Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

The Arts Council of Wales' third Annual Conference     

The Arts Council of Wales' third Annual Conference
Wales Millennium Centre, Cardiff
20 & 21 July 2005

World Class Wales? Wales, the preferred place to practise and experience the arts

Looking at the arts in Wales on a broader international context, the Conference will focus on the arts in Wales that are already leading the way and receiving international acclaim, and consider ways of enabling others to achieve their potential at an international level.

Please note these dates in your diary. Further information about the Conference will be available soon.


*************************************************************************************

Trydedd Gynhadledd Flynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru
Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
20 a 21 Gorffennaf 2005.

Cymru: Rhagoriaeth Ryngwladol? Y dewis cyntaf ar gyfer arfer a phrofi'r celfyddydau

Bydd y Gynhadledd yn gosod y celfyddydau yng Nghymru mewn cyd-destun rhyngwladol ehangach ac yn canolbwyntio ar y celfyddydau yng Nghymru sydd eisoes yn arwain y ffordd ac yn derbyn clod rhyngwladol ynghyd ag ystyried ffyrdd o alluogi eraill i wireddu eu potensial ar lefel ryngwladol.

A wnewch chi nodi'r dyddiadau hyn yn eich dyddiadur, os gwelwch yn dda. Bydd rhagor o wybodaeth am y Gynhadledd ar gael maes o law.


Angela Blackburn
Swyddog Cyfathrebu/Communications Officer
Cyngor Celfyddydau Cymru/The Arts Council of Wales
9 Stryd yr Amgueddfa/9 Museum Place
CAERDYDD/CARDIFF
CF10 3NX
angela.blackburn@artswales.org.uk
029 2037 6508
 
web site
:

e-mail:
Wednesday, March 09, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk