Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

O DIAR! PORC PEIS BACH     

Mae Bara Caws a Chwmni Cambrensis yn ymfalchïo eu bod wedi derbyn nawdd gan Fanc y National Westminster tuag at eu cynhyrchiad, ‘O Diar! Porc Peis Bach’ gan Wynford Ellis-Owen. Bydd y cynhyrchiad llwyfan o’r gyfres deledu boblogaidd yn Theatr Gwynedd, Bangor, yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol Eryri a’r Cyffiniau o 30 o Orffennaf hyd at 6ed o Awst.

Fel estyniad o’r nawdd hwnnw mae Bara Caws wedi derbyn arian ychwanegol gan Y Celfyddydau a Busnes (Arts & Business) i gynnal pedwar o weithdai ar y cynhyrchiad mewn ardaloedd difreintiedig. Bydd y gweithdai yma yn digwydd yng Nghanolfan Noddfa, Caernarfon bnawn Mawrth 5ed, 4.00y.p.-5.30; Ty Cegin, Maesgeirchen, Bangor 6ed o Orffennaf 7.00y.h. -8.00; Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Amlwch ar y 7fed o Orffennaf l.30-3.00y.p. ac Ysgol Uwchradd Botwnnog 8fed o Orffennaf l0.00y.b.-l2.30.

Dywedodd Aled Williams, sy’n Rheolwr Cysylltiadau’r Wasg Cymru gyda Banc y Nat. West “Mae Banc y Nat. Westminster yn noddi ystod eang o ddigwyddiadau Celfyddydol drwy Brydain ac mae’r cynhyrchiad yma gan Theatr Bara Caws yn llunio rhan o’r ddarpariaeth hwnnw. Mae ein Rhaglen Buddsoddi yn y Gymuned, yn canolbwyntio ar gynorthwyo pobl ifanc a chymunedau diarddeledig, i wireddu eu potential llawn. Mae’r pedwar gweithdy sydd yn cefnogi’r cynhyrchiad yn ymweld â rhai o’r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Ngogledd Cymru.
Rydym yn falch dros ben o fod yn gysylltiedig â chynhyrchiad llwyfan ‘Porc Peis Bach’ ac yn dymuno pob llwyddiant iddo.”

Bydd 3 actor/cymeriad o’r cynhyrchiad llwyfan (sydd hefyd yn y gyfres deledu) yn cynnal y gweithdai, sef:
Morfudd Hughes, Sian Wheldon a Wynford Ellis-Owen (sydd hefyd yn awdur y gyfres a’r cynhyrchiad llwyfan).
Bara Caws  
web site
:

e-mail:
Thursday, June 30, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk