Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Cyhoeddwyd enw Cynhyrchydd newydd National Theatre of Wales heddiw     

Cyhoeddwyd enw Cynhyrchydd newydd National Theatre of Wales heddiw Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn hapus i gyhoeddi taw Lucy Davies fydd Cynhyrchydd newydd y cwmni theatr iaith Saesneg, sef National Theatre of Wales (NTW).

Fe'i magwyd yn Birmingham, ond mae gan Lucy wreiddiau ym Maesteg a Sir Gaerfyrddin. Lucy yw Cynhyrchydd Gweithredol Theatr Donmar Warehouse, Llundain, ar hyn o bryd, sydd wedi sefydlu enw da yn rhyngwladol am ragoriaeth artistig a chyflwyno rhai o brofiadau theatrig mwyaf cofiadwy Llundain sydd wedi ennill gwobrau.

Ymhlith rolau blaenorol Lucy mae Pennaeth Stiwdio yn Theatr Genedlaethol Llundain; Pennaeth Datblygu ar gyfer Robert Fox Ltd, yn comisiynu ac yn datblygu ffilmiau nodwedd; a threuliodd bum mlynedd yn Theatr Donmar Warehouse fel Rheolwr Llenyddol, a chynhyrchydd tymor ysgrifennu newydd blynyddol.

Yn ystod ei chyfnod yn Theatr Donmar Warehouse, mae Lucy wedi cynhyrchu nifer o gynyrchiadau mawreddog fel 'Othello' a oedd yn cynnwys yr actorion Chiwetel Ejiofor, Ewan McGregor a Kelly Reilly, ac wedi llywio’r tymor presennol sy'n para blwyddyn o hyd yn y West End sy’n cynnwys Kenneth Branagh yn ‘Ivanov’, Derek Jacobi yn ‘Twelfth Night’, Jude Law yn ‘Hamlet’ a Judi Dench a Rosamund Pike yn ‘Madame De Sade’.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cefnogi'r cynigion ar gyfer datblygu NTW, a chyhoeddodd y Llywodraeth ym mis Hydref 2007 y byddai'n gwneud buddsoddiad sylweddol er mwyn sefydlu'r cwmni theatr newydd, fel rhan o ddarpariaeth well o Theatr Iaith Saesneg yng Nghymru. Yna rhoddwyd y cyfrifoldeb i Gyngor Celfyddydau Cymru weinyddu'r gwaith o ddatblygu NTW.
Ni fydd y cwmni newydd wedi'i leoli mewn adeilad, sy'n golygu y bydd yn rhydd i gomisiynu a chreu cynyrchiadau newydd. Bydd NTW yn gweithio'n agos gyda'r seilwaith theatrig sy'n bodoli yng Nghymru i greu cynyrchiadau proffil uchel a fydd yn symud y tu hwnt i ofod y theatr draddodiadol o bryd i'w gilydd.

Bydd Lucy Davies yn dechrau yn ei swydd newydd ym mis Mawrth 2009 ac mae'n falch iawn o'r her newydd:

"Rydw i wrth fy modd i fod yn ymuno â'r Cyfarwyddwr Artistig, John E. McGrath, i lywio National Theatre of Wales, sydd ag uchelgeisiau gweledol, a chryn dalent, gobaith ac ewyllys da yn gefn i'r cyfan. Mae'n fraint ac yn gyfle anhygoel a phrin, a bydd yn antur gyffrous i bawb ohonom ledled Cymru a thu hwnt."

Croesawodd John E. McGrath, Cyfarwyddwr Artistig NTW a benodwyd yn ddiweddar, Lucy i'w rôl newydd:

"Mae National Theatre of Wales eisoes yn creu cynnwrf yng Nghymru a thu hwnt. Rydym yn falch iawn o fod wedi denu un o gynhyrchwyr mwyaf blaenllaw'r DU i ymgymryd â rôl graidd yn llwyddiant y cwmni. Mae hanes Lucy o gynhyrchu rhai o'r sioeau pwysicaf yn y DU yn ystod y blynyddoedd diweddar, a'i hanes o gefnogi ysgrifenwyr, actorion ac artistiaid eraill y theatr sy'n dod i'r amlwg, yn dweud cyfrolau. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda hi wrth i NTW ddechrau ar ei thaith feiddgar, greadigol."
 
web site
:

e-mail:
Thursday, December 18, 2008back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk