Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

New Chair of Volcano Theatre announced     

New Chair of Volcano Theatre announced Volcano Theatre Company is delighted to announce the appointment of David Phillips as Chair of the Board.

David is probably better known as the Leader of Swansea Labour and a Swansea councillor of many years standing with a high public profile. However, David has had a varied professional career in both the public service and business, together with a long involvement with the voluntary sector.
David brings to Volcano a high level of expertise in corporate governance and a passion for the live arts and especially cinema, having previously been a key player in the transformation of major cultural organisations such as the Council of Museums in Wales and the British Federation of Film Societies as well as a prime mover in the Arts About Swansea Festival in 2005. His roles for the City & County of Swansea have included Chair of the Cultural Services Committee and Cabinet Member for Finance. David is also a Board member of Swansea City Opera.

David’s appointment comes at the perfect time for Volcano, which is poised for a period of re-visioning and business planning, and has been looking for a suitably charismatic, committed and dynamic person to lead the Board in recognising, achieving and shaping the company’s vision and strategic aims.
Cwmni Theatr Volcano
Cyhoeddiad – Cadeirydd y Bwrdd

Mae Cwmni Theatr Volcano yn falch i allu cyhoeddi penodiad David Phillips yn Gadeirydd y Bwrdd.

Efallai bod David yn fwy adnabyddus fel Arweinydd y Blaid Lafur yn Abertawe, ac fel Cynghorydd hynod brofiadol â phroffil cyhoeddus amlwg. Fodd bynnag, mae gyrfa broffesiynol David wedi bod yn un amrywiol, yn y gwasanaethau cyhoeddus ac ym myd busnes, yn ogystal â chyswllt hir â’r sector gwirfoddol.


Daw David â lefel uchel o arbenigrwydd mewn rheolaeth gorfforaethol i Volcano, a brwdfrydedd dros y celfyddydau byw, yn enwedig y sinema. Yn y gorffennol, bu ganddo ran allweddol yn nhrawsffurfiad sefydliadau diwylliannol mawr megis Cyngor Amgueddfeydd Cymru a Ffederasiwn Cymdeithasau Ffilm Prydain, a bu hefyd yn ffigur dylanwadol yng Ng_yl Gelfyddydau Abertawe 2005. Mae ei rolau blaenorol yng Nghyngor Dinas a Sir Abertawe yn cynnwys Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Diwylliannol ac Aelod y Cabinet dros Gyllid. Mae David hefyd yn aelod o Fwrdd Opera Dinas Abertawe.
Daw penodiad David ar adeg berffaith i Volcano, sy’n paratoi ar gyfer cyfnod o addasu gweledigaeth a chynllunio busnes. Mae angen person carismatig, ymroddedig a deinamig i arwain y Bwrdd i sefydlu, cyflawni a llywio gweledigaeth ac amcanion strategol y cwmni.
 
web site
:

e-mail:
Thursday, May 14, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk