Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

COLEG SIR GÂR YN DATHLU “SHELL CONNECTIONS” YN Y NATIONAL THEATRE YN LLUNDAIN     

Mae Coleg Sir Gâr yn un o un ar ddeg o grwpiau ysgol a theatr ieuenctid sydd wedi eu dewis i gymryd rhan yng ng_yl flynyddol Shell Connections a gynhelir gan y National Theatre yn Llundain o 6 - 12 Gorffennaf. Mae’r cyfle i berfformio drama newydd “Lunch in Venice” gan brif awdur drama gyfoes Nick Dear ar lwyfan Cottesloe yn y National Theatre yn nodi uchafbwynt rhaglen Cysylltiadau Shell 2005. Eleni mae’r rhaglen wedi cynnwys bron i 300 o gwmnïau ledled y DU ac Iwerddon yn perfformio gartref ac mewn 16 o wyliau rhanbarthol.

Dywedodd Cyfarwyddwr a Rheolwr Datblygu’r Celfyddydau Perfformio, Ioan Hefin: “Mae Adran Gelfyddydau Perfformio Coleg Sir Gâr wedi datblygu’n gyflym dros y tair blynedd diwethaf ac uchafbwynt y twf hwnnw yw’r cyfle i berfformio yn Llundain. Dyma gyfle anhygoel gyda sgript newydd gwych gan Nick Dear. Mae’r “National Theatre” yn Llundain yn lle mor enwog a brawychus i unrhyw actor ac mae’r myfyrwyr bellach yn dechrau gwerthfawrogi maint y profiad hwn sydd mor anhygoel o heriol ac ysgytwol! Mae’r “Shell Connections” wedi dod yn _yl lawn ysbrydoliaeth i awduron, perfformwyr ifainc ac aelodau’r gynulleidfa, ac yn awr byddwn ni’n cael cyfle i gymharu ein hunain â gweddill Prydain a rhoi Sir Gaerfyrddin ar fap dramatig!

Bydd Coleg Sir Gâr yn perfformio “Lunch in Venice” gan Nick Dear yn y National Theatre ar ddydd Sadwrn 9fed o Orffennaf am 7.00p.m. Bydd cyfle hefyd i ddal perfformiad yn Theatr Elli cyn yr ymweliad â Llundain ar ddydd Mawrth Mehefin 14eg (7.00p.m.) fel rhan o “CS Gas Cannister 01” gyda Thechnoleg Cerddoriaeth a Chynhyrchu’r Cyfryngau.

Shell Connections sydd bellach yn ei drydedd flwyddyn o bartneriaeth yw un o ddathliadau mwyaf y byd o Theatr Ieuenctid. Cynhyrchwyd gan y “National Theatre”, sefydlwyd y rhaglen ddeuddeng mlynedd yn ôl ac mae’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc 11-19 oed weithio ar ddramâu heriol, wedi eu comisiynu’n arbennig ar y llwyfan a’r tu ôl.

Mae nawdd Shell i “Connections” yn helpu miloedd o bobl ifanc, bob blwyddyn, o bob cefndir i ddatblygu eu sgiliau a’u galluoedd trwy gyfrwng y theatr.

Dywedodd James Smith, Cadeirydd Shell UK: “Mae Shell UK yn falch i fod yn gweithio unwaith eto gyda’r “National Theatre” ar “Shell Connections. Boed yn perfformio ar y llwyfan neu’n gwneud rhywbeth y tu ôl i’r llwyfan, fe ddylai’r cyfrifoldebau a’r sialensiau y mae’r bobl ifanc yn eu hwynebu fod yn hwb mawr i’w hyder a’u symbyliad. Dymunaf bob llwyddiant i bawb sydd ynghlwm â G_yl y National Theatre.”
Ychwanegodd Nicholas Hytner, Cyfarwyddwr y National Theatre: “Mae Shell Connections yn danchwa o weithgaredd sy’n herio ac yn gwthio ffiniau byd y theatr ar raddfa anferth. Gyda thanwydd rhai o’r ysgrifenwyr gorau yn ein plith, mae ynni, ymroddiad a dychymyg anghyffredin pobl ifanc a’u cyfarwyddwyr yn rhychwantu Prydain i gyd.”


1.6.05
Ioan Hefin
Rheolwr Datblygu’r Celfyddydau Perfformio
Coleg Sir Gâr
01554 748111

 
web site
:
Ioan Hefin
e-mail: ioan.hefin@colegsirgar.ac.uk
Thursday, June 02, 2005back

Other related news stories on the Theatre in Wales web site :

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk