwmni MIKE DOYLE, cystadleuaeth BBC CANWR Y BYD CAERDYDD a sioe gerdd wefreiddiol Cole Porter, HIGH SOCIETY.

Mae’r tymor yn dechrau ar 31 Ionawr gyda champwaith Daphne Du Maurier, Rebecca gyda Nigel Havers. Wedi’i gosod ar arfordir gwyllt Cernyw, mae Rebecca yn adrodd hanes iasol Maxim De Winter a’i wraig newydd yn dychwelyd i Manderley, cartref ei deulu a’r man lle bu farw ei wraig gyntaf Rebecca dan amgylchiadau amheus – a lle mae’r howsgiper Mrs. Danvers yn dal ei gafael yn dynn ar gyfrinachau’r gorffennol.
Cynulleidfaoedd Caerdydd fydd rhai o’r cyntaf i gael blas ar y cynhyrchiad newydd, gafaelgar, hwn cyn symud i’r West End a Broadway.

The Witches, clasur Roald Dahl fydd yn agor tymor gwych o adloniant teuluol yn y New Theatre ddydd Mawrth 8 Chwefror. Daw’r byd hudolus hwn yn fyw o flaen ein llygaid wrth i griw o hen wrachod dieflig gynllwynio i gael gwared ar holl blant Prydain. Mae arwr y stori yn mynd benben â’r dihiryn gwaethaf oll - neb llai na’r Grand High Witch. Mae gan stori glodwiw Roald Dahl y cynhwyson perffaith am noson heb ei ail.

Gyda chast penigamp fel Nicholas Lyndhurst a Julian Glover, mae The Dresser gan Ronald Harwood yn glamp o ddrama dda. Mae’r portread doniol a chraff hwn o fywyd cefn llwyfan gydag actor oedrannus wedi’i seilio ar brofiad Harwood ei hun o weithio fel gwisgwr. Daw The Dresser i’r New Theatre ar 14 Chwefror.

Yn sgîl llwyddiant Tom’s Midnight Garden y llynedd, mae’r Birmingham Stage Company yn addo llond llwyfan o hwyl i’r teulu gyda chynhyrchiad llwyfan mawr cynta’r byd o glasur Rudyard Kipling, The Jungle Book o ddydd Mawrth 22 Chwefror. Gyda chaneuon newydd, mae’n adrodd hanes Mowgli, bachgen ifanc a gaiff ei fagu gan deulu o fleiddiaid yn y jyngl a’i anturiaethau rhyfeddol gyda Baloo a Bagheera.

O ddydd Llun 28 Chwefror, bydd Patsy Palmer yn camu i’r llwyfan yng nghomedi wych Richard Harris, Stepping Out, sy’n olrhain hanes saith menyw o oedran, maint a dyheadau gwahanol sy’n mynd i ddosbarth dawnsio tap bob wythnos…ynghyd ag un dyn sydd eisiau aros yn anhysbys! Patsy Palmer, gynt o Eastenders sy’n arwain y cast mewn cynhyrchiad newydd sy’n sicr o wneud i chi deimlo’n sionc!

Yn dilyn cynhyrchiad hynod lwyddiannus o One Flew Over the Cuckoo’s Nest yn y New Theatre y llynedd, mae criw Clwyd Theatr Cymru yn dychwelyd gyda chynhyrchiad grymus o ddrama Shakespeare, Troilus & Cressida o ddydd Mawrth 8 Mawrth. Terry Hands yw cyfarwyddwr y ddrama epig hon sydd wedi’i gosod yng nghyfnod Rhyfel Troea.

Byddwch yn lladd eich hun yn chwerthin o weld Russ Abbot yn actio yng nghomedi Oscar Wilde, Lord Arthur Savile’s Crime o ddydd Llun 14 Mawrth. Mae’r addasiad llwyfan hwn yn adrodd hanes Lord Arthur ifanc, un o hoelion wyth cymdeithas Oes Fictoria sydd ar fin priodi. Ar foment wan, mae’n penderfynu ymweld â seicig sy’n cyhoeddi’r neges iasol fod rhaid iddo lofruddio rhywun cyn y gall briodi!

Mae’r cwmni drama lleol, Orbit Theatre, yn mynd am dro ar hyd y ‘yellow brick road’ i fyd hyfryd o hudolus Wizard of Oz y Pasg hwn. Ymunwch â Dorothy a’i chi, Toto, wrth iddynt gwrdd â Scarecrow, Tin Man, Cowardly Lion a llond gwlad o gymeriadau difyr eraill. Mae’n daith llawn antur a chyffro i’r Emerald City mewn cynhyrchiad perffaith i’r teulu cyfan yn ystod y gwyliau, o ddydd Mawrth 22 Mawrth.Mae Gwyl Ryngwladol Theatr Gerdd Caerdydd yn dychwelyd i’r New Theatre gyda chyfres o sioeau amrywiol.

O ddydd Iau 31 Mawrth, bydd y cwmni dawns cenedlaethol Diversions, yn cyflwyno tri pherfformiad rhyngwladol cyffrous o ddawns hyfryd ac angerddol. Bydd Diversions yn cyflwyno darnau gan y coreograffydd o Wlad Belg, Stijn Celis, Cyfarwyddwr Diversions, Roy Campbell-Moore ac yn ail-lwyfannu eu cynhyrchiad poblogaidd o 1989, sef Oakfield Ridge gan y coreograffydd Americanaidd, David Dorfman.

Bydd cystadleuaeth BBC Radio 2 Voice of Musical Theatre hefyd yn dychwelyd ddydd Sul 3 Ebrill, pan fydd cantorion proffesiynol ifanc o bedwar ban yn dod i Gaerdydd i ymgiprys am le yn y rownd derfynol ar y Noson Fawr, gyda gwobr ariannol hael a chyfle i berfformio ar y BBC. Laura Michelle Kelly enillodd y gystadleuaeth gyntaf yn y flwyddyn 2000, ac mae hi bellach yn actio’r brif ran yn sioe gerdd Mary Poppins ar hyn o bryd. Mae llawer o gystadleuwyr eraill y gorffennol hefyd wedi dilyn gyrfa lwyddiannus ar lwyfannau’r West End a thu hwnt ers hynny.

O ddydd Llun 11 Ebrill, bydd Jonathan Wilkes yn perfformio yn sioe gerdd roc The Who, Tommy. Mae’r sioe fywiog a chyffrous hon yn dilyn hynt a helynt bachgen mud, dall a byddar sy’n dioddef bywyd o sen a sarhad tan iddo chwarae gêm pinbel un diwrnod a thorri’n rhydd mwya’r sydyn - gan ddod yn ‘Ddewin y Peiriant Pinbel’ ac yn seren fyd-eang!

Mae’r sioe gomedi hynod boblogaidd o’r West End, Round the Horne…Revisited, yn dod i Gaerdydd am wythnos o hwyl ddiddiwedd o ddydd Mawrth 26 Ebrill. Mae’r fersiwn hon o’r sioe radio glasurol o’r 60au wedi’i haddasu i’r dim ar gyfer y llwyfan gan Brian Cooke, sef yr olaf o awduron y sioeau gwreiddiol. Dewch i wrando ar ganeuon croch Rambling Syd Rumpo, antics gwyllt a gwallgof newydd Julian a Sandy, a rhai o sgriptiau a pharodïau gorau’r gyfres wreiddiol.

O ddydd Llun 2 Mai, bydd y New Theatre yn cyflwyno nosweithiau bythgofiadwy o ddawns dan ofal Magic of the Dance. Gyda dawnsio tap ac effeithiau arbennig anhygoel, mae’n gyfuniad gwych o gomedi, hud a lledrith, rhamant a stori afaelgar wedi’i hadrodd gan yr enwog Christopher Lee. Mae’r sioe wedi cael clod a bri mawr ledled y byd – peidiwch â cholli’r cyfle!

Bydd Dracula yn parhau â’n harlwy o ddramâu o safon y tymor hwn, gan ddechrau ddydd Mawrth 10 Mai. Dyma stori arswyd sy’n portreadu’r frwydr epig rhwng da a drwg, goleuni a thywyllwch, ac sydd yn pontio’r cenedlaethau. Mae’r addasiad modern hwn gan yr awdur o fri, Bryony Lever, yn addo’ch dychryn, eich diddanu a’ch synnu chi gyda golygfeydd, swyn a sain ryfeddol.

Ydych chi’n barod i ddawnsio? Mae Boogie Nights 2 yn cyrraedd Caerdydd, gan gefnu ar y 70au a chamu ’mlaen i ddegawd y di-chwaeth - yr 80au! David Essex fydd seren y sioe gyda thros 80 o ganeuon gorau Wham!, Frankie Goes to Hollywood, Madonna, Human League, Kylie a llawer mwy. Felly, ffeiriwch eich fflêrs a’ch platfforms am ‘leg warmers’ a sodlau uchel wrth i ni ail-fyw’r 80au yn y New Theatre o ddydd Llun 16 Mai.
Cawn ein cludo’n ôl i gymdeithas wyllt byddigions Paris y 1800au, gyda fersiwn Northern Ballet Theatre o’r opera La Traviata gan Verdi o ddydd Mawrth 24 Mai. Mae’r stori’n olrhain hanes yr uchelwr ifanc a diniwed, Armand, wrth iddo syrthio dros ei ben a’i glustiau mewn cariad â phutain soffistigedig, Marguerite. Gyda cherddoriaeth ddirdynnol Verdi a setiau rhyfeddol, hwn fydd uchafbwynt perfformiadau dawns rhamantus y tymor.

Bydd yr enwau mawr yn dod i’r New Theatre yn yr haf, gan gychwyn ddydd Mawrth 31 Mai gyda’r clasur o gomedi gwyllt a gwallgof, Arsenic and Old Lace gyda Sylvester McCoy, Angela Thorne a Brigit Forsyth. Bydd rhagor o chwerthin ddydd Sul 5 Mehefin wrth i Mike Doyle o Sir Gâr gyflwyno noson o gomedi a chân. O ddydd Sadwrn 11 Mehefin, bydd cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd yn ymweld â’r New Theatre am yr eildro. Ac ar ôl profi llwyddiant ysgubol yn Llundain, bydd sioe gerdd enwog Cole Porter, High Society, yn dod i Gaerdydd o ddydd Llun 20 Mehefin, gyda Liza Goddard.

Bydd perfformiadau’r gwanwyn a’r haf gydag iaith arwyddion Prydain yn cynnwys THE WITCHES (Sadwrn 12 Chwefror 2.30pm), THE WIZARD OF OZ (Sadwrn 26 Mawrth 2.30pm) a BOOGIE NIGHTS 2 (Sadwrn 21 Mai 5.00pm). Ddydd Sadwrn 19 Chwefror am 2.30pm, bydd THE DRESSER wedi’i ddisgrifio’n glywedol i rai sydd â nam ar eu golwg, ynghyd â TROILUS & CRESSIDA (Sadwrn 12 Mawrth 2.30pm), TOMMY (Sadwrn 23 Ebrill 4.00pm) a HIGH SOCIETY (Sadwrn 25 Mehefin 2.30pm). Erika James fydd yn dehongli neu’n disgrifio’r perfformiadau hyn.

Gallwch brynu’ch tocynnau nawr o Swyddfa Docynnau’r New Theatre, naill ai drwy ffonio Caerdydd (029) 2087 8889 neu yn www.newtheatrecardiff.co.uk

Diwedd.
10/01/05

Am ragor o wybodaeth a lluniau electronig, cysylltwch â:
Liz Brillante, Yr Adran Farchnata, New Theatre, Heol y Parc, Caerdydd, CF10 3LN
Ffôn: 029 2087 8797. E-bost: ebrillante@cardiff.gov.uk
 
web site
:

e-mail:
Wednesday, January 19, 2005back

Other related news stories on the Theatre in Wales web site :

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk