Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

LLAWN DOP     


Bu prif theatrau Cymru’n llawn i’r ymylon yn ystod taith saith wythnos diweddar o gynhyrchiad wedi’i selio at ddiwygiad crefyddol gan mlynedd union yn ôl

Llanwyd hyd at 5,300 o seddi wrth i Theatr Genedlaethol Cymru deithio gyda Hen Rebel, drama gerddorol yn cofnodi bywyd Evan Roberts of Gasllwchwr ger Abertawe, un o brif ysgogwyr Diwygiad 1904-1905.

“Mae hynny’n gyfystyr â llenwi 87% o’r theatrau neu 331 o bobl ar gyfartaledd yn mynychu bob perfformiad,” meddai Rheolwr Marchnata Theatr Genedlaethol Cymru, Elwyn Williams. “Ar wahân i’r cynyrchiadau arbennig yn yr Eisteddfod Genedlaethol dyma’r cynulleidfaoedd mwyaf i ni ei dderbyn ers sefydlu’r cwmni ddwy flynedd yn ôl,” ychwanegodd.

Bu theatrau yng Nghaerdydd, Caerfyrddin ac Aberteifi’n llawn dop ac roedd Theatr Gwynedd ym Mangor 98% yn llawn dros gyfnod y bedwar perfformiad gyda Chanolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth 92% yn llawn.

“Mae hyn yn llawer iawn uwch na chynyrchiadau blaenorol sydd o ran cyfartaledd wedi llenwi 57% o’r theatrau,” ychwanegodd Elwyn Williams. “Mae hyn wedi torri pob record ac rydym yn ddiolchgar i nifer cynyddol o garedigion y ddrama am eu cefnogaeth ffyddlon,” meddai.

Mae’r pump cynhyrchiad gan Theatr Genedlaethol Cymru hyd yn hyn wedi denu cyfanswm o 16,000 o bobl gyda 3,500 arall wedi bod yn rhan o weithgaredd a chynyrchiadau arbennig y cwmni.

“Rydym yn arbennig o falch bod dros 20,000 o bobl wedi mynychu ein cynyrchiadau dros gyfnod mor fyr,” meddai Elwyn Williams.“Ein nod bellach yw adeiladau ar y sylfaen gref hon yn ogystal â denu cynulleidfa o’r newydd i’r theatr Gymraeg,” ychwanegodd.

Bydd cynhyrchiad nesaf Theatr Genedlaethol Cymru’n cychwyn ar daith yn niwedd mis Ionawr 2006. Mae Dominos yn gynhyrchiad newydd fydd yn apelgar a pherthnasol i gynulleidfa iau.

“Mae argoeli y byd y cynhyrchiad yma’r hyrddio Theatr Genedlaethol Cymru feysydd newydd,” meddai Elwyn Williams. “Bydd gwefr a brwdfrydedd y cynhyrchiad yn sicr o dorri’r mowld yn ei gynnwys artistig ac yn y canolfannau y byddwn yn ymweld â hwy,” ychwanegodd.
Theatr Gednedlaethol Cymru  
web site
: www.theatr.com

e-mail:
Thursday, December 01, 2005back

Other related news stories on the Theatre in Wales web site :

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk