Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

DANCE SHORTS! 10 munud o waith dawns newydd a chyffrous     

DANCE SHORTS! 10 munud o waith dawns newydd a chyffrous Dewiswyd yr artist dawns Douglas Comley o Gymru ar gyfer DANCE SHORTS! - menter comisiynu newydd ar gyfer dawns yng Nghymru.

DANCE SHORTS!
Blas ar ddawns newydd a chyffrous am ddim yn y cyntedd cyn perfformiadau dawns y tymor hwn yn Nhaliesin, Glan yr Afon a Chanolfan Mileniwm Cymru. Mae Dance Shorts! yn gyfle i gynulleidfaoedd Cymru weld 10 munud o ddawns newydd gan artistiaid dawns sy'n dod i'r amlwg. Dewch 30 munud cyn y brif sioe i fwynhau Dance Short! newydd sy'n sicr o godi blys arnoch ar gyfer y prif berfformiad.

Mae DANCE SHORTS! yn bartneriaeth newydd rhwng lleoliadau ac artistiaid a wnaed yn bosibl yn sgil grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae'r fenter yn comisiynu dau artist dawns i greu deng munud o ddawns newydd a chyffrous a berfformir am ddim yng nghyntedd y theatr, 30 munud cyn y prif berfformiad dawns. Cynhelir y perfformiadau hyn yn Theatr a Chanolfan y Celfyddydau Glan yr Afon yng Nghasnewydd, Canolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd a Chanolfan Celfyddydau Taliesin yn Abertawe rhwng mis Hydref 2008 a mis Chwefror 2009.

Yr ail artist dawns a ddewiswyd i greu gwaith ar gyfer Dance Shorts! yw Douglas Comley, ac mae ei gwmni newydd Theatr Dawns MANYX yn cyflwyno 'Rumble in the Foyer'. Dau ddyn yn paffio am y gorau gan adlewyrchu gornestau ystrydebol byd y ffilmiau. O realiti i ffantasi, o'r hyll i'r hardd, nid yw'r ddau ddyn ystwyth hwn yn gwybod pryd i roi'r gorau iddi.

Mae perfformiadau Dance Shorts! am ddim i bawb, dewch 30 munud cyn y prif berfformiad a restrir isod, i fwynhau Dance Short! newydd sy'n sicr o'ch syfrdanu a'ch diddanu.

22ain a'r 23ain Ionawr Canolfan Mileniwm Cymru cyn Bale'r Alban Swyddfa Docynnau: 08700 402000

11eg Chwefror Theatr a Chanolfan y Celfyddydau Glan yr Afon Casnewydd cyn Cwmni Dawns Candoco Swyddfa Docynnau: 01633 656757

12fed Chwefror Canolfan Celfyddydau Taliesin Abertawe cyn Boulevard of Broken Dreams, yn cynnwys Jean Abreu a’i ddawnswyr a phedwarawd y ‘Mavron Quartet' Swyddfa Docynnau: 01792 602060


DANCE SHORTS! Gwybodaeth bellach:
Mae Dance Shorts! yn syniad Partneriaeth Hyrwyddwr/Cyflwynydd newydd a ddechreuwyd gan Emma Carlson, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Dawns Carlson mewn partneriaeth â Nic Young, Cyfarwyddwr Canolfan Glan yr Afon yng Nghasnewydd a Judi Hughes, Cyfarwyddwr Theatr Park & Dare yn Nhreorci a Chadeirydd Pwyllgor Dawns Creu Cymru. Cafwyd cyfnod ymgynghori deg mis gydag aelodau personel allweddol ychwanegol yn sector y celfyddydau yng Nghymru o ran datblygu'r syniad hyd at y cam gwneud cais am arian, yn cynnwys Carole Blade yn Dawns Annibynnol Cymru, Louise Miles Crust, Rhaglennydd Theatr yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Deborah Keyser yn Creu Cymru, Rebecca Tamplin yn Cynulleidfaoedd Cymru a Roy Campbell Moore yn Diversions. Ac ymgynghoriad ychwanegol gyda Lauren Scholey, Cyfarwyddwr Gweithredol Cwmni Dawns Candoco, sy'n perfformio yng Nghanolfan Glan yr Afon yng Nghasnewydd yn rheolaidd. Roedd yr adborth cadarnhaol iawn a gafwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori yn awgrymu bod angen creu prosiect fel Dance Shorts! yng Nghymru.


Caiff Dance Shorts! ei ariannu drwy grant prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
Am fwy o wybodaeth anfonwch neges ebost at emmacarlsonwales@hotmail.com

 
web site
:
Emma Carlson
e-mail: emmacarlsonwales@hotmail.com
Thursday, January 15, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk