Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

1.8m i Gwmni Theatr Arad Goch     

Neithiwr (Mawrth 17) mewn derbyniad a gynhaliwyd fel rhan o Wyl Agor Drysau * Gwyl Theatr Ryngwladol Cymru i Gynulleidfaoedd Ifanc yn Aberystwyth cyhoeddodd Peter Tyndall, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru ei bod yn rhoi grant o £1,846,165 i Gwmni Theatr Arad Goch. Rhoddir yr arian i alluogi'r cwmni, sy'n arbenigo mewn perfformio i blant a phobl ifanc, i ehangu a datblygu ei cartref yn Aberystwyth fel y gallant gynnig adnoddau perfformio o safon uwch, gofod a chyfleusterau ychwanegol at ddefnydd y cyhoedd, a gofod ar gyfer artistiaid a grwpiau eraill fydd am greu mentrau newydd. Sicrhawyd cefnogaeth ariannol Cyngor Tref Aberystwyth hefyd ar gyfer y fenter hon.

Mae cynlluniau Arad Goch yn cynnwys yr Hen Fans sydd drws nesaf i'w swyddfeydd presennol. Unir y ddau adeilad er mwyn creu canolfan gelfyddydol yng nghanol y dref. Y gobaith yw y bydd y ganolfan newydd yn caniatau i'r cwmni estyn allan i'r gymuned mewn amryw o ffyrdd newydd ac yn arbennig i rannu sgiliau actorion, cynhyrchwyr a thechnegwyr proffesiynol gyda grwpiau amatur.

Mae Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig y cwmni yn amlwg wedi ei blesio â'r newyddion: "Mae hyn yn newyddion grêt i ni ac i Aberystwyth. Rwy'n teimlo bod y Cyngor yn sgil hyn yn cymeradwyo gwaith Arad Goch, y Celfyddydau y tu allan i Gaerdydd a phwysigrwydd y celfyddydau i bobl ifanc. Mae cyfleusterau celfyddydol da yn Aberystwyth eioes, bydd hyn yn ychwanegu at y bwrlwm."

Dywedodd Peter Tyndall ar ran Cyngor y Celfyddydau: "Mae Cyngor y Celfyddydau yn falch iawn o roi'r arian yma i Gwmni Theatr Arad Goch. Yn dilyn cyfnod cythryblus mae ein cwmnïau theatr-mewn-addysg wedi goroesi a chryfhau a bellach hyd yn oed yn fwy penderfynol o ddod a'r celfyddydau i bobl ifanc yng Nghymru, ac mae Arad Goch yn esiampl da o hyn. Mae'n addas bod y cwmni i gael cartref newydd fydd yn adlewyrchu safon uchel ei gwaith. Bydd yr arian loteri yma yn rhoi hwb mawr i theatr-mewn-addysg yn Aberystwyth a'r cyffuniau."
Cyngor Celfyddydau Cymru  
web site
:

e-mail:
Friday, March 18, 2005back

Other related news stories on the Theatre in Wales web site :

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk