Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Y WIBDAITH WIRION     

Y WIBDAITH WIRION gan Daniel a Matthew Glyn
yn ystod wythnos yr Eisteddfod Gendlaethol Eryri a’r Cyffiniau
Awst laf – 6ed, 2005

Unwaith eto mae Bara Caws yn torri tir newydd wrth fynd a’u cynulleidfa ar drip i’w gofio. Fe fydd bws Y Wibdaith Wirion yn cychwyn o faes parcio gwesty’r Half Way yn y Felinheli am l0.45 a 2.45 pob dydd gan fynd a’r gynulleidfa lwcus ar antur lawn o hwyl a gwallgofrwydd.

Fe fydd Tudur Owen, Llyr Evans, Rhodri Meilir, Jâms Thomas a Lisa Jên Brown ac ambell i westai enwog
anturus yn crwydro bro’r Eisteddfod gan gyfarfod llu o gymeriadau doniol ar y ffordd a chael sawl profiad na welodd
y traws Cambria erioed mo’i debyg.

Mae’n brofiad fydd yn apelio i’r teulu i gyd ac mae’n hanfodol eich bod yn prynu neu
archebu’r tocynnau yn gynnar – drwy ffonio Bara Caws 01286 676335 (cyn wythnos yr Eisteddfod) neu mi fydd na fwth gwerthu tocynnau yn y maes parcio yn yr Half Way, Felinheli yn ddyddiol agored o l0.00y.b. tan 4.00y.h. Bydd modd hefyd archebu tocynnau yn Theatr Fach y Maes ar faes yr Eisteddfod diwrnod o flaen llaw!!

Dowch hefo ni ar y Wibdaith Wirion – hwyl ddi-stop ar fws Bara Caws.
Gafaelwch yn dynn mae’n mynd i fod yn daith i’w chofio.


AM FWY O WYBODAETH FFONIOWCH LINDA : 01286 676335
 
web site
:

e-mail:
Friday, July 29, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk