Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Y theatr broffesiynol a chenhedloedd bach yr amgylchedd creadigol ar gynulleidfa     

Y theatr broffesiynol a chenhedloedd bach  yr amgylchedd creadigol ar gynulleidfa Gwahoddiad i ddod i Seminar Ymchwil yng Nghanolfan y Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach
gyda’r ysgrifennwr a’r cyfarwyddwr llwyddiannus Tim Baker

12.30pm – 1.30pm
dydd Iau y 24ain o Ebrill
Ystafell Zen, Yr Atrium, Caerdydd

Bydd Tim Baker, Cyfarwyddwr Cyswllt Clwyd Theatr Cymru yn trafod y gwaith ymchwil y mae ar fin ei wneud ar Y theatr broffesiynol a chenhedloedd bach – yr amgylchedd creadigol a’r gynulleidfa

Yn ddiweddar enillodd Ddyfarniad Cymru Greadigol Cyngor Celfyddydau Cymru, gwobr glodfawr a fydd yn ei alluogi i edrych ar greadigrwydd mewn cenhedloedd bach. Mae Dyfarniadau Cymru Greadigol yn rhoi rhyddid, gofod ac amser i artistiaid i ddatblygu eu medrau a’u creadigrwydd


Bydd Dyfarniad Cymru Greadigol Tim yn ei alluogi i archwilio i brosesau creadigol y theatr mewn gwledydd bach, a fydd o fudd i'w ddatblygiad personol, i'r proffesiwn yng Nghymru ac i enw da Cymru yn rhyngwladol. Gan weithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill, mae Tim yn gobeithio datblygu cydweithrediadau a phrosiectau trawsddiwylliannol. Mae ganddo ddiddordeb penodol mewn canfod i ba raddau y mae'r ymdeimlad arbennig o fyw a gweithio mewn gwlad fach yn cael effaith ar yr hunan, pobl eraill a'r rhai mewn gwledydd mwy o faint. Mae hefyd yn bwriadu gwneud rhywfaint o waith addysgu yn y gwledydd bach a fydd yn rhan o'r prosiect, ac wrth wneud hynny, rhoi blas ar Gymru iddynt.

Mae Tim yn ysgrifennwr ac yn gyfarwyddwr dwyieithog. Yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, bu'n Gyfarwyddwr Cyswllt yn Clwyd Theatr Cymru, lle mae wedi cyfarwyddo dros 30 o gynyrchiadau, wedi ysgrifennu dros 20 o gynlluniau ac addasiadau ac wedi ennill nifer o wobrau. Mae hefyd wedi cyfarwyddo dau brosiect i'r Theatr Genedlaethol (Llundain) ac wedi helpu i sefydlu'r cwmni Catalanaidd, Frec a Frec, ac mae wedi cyfarwyddo chwe chynhyrchiad gyda hwy, sy’n dal i fynd ar daith o amgylch Catalonia. Mae Tim yn un o sylfaenwyr y prosiect Art of Change, sef astudiaeth ddiwylliannol/theatr ryngwladol, y mae wedi arwain prosiectau gyda hwy yn Efrog Newydd, Catalonia, Tokyo a Mumbai. Yn ddiweddar, bu Tim yn cyfarwyddo Porth y Byddar i Theatr Genedlaethol Cymru, ac ef hefyd yw Cyfarwyddwr Artistig newydd Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru.

Os gwelwch yn dda, rhowch wybod os byddwch yn bresennol. Bydd te a choffi ar gael.
 
web site
:
Jackie Aplin
e-mail: jsaplin@glam.ac.uk
Monday, April 21, 2008back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk