Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

CYFLE I WLEDDA AR RAGOR O BORC PEIS BACH GYDA PERFFORMIAD YCHWANEGOL!     

O ganlyniad i’r galw aruthrol am docynnau ar gyfer O Diar! Sioe Lwyfan Porc Peis Bach, mae Cambrensis Cyf a Theatr Bara Caws eisoes wedi ychwanegu un perfformiad matinee i’r rhestr o berfformiadau yn ystod wythnos yr Eisteddfod, ond wedi i’r seddi hynny hefyd werthu’n syth bin, mae’r ddau gwmni sy’n cyd-gynhyrchu’r sioe, wedi penderfynu ychwanegu un perfformiad ychwanegol arall i’r ffans hynny sy’n dal yn awyddus iawn i gael un tamaid olaf o Porc Peis Bach!

Bydd yr ail berfformiad ychwanegol yn cael ei lwyfannu yn Theatr Gwynedd, Bangor, brynhawn Gwener, ar y 5 Awst am 2.00pm, ac yn galluogi i unigolion sydd wedi bod yn crwydro’r maes ac yn palfalu yn y mwd, fachu ar gyfle i orffwys, rhoi eu traed i fyny, a chael prynhawn i’r brenin yng nghwmni hen ffrindiau a’u miri a’u ciamocs!

Wedi gwerthiant sylweddol dros yr wythnosau diwethaf, does dim tocynnau’n weddill bellach ar gyfer perfformiadau’r hwyr na chwaith ar gyfer y perfformiad matinee brynhawn Iau. Os nad ydych chi wedi archebu eich tocyn chi eto, dydi hi’n dal ddim rhy hwyr. Ond brysiwch, mae Theatr Gwynedd eisoes yn datgan galw mawr am y llefydd ychwanegol.

Mae’r sioe, a gyfarwyddir gan Valmai Jones (Plas Drycin, Dulce Domum) yn addasiad ac yn barhad o hanes Donald Parry, ei fab Kenneth a gweddill y criw. Yn ogystal â chast sy’n cynnwys hen ffefrynnau a wynebau sy’n adnabyddus i bawb a fwynhaodd chwe chyfres o’r rhaglen boblogaidd ar S4C, mae’r sioe wedi ei hysgrifennu gan Wynford Ellis Owen. Ac fel y rhaglen a’r ffilm o’i blaen, mae dawn gomedi’r g_r hwnnw wedi ei serio ar bob golygfa.

Dyma’r cyfle olaf i boblogaeth Cymru gael tamaid o’r Porc Pei, ac i gofnodi’r achlysur bydd Cambrensis yn cynhyrchu llyfryn i’w gadw a’i drysori’n swfenîr o hynt a helynt mab y Mans a gweddill o drigolion pentref Llanllewyn!
Bydd Donald (Wynford Ellis Owen), Kenneth (Siôn Trystan) a gweddill criw Llanllewyn hefyd yn mentro i faes yr Eisteddfod Genedlaethol – a hynny mewn steil! – ddydd Mawrth, 2 Awst am 12.00pm. Wedi cyfnod o grwydro’r maes gyda phared lliwgar, byddent yn diweddu’r daith gyda pherfformiad arbennig draw ar y llwyfan agored gerllaw Patio Bwyd 1 am 1.00pm. Felly dewch yn llu i ymuno’n yr hwyl.
I sicrhau eich sedd chi ar gyfer y sioe, cysylltwch â Swyddfa Docynnau Theatr Gwynedd ar 01248 351708.
Bara Caws  
web site
:

e-mail:
Monday, August 01, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk