Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

GLORIA DAYS Marc Rees (R.I.P.E.) Wales     

GLORIA DAYS  Marc Rees (R.I.P.E.) Wales Dawns i Bawb, Migrations a Galeri yn cyflwyno
GLORIA DAYS Marc Rees (R.I.P.E.) Wales
Galeri, Caernarfon Gwener 5 Rhagfyr 7.30pm
Swyddfa Docynnau 01286 685 222 Tocynnau £10 oedolion £7.50 gostyngiadau

Mae Henry Cyril Paget, 5ed Marcwis Mon yn cerdded ei ystad fin nos. Gwisga got ffwr a cherddai ar lannau’r Fenai gan olau rhwylli tan ar ei ffordd. Teimlai ei hun yn twymo ac mae yn tynnu ei got ffwr i ffwrdd a’i lluchio ar y tan. Cerddai yn ei flaen yn noeth ond am ei fodrwya goludog yn disgleirio yn y fflamau.

Yn cael ei adnabod fel y “Dancing Marquis”, chwalodd Henry Cyril Paget incwm blynyddol o £8 miliwn mewn pres heddiw gan achosi trallod a thrybini. Trodd gapel ar ystad ei deulu ym Mhlas Newydd, Mon yn theatr odidog. Talodd i gwmni theatr gyflogau hael i berfformio cynyrchiadau ysblennydd ar gyfer ffrindiau, cymdogion, tenantiaid a phobl leol a hynny i gyd am ddim. Fe wariodd filoedd ar filoedd o bunnoedd ar emau, ffwr, ceir, persawr, moddion, ffisyg, cwn a cheffylau. ‘Roedd ganddo hyd yn oed bersawr yn chwistrellu allan o egsost ei gar rhag iddo dramgwyddo ar ei gymdogion. ‘Roedd yn fethdalwr yn 29 oed.

Mae Gloria Days yn esblygiad o brosiect gwreiddiol a grewyd yn gychwynnol mewn partneriaeth gyda Dawns i Bawb gyda 15 o bobl (oedran 7-70) o’r gymuned leol yn Llanfairpwll, Mon. Mae wedi datblygu i fod yn waith theatrig gwych ac uchelgeisiol. Yn sicr dyma brosiect theatrig mwyaf uchelgeisiol Marc Rees hyd yma. Gyda chefnogaeth tim creadigol enbyd yn cynnwys dylunydd opera John Mac Farlane, y ddeuawd ddawns o Berlin, Rubato a’r hanesydd theatr Vivien Garnder, mae Marc wedi creu darn o ddawns theatr ddychmygus a chyffrous wedi ei ysbrydoli gan gymeriad hynod: 5ed Marcwis Mon, Henry Cyril Paget. Mae ffordd o fyw anhygoel hwn a’i gwymp yn darparu ffocws i’r gwaith unigol amlddisgyblaethol unigryw hwn a agorodd ei thaith yn Abertawe yn Hydref 2007 cyn symud ymlaen i dai llawn yng Nghanolfan y Mileniwm Cymru, Caerdydd.

“Mae’n amlwg fod Rees wedi ei swyno gan stori y cymeriad gwyllt ac afradlon yma. Hwn oedd wedi chwalu ffortiwn yn gwamalu ac yn byw bywyd ofer cyn inni glywed am Michael Jackson a’r Beckams. Tydi’r hanes anhygoel yma ddim yn wybyddus ond mae’r darn theatrig yma yn mynd i godi proffil y cymeriad eithriadol yma”.

“Dyma waith o ansawdd arbennig o’r cychwyn i’r diwedd, gall selogion dawns ac hefyd newydd ddyfodwyr ddarganfod llawer iawn i fwynhau”. Graham Williams Theatre in Wales

Arianwyd Gloria Days gan Gyngor Celfyddydau Cymru; cynhyrchwyd gan R.I.P.E. gyda Corff Perfformio Rhyngwladol mes:a a chydgynhyrchiad Taliesin a Dawns i Bawb.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda Fiona Otting yn post@dawnsibawb.org neu 01286 685220
 
web site
:

e-mail: post@dawnsibawb.co.uk
Saturday, October 25, 2008back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk