Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

CARCHAR Y MEDDWL     

MARAT / SADE Mercher – Gwener EBRILL 27-29 Carchar Biwmaris

Yn niwedd Ebrill gwelir cynhyrchiad olaf Adran Cyfathrebu a’r Cyfryngau yn cael ei llwyfannu yn amgylchfyd hynod ddramatig carchar Biwmaris, Ynys Môn.

Teitl llawn y ddrama yw ERLYNIAD A LLOFRUDDIAETH JEAN PAUL MARAT, WEDI’I PHERFFORMIO GAN GLEIFION YSBYTY MEDDWL CHARENTON DAN GYFARWYDDYD Y MARQUIS DE SADE, ond mae drama Peter Weiss, yr enghraifft mwyaf nodedig o Theatr Creulondeb Antonin Artaud, yn fwy cyfarwydd fel Y MARAT / SADE.

Mae yma wrth reswm drama o fewn drama wrth i’r Marquis dderbyn caniatad i gyflwyno gwaith theatrig therapiwtig, ond mae’n ymddangos fod ganddo agenda arall wrth gyflwyno perfformiad am hanes diweddar y Chwyldro Ffrengig. Yn ein fersiwn ni o’r ddrama, cafodd de Sade weithio gyda thrigolion benywaidd yr ysbyty meddwl yn unig, gyda Coulmier y Pennaeth yn synhwyro y byddai’r marched yn haws eu trin . Yn unig ddynion sy’n ymddangos yn y ddrama ei hun felly yw gweithwyr yr ysbyty. Mae’n bosib y rhagwelir diweddglo chwyldroadol i’r cynhyrchiad gan de Sade, ond beth yn union fydd canlyniad corddi dyfroedd dwfn y cleifion?

Perfformir y Marat / Sade am dair noson yn unig yng Ngharchar Biwmaris, gyda’r niferoedd yn gyfyng. Dylid cysylltu ag Amgueddfeydd ac Orielau Môn i sicrhau tocynnau:
Oriel Môn 01248 724444
Carchar Biwmaris 01248 810921
Llys Biwmaris 01248 811691

Os hoffech chi fwy o fanylion am gefndir y sioe, cysylltwch â:
Nic Ros
n.ros@bangor.ac.uk
01248 383206
 
web site
:
nic ros
e-mail: n.ros@bangor.ac.uk
Thursday, April 14, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk